Spring til indhold

Scienceshow/Vejledninger/Skudsalven

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Formål[redigér]

Spektakulær reaktion med små eksplosioner. Rimeligt brandfarlig og tildels uberegnelig - så pas på.


Sikkerhed[redigér]

Sikkerhedsklasse[redigér]

  • Næsten For farlig! (vi laver helst ikke dette forsøg pga. dets uberegnelighed - men det er et klassisk forsøg som man ofte finder beskrevet, og vi videregiver hermed vores erfaringer)

Påkrævet sikkerhedsudstyr[redigér]

  • Showfolk: Briller/kittel/brandslukker/våd klud og spand med vand/øjenskylleflaske
  • Tilhørere: sikkerhedsskærm.

Materialer[redigér]

20 ml vand

35 ml 35 % hydrogenperoxid også kaldet brintoverilte, perhydrol, H2O2 (kært barn...)

35 ml husholdningssprit

Et kraftigt pyrex glas der kan tåle varme. Glasset skal være højt nok til at holde væsken, så det ikke sprøjter over, men ikke for højt så der kan dannes eksplosive gasblandinger (10 cm frit over væsken er i overkanten for selv store glas)

Fremgangsmåde[redigér]

  1. Væd et håndklæde og hav det ved siden af til at slukke for reaktionen.
  2. Vand, H2O2 og sprit blandes i et kraftigt glasbægerglas, der er helt og uden fejl/revner.
  3. Der sættes ild til blandingen. Hvis den ikke vil brænde så prøv at tilsætte 5 ml sprit mere. Det kritiske/farlige ved dette forsøg er ikke spritmængden, men mængden af brintoverilte og kaliumpermangenat (KMnO4).
  4. Der tilsættes 1 lille knivspids kaliumpermangenat og der kommer nogle små "snalrende" eksplosioner, der tiltager i styrke. Reaktionen kan ikke stoppes ved at tildække med et låg da reaktionen selv producerer ilt. Men lægges et vådt viskestykke hen over bægerglasset køles reaktionen samtidig og ilden slukkes.


Alternativer[redigér]

Andre måder at udføre det på

Faremomenter[redigér]

  • BRUG SMÅ MÆNGDER! Dette forsøg er ikke helt ufarligt.
  • Fjern alt brandfarligt materiale i nærheden af forsøget. Dvs. når spritten er hældt op så fjern flasken fra bordet, og undgå at der ligger papir og lign. i nærheden. Sørg for at have en spand vand med et par våde viskestykker i nærheden.
  • Vi taler af erfaring når vi siger at forsøget kan gå 'grueligt galt', f.eks. er det en meget dårlig ide at hælde opløst kaliumpermangenat i den brændende blanding eller at prøve at gentænde blandingen efter kaliumpermangenaten er blevet tilsat! Dog er der ikke sket personskader eller egentlig materiel skade på den konto, men det kan hurtigt blive mere spændende end man har brug for.

Faktorer[redigér]

Overvejelser om ting der påvirker resultatet. Fx luftfugtighed eller andet som man ikke altid helt er herre over.


Show noter[redigér]

Gode kommentarer etc. Forberedelse; spektakulært; Hands-on; alder; svært at få til at lykkes.

Nævn gerne gode forsøg man kan lave i forbindelse med dette så det giver en god rød tråd i showet.

Nævn evt. ting man skal passe på, der får forsøget til at virke kedeligt.


I den virkelige verden[redigér]

Findes tilsvarende effekter i dagligdagen?


Uafklarede spørgsmål[redigér]

Ting vi bør finde ud af og få styr på –har du et svar?


De essentielle formler[redigér]

Hvad sker der:

Brintoverilte kan både reducere og oxidere. I dette tilfælde oxideres brintoverilte til oxygen (virker reducerende). Kaliumpermanganat virker oxiderende og reduceres til brunsten. Vi har altså en redox-reaktion:

3 H2O2 + 2 MnO4- → 3 O2 + 2 MnO2 + 2 OH- + 2 H2O

Reaktionen katalyseres af kaliumpermangenat.


Den dannede ilt forbruges ved forbrændingen af ethanol (ligesom når vi selv "brænder" ethanol af):

CH3CH2OH + 3 O2 → 3 H2O + 2 CO2


MnO2 kaldes brunsten og kan give belægninger på glasvarer anvendt i dette forsøg. Denne brunstensbelægning kan fjernes med HCl, men det bemærkes at dette ikke er en særlig god idé at gøre uden et godt stinkskab, da der dannes chlor-gas (meget giftig):

4 H+ + MnO2 + 2 Cl- → Mn2+ + Cl2 + 2 H2O


En bedre måde at fjerne brunsten, er at bruge en blanding af koncentreret svovlsyre (H2SO4) og sulfit (f.eks. Na2SO3). På denne måde dannes der (istedet for chlorgas) sulfat, som er harmløs:

MnO2 + SO32- + 2H+ → Mn2+ + SO42- + H2O


NB: HCl og H2SO4 er stærkt ætsende.

Andre beskrivelser[redigér]

Websites med mere info: www

Hentet fra "http://da.wikibooks.org/wiki/Scienceshow/Skabelon_til_ny_vejledning"