Scienceshow

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Wiki bogen om Science Shows - en samling af spændende naturvidenskabelige aktiviteter og forklaringer!

Sidste nyt: En lang række forsøgsvejledninger om fysik og kemi forsøg er kommet til!


Bogens indhold[redigér]

  • Vejledninger - alfabetisk liste over alle vejledninger og det er også her du skal lægge nye vejledninger ind.

Introduktion[redigér]

Naturvidenskab er både lærerigt og underholdende -og Science Shows handler om at vække nysgerrigheden for naturvidenskab. Der findes flere naturvidenskabsshows i Danmark -se på www.scienceshow.dk.

Denne bog handler om hvordan man udfører naturvidenskabelige eksperimenter på underholdende og sikker vis, så alle kan være med til at lave dem - og forklarer hvad der foregår.

Vi håber at lærere, elever og studerende vil få ligeså megen glæde af disse 'hands-on' forsøg som de mange tusinde der indtil videre har oplevet dem.

Med hjælp fra Wiki systemet håber vi at kunne få en løbende og nem opdatering af alle forsøgsbeskrivelser og hurtig tilføjelse af alle de nye forsøg der bliver fundet på hele tiden. Det giver også mulighed for gode diskussioner om måderne man kan lave dem på (hver wiki bogside har en diskussionsside tilknyttet) og gør det nemt at holde styr på oversættelser til andre sprog så folk fra andre lande kan være med ( Engelsk Udgave).

Et muligt problem er hvis folk begynder at rette i opskrifterne så de ikke længere passer eller bliver farlige at udføre - men dette undgås jo ganske enkelt ved at man følger regel nummer 1 for eksperimenter:

Start altid i det små inden du laver et forsøg på stor skala.

I wiki kan man jo desuden se hele historien for rettelser i en opskrift og diskussionerne, så eventuelle fejl og lignende kan jo rettes af den opmærksomme læser. Ulempen ved at alle kan lave fejl opvejes forhåbentligt stort af at alle også kan bidrage og korrigere, hvilket jo tydeligt ses på Wikipedia generelt suveræne indhold.

Hvordan DU kan bidrage til bogen[redigér]

Hvis du vil vide mere om hvordan du kan rette i siderne så se på Hjælp:Hvordan redigerer jeg en side.

Hvis du vil oprette en ny vejledning af et forsøg, skal du: gå til Vejledninger og indsætte et link til den kommende side der, så vi er sikre på at alle vejledninger er samlet på den side. Linket skal se således ud:

*[[scienceshow/vejledninger/titel på siden for et nyt forsøg| titel på siden for et nyt forsøg]]

Teksten efter den lodrette streg er den tekst der bliver vist i selv teksten - og den skal være den samme som sidens titel (var der ikke mellemrum i titlen ville wiki selv kunne generere den, men vi bliver nødt til at skrive den to gang hvis der er mellemrum i). Brug ikke forkortelser i titlen, men skrive den fuldt ud med mellemrum og det hele - så klarer wiki resten. Check rettelserne ved at se forhåndsvisningen, og tryk på gem når du er tilfreds.

På den rettede side trykker du på linket du har lavet, og kommer så frem til den nye og ubrugte side som du kan redigere.

Cut n' paste fra Skabelon til ny vejledning så du får alle underpunkterne med.

Måske du ikke lige har tid til at fylde alle felter ud nu - men hellere lade dem stå fremme og klar til at andre fylder tekst på end undvære dem og ende med at de enkelte forsøgsbeskrivelser kommer til at mangle vigtige punkter som sikkerhed og lign. Sider kan om nødvendigt omdøbes eller flyttes.

Når siden er oprettet kan du lave links til den i de fagområder du mener er relevante og inkludere den i show forløb etc.

Science shows i Danmark[redigér]

Der er shows over hele landet - og deres tilgange til emnet er forskellige både mht. fag, stil og målgruppe.

København

Århus

Odense

Aalborg


Desuden er der projektet EuroPhysicsFun.org, der arbejder på at skabe et europæisk netværk af fysikshows, og en stadigt voksende database med adskillige fysikforsøg på Fysikbasen.dk.

Wiki science show historie[redigér]

DTU science show har oprettet denne wikibog er udtryk for et ønske om at lavet et samlet forum for alle fag, hvor alle kan være med -for ude på skolerne og i den virkelige verden er naturvidenskab sjældent delt op i ren fysik eller kemi. Forsøgene er også i bogen også opført under forskellige fagbetegnelser for at sætte dem i system.

Bag overvejelserne for at vælge Wikibooks er at Wikipedia ville give en alt for fragmenteret struktur, wikiversity endnu ikke er endeligt besluttet (selvom indholdet i denne wikibook nok ville passe godt ind der alt efter hvordan det måske implementeres), og at jeg ikke har kunnet finde en wiki med 'peer review' hvilket nok ville være det sikkerhedsmæssigt bedste. Bogen er startet af Kristian Molhave (Wiki bruger side) 29. sep 2005. I håbet om at flere kan deltage på engelsk har jeg også startet en Wiki Science Show Book in English.

Kender du til et wiki system der tillader en slags peer review så kun godkendte rettelser offentliggøres, vil jeg meget gerne høre om det!

God underholdning og god undervisning[redigér]

Et show er ikke bare underholdning - men underholdende undervisning der skal aktivere og inspirere.

Shows dækker hele spektret fra underholdning til undervisning. Vi håber at disse vejledninger vil hjælpe folk til at vise hinanden spektakulære forsøg på sikker vis - og at de kan bruges som hjælp til at krydre undervisningen med ikoniske forsøg som folk sidenhen vil huske på aha-oplevelsen og måden de klart og enkelt demonstrerer ting der ofte er svære at forstå, og tit bliver druknet i formler og måleserier. En god intuitiv forståelse for fysikken eller kemien bag en effekt er ofte en rigtig god start for en dybere forståelse af emnet.

Udover at science shows "sælger" naturvidenskab og ser ud til at hjælpe med at skaffe bedre naturvidenskabsfolk, er det også en forsøg på at hjælpe vores medfødte sunde naturlige nysgerrighed: Hvordan kan det lade sig gøre? Kan det nu også passe? Er det mon muligt at...

Men denne medfødte nysgerrighed, der gør at alle børn fascineres af naturvidenskab som små, lider ofte en krank skæbne undervejs i skolen. Og det er synd. I en verden med mange komplekse problemer som vi møder i medierne til dagligt har vi efterhånden ikke bare har brug for at der i hver et menneske er en indre meget dygtig kritisk journalist, der kan se gennem spin og floskler for at skabe sig sin egen fornuftige mening, men at denne indre kritiske journalist også har en rimelig erfaring og fortrolighed med en naturvidenskabelig tilgangsvinkel for at kunne overskue og håndtere komplekse problemer i stedet for at falde for en 'nem' politisk eller kortsigtet løsning. Her går det ganske enkelt ikke at man undgår at diskutere vigtige emner for fremtiden (eller ikke kan) fordi man som en anseelig del af befolkningen lider af fysik-forskrækkelse efter at have været en tur gennem folkeskolen.

Heldigvis er responsen når man laver shows helt entydig begejstring fra alle aldersgrupper. Det er herligt at høre hvordan folk genopdager deres tabte nysgerrighed når de blot får muligheden for at pirre den - og hvordan de overraskes over at noget de troede var ganske usædvanligt kedeligt faktisk kan være dybt fascinerende. Vi håber denne bog er med til at sprede budskabet -og at du vil bidrage!

Du kan finde flere hints og eksempler på undervisningsmetoder i den engelske wikibook The Teachers' Toolbox.

Ressourcer på nettet[redigér]

Støtte og Sponsorer[redigér]

Denne wikibog er blevet støttet af


Denne bog kan også findes via linket scienceshow.dk/wiki