Spring til indhold

Scienceshow/Skabelon til ny vejledning

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Skabelonen er vist uden wiki formatering så du kan cut n' paste teksten direkte ind i redigeringsfeltet for den nye vejledning - med wiki formatering ser skabelonen således ud.

Husk at vejledningens side skal hedde noget med "scienceshow/vejledninger/titel" ved at indføre den i Scienceshow/Vejledninger.

Cut herunder


==Formål==

Dette er en template til nye forsøgsbeskrivelser. Giv her en kort en eller to liniers beskrivelse af forsøgets formål. Husk at copyrighted materiale ikke må medtages uden forfatterens eksplicitte godkendelse at det kommer med i en opensource-bog.

Status for denne beskrivelse: færdig, ufærdig, check forhold/mængder/...

__TOC__

==Sikkerhed==

===Sikkerhedsklasse===

Lad den passende sikkerhedsklasse for forsøget blive stående:

*'''For farlig!''' (vi laver ikke dette forsøg pga. …)

*Meget farlig(Bør kun laves af øvede showfolk pga. …)

*Farlig - Vær opmærksom på dette eller hint. (elever kan lave dette under kyndig vejledning og overvågning)

*Uskadelig (farligste element er denne ubetydelige detalje)


===Påkrævet sikkerhedsudstyr===

*Showfolk: Briller, kittel, handsker, brandslukker, våd klud og spand med vand, øjnskylleflaske, intet?

*Tilhørere: sikkerhedsskærme/ en finger i øret/intet.


==Materialer==

Du skal bruge flg ting... lav gerne en liste.

Nævn gerne om det kan købes i forretninger, websites eller kræver specielle bestillinger (for kemikaler husk CAS nr, for det er nu engang det mest entydige når man skal finde det i sikkerheds databaser etc).

For kemikalier skal deres vigtigste sikkerheds foreskrifter beskrives (hvorvidt det er brændbart, ætsende, kræftfremkaldende, miljøskadeligt etc. og hvordan det og reaktionsprodukterne bortskaffes på fornuftig vis)

==Udførsel==

===Fremgangsmåde===

Tid: Forberedelse; udførsel; oprydning.

#Start med…

#…

#Slut med at forklare hvordan man skaffer sig af med affaldet.


===Alternativer===

Andre måder at udføre det på


===Faremomenter===

Giv en nærmere beskrivelse af hvad der kan være farligt ved forsøget

*Vigtigst, pas på…

*Desuden…


===Faktorer===

Overvejelser om ting der påvirker resultatet. Fx luftfugtighed eller andet som man ikke altid helt er herre over.


===Show noter===

Gode kommentarer etc. Forberedelse; spektakulært; Hands-on; alder; svært at få til at lykkes.

Nævn gerne gode forsøg man kan lave i forbindelse med dette så det giver en god rød tråd i showet.

Nævn evt. ting man skal passe på, der får forsøget til at virke kedeligt.


==Forklaring==

===Hvad sker der?===

Her kan du komme med en mere dybdegående forklaring og gerne forklare de essentielle formler. Husk gode forklaringer af fagudtryk!


===I den virkelige verden===

Perspektivering - findes tilsvarende effekter i dagligdagen?


===Uafklarede spørgsmål===

Ting vi bør finde ud af og få styr på –har du et svar?


===Andre beskrivelser===

Websites med mere info: www Husk at give kredit til de steder der har givet dig inspiration.


==Husk==

Dette er kun en vejledning og den kan indeholde både fejl og mangler. Lav altid forsøg i små udgaver før du prøver at lave et stort og potentielt farligt eksperiment. Hvis du er tvivl, så spørg nogen før du går igang.


----

English version on [[:en:Scienceshow/Guides| The Wiki Science Show Book in English.]]

Direct link to this guide in English [[:en:Scienceshow/Guides/This guide in english| This guide in english.]]

Dette open-source materiale kan findes på [http://da.wikibooks.org/wiki/Scienceshow Wiki-bogen om Science Shows] på (http://da.wikibooks.org/wiki/Scienceshow)


[[Kategori:Scienceshow|Skabelon til ny vejledning]]