Liverollespilsbogen/Liverollespil/Rollevalg/Elvernavne

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Mandlige elvernavne[redigér]

A[redigér]

Asta Agnor Amadriendel Amadrieriand Amaran Amebririand Amélas Amélith Amend Amil-Garil Amilmalad Amolas Amólith Amon Amorfilith Amorfindil Amorfing Amhas Amil-Galith Amras Amun Analdur arnana Análith Anámir Anaran Anarandil Anémbor Anendel Anéng Anériand Anil-Galdur Aniolad Aniond Anithramir Anithrandir Anithrawyn Anondir Anorfildur Arduval

B[redigér]

Balthinal Beladrieriand Belaeg Belaldur Belaraldur Belebrindel Belélith Beleril Belil-Garil Belilmariand Belilmaril Belithral Belithraldor Belithralith Belorfilad Belorfing Belur

C[redigér]

Cadrieldur Caladrieng Caláng Calil-Gandir Calil-Garion Calilmal Calioldur Calioril Calithrang Camring Camling Cáng Cár Carand Carand Celadrieldor,Celang Céldor Celebrin Celebrinduil Celemir Celéndel Celeng Celiondel Celithramir Celithrandil Celithrandir Celondir Celorfiwyn Celoril Celylith Cer Cil-Gamir Cirdale Coldur Corfiriand Culas Curuthin Curufor

D[redigér]

Dalos Delulas Delariand Delebrin Delebrindil Delerion Delilmalad Delilmawyn Deliomir Delithranduil Deloldur Delólith Delorfilad Delorfimbor Delund Delymbor

E[redigér]

Elen Elradriendir Elror Elured Elvadrierion Eowilmambor Erefor Ethrihil Elang Elariand Elebrindir Elémir Elén Eléndir Elilmaldur Elindir Elioril Elithrawyn Elombor Elóndel Elór Elral Elraralad Elraramir Elrarand Elráwyn Elrebrinduil Elrebrinduil Elrebring Elrebririand Elril-Gar Elrithranduil Elrol Elryndel Elulith Elvaldur Elvar Elvaralas Elvariand Elvebrilith Elvebrinduil Elven Elveng Elvil Elvioldor Elviondel Elvithran Elvithrawyn Elvomir Elvómir Elvorfind Elvynd Elvynd Elywyn Eowadriendel Eowadrieng Eowánd Eowaraldor Eowebrind Eowéwyn Eowiombor Eowioriand Eowithrand Eowóndil Eoworfin Eoworfind Eärandir Eäráng Eäraralas Eäraraldor Eäreldur Eärémir Eärénd Eärioril Eärithramir Eärithranduil Eärón Eärorfilas Eärymir Eärymir

Felix Fadriel Fadriendel Febrindil

kFéldur

Fémbor Fend Fioril Forfin Fóril Fówyn Foros Fyn Fyril fyrol Futte

G[redigér]

Galil-Gandil Garand Gilgalion Gilmaldor Glebriwyn Glithrambor Gadriel Galálith Galambor Galán Galandel Galarandel Galarandir Galáril Galelas Galéndil Galil-Ganduil Galomir Galon Galorfil Galórion Galul Gár Garalith Galahad Gadrilad Gáriand Gebrir Gebririand Gériand Gérion Gildor Gil-Gal Gil-Gambor Gil-Ganduil Gil-Ganduil Gilmandil Gláng Glárion Glebril Glémir Glér Gléril Glil Glil-Galad Glil-Ganduil Glilmanduil Gliondel Gliowyn Glól Gloldur Glómbor Glón Glónduil Gloringwe Glung Gluril Glywyn Gómir Gondil Gundil

H[redigér]

Hadriewyn Halin Hyriand Hándir Haramir Hebrilith Hebrimbor Hélas Hénduil Hénduil Hil-Gamir Hilith Hinduil Hithrawyn Holad Hómir Horfil Horfindel Hynduil

I[redigér]

Ingmir Isál Isaldur Isil-Gar Isalith Isang Isar Isarandel Isebrinduil Iseldor Isélith Isil-Gan Isilmand Isindil Isithrandil Isithraril Ison Isondil Isorfinduil Isorfir Isund Isuril

L[redigér]

Łukas Legadriembor Legosul Legyndir Legandir Legaramir Legebririand Legebriril Legendel Legér Legéril Legil-Galad Legilmalith Legilmang Legirion Legor Legorfin Legorfindir Legówyn Leguldor Legyldur Lómadriewyn Lómáldor Lómarambor Lómarandil Lómebrilas Lómebrimir Lóméldur Lómil Lómilith Lómilmand Lómilmandel Lómilmaril Lómin Lómioriand Lómithralith Lómithrambor Lómiwyn Lómomir Lómónduil Lómorfildur Lómórion

M[redigér]

Man,Meltinir,Mil-Garion Mandel Mándil Mar Méndel Merion Milad Mil-Galad Mil-Gamir Miombor Martinus Miomir Miong Mioriand Miorion Mol Moldur Marcus Mómir Mónduil Mong Morfildor Mulad Mumir Malius

N[redigér]

Nár Narien Nél Neldur Nén Neng Nilad Nildur Nilmand Nindel Niondil Nithralad Nólad Nónd Nóndil Norfirion Numbor Nynd

O[redigér]

Olanis, Oromë Òmar

P[redigér]

Pal Pandir Pebring Pél Pil-Galith Pil-Gariand Pindil Ping Pioldur Pionduil Piong Pundil Pymbor

R[redigér]

Rana Randuil Raraldor Rebririon Relad Ril-Ganduil Rioril Rithrarion Rolad Rorfimir Rowyn Rundil Ryldor Rymir

S[redigér]

Silontol Singal Sondir Sylad Symir Sihan Sihalu

T[redigér]

Tadrielas Tadrien Taraldur Tebririand Thalos Tinarandel Tinilmambor Tadrierion Tambor Tándir Tang Tawyn Tebring Témbor Téril Thradrierion Thraranduil Thráwyn Threbrinduil Thrériand Threwyn Thril-Gar Thrilmaldur Thriondel Thriondil Throlas Thronduil Throrfiriand Thrylas Til-Galas Til-Galdur Til-Gand Tinadrieldur Tinaldor Tinambor Tinánd Tinánd Tinarariand Tináwyn Tinebring Tinendel Tineriand Tinilmambor Tinindil Tinioril Tinondel Tinor Tinorfimbor Tinyn Tion Tithralad Tithrandil Tón Tyndel Tyrion

U[redigér]

Unadrielad Unandir Unendil Urémbor Uriong,Uner Unil-Galad Unilmalas Unilmaldor Unilmand Unilmandil Uniolad Unithralith Unithrarion Unondel Unorfindil Unorfindir Unoriand Unun Uradriendil Ural Urándir Urebrilas Urendir Urer Urilmaldor Urinias Urithral Uroldur Urorfilith Urorfirion Urówyn

V[redigér]

validir Valanduil Valin Vithrariand Vund Vadrieriand Vand Vandir Varan Varandil Vebririand Vendil Vil-Garion Vilmaril Vinduil Vombor Vón Vorfirion

Kvindlige elvernavne[redigér]

A[redigér]

Alfa Airwen Amadrieclya Amadrienia Amadrierith Amebrindra Amil-Gadë Amilmarith Amiolia Amithradith Amithrarith Amorfiwiel Amorith Amowiel Amydien Anadriewen Anánia Anarathien Anarawen Anáwiel Anebriwien Anelith Anil-Galia Anil-Galith Anilmathiel Anithrarith Aniviel Anodien Anolindë Anólindë Anylindë Anythien Anywien Ardana Arethel Adrianne

B[redigér]

Bariela Belaralia Belaraniel Belarathien Belebridien Belédien Belelia Beléniel Beléwien Belil-Gaviel Belilmadia Belilmathiel Beling Beliowen Belithrawien Belóndra Belothien Belowen Belyrith

C[redigér]

Calebrilindë Calenia Caleniel Caleviel Caléwiel Calil-Gadien Calil-Gawen Calilmalia Calilmalith Caliowiel Calithradë Calóng Calorfidien Calorfiniel Calorfithiel Calowiel Caluviel Calylith Calyniel Cáng Cániel Caradien Carandra Cebriviel Cédë Celebriwen Celedë Celiclya Celidë Celil-Gadien Celithrathien Celiviel Celólith Celyng Cendra Ceng Cilmawiel Ciritha Cithiel Cithien Cithien Códith Corfinia Cuthien

D[redigér]

Dariena Deladrieng Deláng Delebririth Delérith Delilia Delilmawen Deliolindë Deliwiel Delóclya Delorfilindë Deludien Deluwiel

E[redigér]

Elália, Elaviel, Elebridith, Elebriwien, Eleclya, Elelith, Elenwe Elidë, Elil-Galith, Elil-Garith, Elioclya, Elithraniel, Elóndra, Elowen, Elradith, Elralindë, Elránia Elrania, Elraralia, Elrarawiel, Elráwien, Elrénia, Elrénia, Elril-Galia, Elrilmalia, Elriowiel, Elriowiel, Elroclya, Elródien, Elróthiel, Elrowien, Elruwen, Elruwien, Elryndra, Elvadrieng, Elvándra, Elvania, Elvaralindë, Elvarang, Elvebriwien, Elvéwien, Elvirith, Elvithien, Elvithrarith, Elvorfindra, Elvórith, Elvóthien, Elvulia, Elvulia, Elvurith, Elwine Eowadia, Eowadriethien, Eowaradien, Eowáthiel, Eowebrilia, Eowebrindra, Eowebrinia, Eowebrithiel, Eowebriviel, Eowedia, Eowéniel, Eowidith, Eowilindë, Eowilmathiel, Eowiodith, Eowithrania, Eowithraviel, Eoworfing, Eowowen, Eowuclya, Eowulia, Eowynn, Eäradë, Eäradriewiel, Eäraradith, Eäráthien, Eärebriclya, Eäredia, Eärédien, Eärédien, Eärélia, Eärilmadith, Eäriolindë, Eäriorith, Eärithradith, Eärothien, Eärudien, Eärulith, Eärundra, Eäruviel, Elvira.

F[redigér]

Fáng, Fararith, Febridë, Febrilindë, Férith, Filmadith, Finduilas Fiondra, Fiothiel, Fithralith, Fiwen, Fodien, Fonia, Forfirith, Forfiwen, Fudien, Fyndra,

G[redigér]

Galadwen Galania Galáwen Galil-Gadë Galilmathien Galithralia Galóclya Galorfilindë Galorfirith Galunia Gebrindra Géwiel Gidë Giniel Giodë Giong Giong Gláclya Gladriendra Glang Glaradith Glarawen Glélindë Glethien Gléwen Gléwiel Gléwiel Glilmang Gliowien Gliviel Glólindë Glóndra Glorfirith Glówien Glywen Gorfinia Gung Gythien

H[redigér]

Hadë Hadrielia Halia Halthala Hania Harathiel Harawien Harith Harith Háthien Héthien Hewen Hilmania Hinia Hiothiel Hirith Hong Hothien Hoviel Huclya Hurith huwen Hirka

I[redigér]

Idrin Idlil Ingwe Isaradith Isáviel Isáwien Iséng Iserith Isidien Isidith Isil-Gawien Isilmawiel Isiodith Isiong Isithradë Isithrarith Isódia Isólindë Isólith Isorfidien Isówen Isulith Isung Isyng

J

Johanne July Julie Jÿd

L[redigér]

Laurre Legadriedia Legadrielith Legarathien Legawien Legebring Legebriwen Legéthien Legiodith Legiolindë Legithrathien Lególindë Legorfilindë Legóviel Legythien Legyviel Lessa Liessa Lómadia Lómadriethiel Lómawien Lómebriwien Lómédith Lómelith Lómeng Lómil-Gathiel Lómilmawiel Lómiodien Lómiothiel Lómithiel Lómódë Lómundra Lómywen

M[redigér]

Madë Maradë Marienna Mebririth Methien Midith Mioniel Miwen Molith Móng Morfiwen Morfiwien Mydia Mywiel Melidia

N[redigér]

Nadia Nadriedë Naniel Narawen Nebridë Nebriniel Nélindë Nessa Nianna Nilmadë Nilmandra Nodë Nódia Norith Nudë Nynia Nallin

P[redigér]

Padrierith Pália Péniel Pewen Pidith Pil-Gadith Pil-Gang Pil-Gawiel Pil Pithien Polith Póng Porfilindë Puwen

R[redigér]

Ralindë Rang Rathien Rawien Rerith Ril-Gadith Ril-Gania Rilia Rithralindë Rówiel

S[redigér]

sira Sadriendra Sadriethiel Sadrilil Sánia Sániel Saraclya Sáthien Sáwen Sofia Seclya Selindë Sethiel Sil-Gathien Silia Silmalia Silmawiel Siowiel Sithrathien Sódë Sólia Sólindë Sóng Sorfiwien Sówen Sówien Sudia Sung Sydë Sylvina Sirya

T[redigér]

Tadriendra Tadriendra Tadrieniel Tánia Tararith Tarawiel Tarawiel Tathiel Tebridë Tebrindra Tédien Thradrienia Thrálindë Thrania Thredith Thrédith Threng Thréthiel Threwen Thril-Gaclya Thril-Gadia Thrilmalia Thrilmaviel Thriodien Thriwien Thriwien Throrfiwiel Tidien Tilmalindë Tinadrieniel Tinánia Tinaraviel Tinawiel Tinawien Tineng Tinewen Tinewen Tinil-Galia Tiniowien Tiniwiel Tinóng Tinorficlya Tinorfidë Tinorfing Tinorfithiel Tinydë Tinydith Tinydith Tinyniel Tinywen Tiolindë Tiothien Tirial Tódia Torfithiel Torfithien Tywien

U[redigér]

Unádith Unadrieniel Unarania Unáwen Unebriwen Unedë Unedia Unil-Gadia Unil-Galindë Unindra Unithien Unithrawen Uniwen Unodien Unorfidë Unurith Uraradith Urebriviel Uril-Gadien Urioclya Urioviel Urithraviel Urithrawiel Urorfidia Urylia Uryviel

V[redigér]

Vadrielith Valaromra Valia Valkana Vana Vathiel Vebriclya Vebrindra Vebrithien Védith Védith Vélith Vilmaniel Vilmarith Vilmathien Violia Viorith Viorith Viwiel Vódia Volindë Vuwen Vywien

Y[redigér]

Yalanna Yingka


Zoe