WikiKogebogen/Grød af korn, gryn eller ris

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Kogning af grød[redigér]

Ved Tillavning af Grød iagtages, at den koger jævnt og uafbrudt; ved Standsningen heri maa der lægges stærkere Ild under, hvorved Skoverne læsnes og Grøden let svides. Er det Kar, hvori den skal koges, tyndt og altsaa tilbøielig til at svie, da kan man sætte Gryden paa Ilden med lidt Vand i Bunden, og naar det kger, hælde Melken deri. Man kan ogsaa, før Melken kommes i Kogekarret, lade dette blive netop varmt og smøre det i Bunden med den indvendige Side af røget eller fersk Fleskesvær; dette giver ingen Uffsmag og er et godt Middel til at forebygge, at Grøden svides. Melken maa koge, før Grynene kommes deri, og Grøden ikke spædes med koldt under Kogningen, hvorved den let svides. Der maa ikke kommes Salt i nogen Slags Melkemad, før den er taget af Ilden. Risengryns-, Byggryns-, og Perlegrynsgrød kunne koges uden Omrøren; men da maa det Kar, som benyttes, omhyggeligt smøres indvendigt med Fleskesvær. Naar Melken eller Vandet er i stærkt Kog, drysses Grynene deri ved den Side, hvor Melken koger Stærkest, saa at de hurtigt og uden Omrøren komme ned i Melken. Laaget lægges paa, og Ilden maa passes med Opmærksomhed, for at Kogningen kan være jævn og ikke standse. 1 Qvarteerstid før Anretningen røres først i Grøden, og den vil da som oftest forekomme for tynd, men ved at koge det sidste Qvarteer under jævnlig Omrøren vil den blive tilpas. Det maa bemærkes, at naar der eengang er bleven rørt i Grøden, maa det jævnligen gjentages.

Opskrifter[redigér]