Spring til indhold

Wikibooks:Navngivning

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger
[redigér]

Hvis du er fast Wikipedia bruger vil du lægge mærke til at vi generelt navngiver vores sider på en anderledes måde end Wikipedia. Det er hovedsageligt for at undgå at indholdet på Wikibooks ikke lige så stille udvikler sig til en kopi af Wikipedia's indhold.

Wikipedia projektet er tænkt som en enkel bog, hvor Wikibooks projektet spænder over mange forskellige bøger. Som en konsekvens deraf vil det være svært at se hvilken bog at navne som "Indholdsfortegnelse" eller "Appendiks" tilhører. For at forhindre det, bør bøger på Wikibooks struktureres i sektioner (svarende til kapitler i en trykt bog), på den måde som bogens forfattere finder passende.

På grund af Wikibooks' evolutionære udvikling og der hidtil ikke været en fast metode til navngivning af sider på Wikibooks, eksisterer der i dag mange forskellige metoder til navngivning. For at forhindre forveksling imellem bøger anbefales det at bruge en af følgende metoder til nye bøger, og de eksisterende bøger, der ikke følger en af metoderne, anbefales at blive flyttet (omdøbt), så deres sider følger en af metoderne.

Hvert modul tilhører en bog, og den tilhørende bogs titel er den første del af modulets titel. For eksempel er modulet PLC bogen/PLC hardware en del af bogen PLC bogen. Bogen er på den måde arrangeret i et hierarki.

Generelle retningslinjer

[redigér]
 • Forkort ikke bog titlen i undersiderne - For eksempel skal titlen på moduler, der er del af Friheden til at holde høns, altid begynde med "Friheden til at holde høns", og aldrig en forkortet form som "FHH". Hvis din bogs "forside" har titlen "Friheden til at holde høns", og undersiderne har titlerne "FHH/underside" vil undersiden ikke linke korrekt tilbage til "forsiden". Derudover er det muligt, om end usandsynligt, at en fremtidig bog retligt vil kunne få titlen "FHH", hvilket vil skabe en konflikt med den første bog.
 • Brug beskrivende titler hele vejen - For eksempel, giver titlen "PLC bogen/PLC hardware" meget mere mening end "PLC bogen/Kapitel 1". Det anbefales at titler på alle niveauer antyder hvad der kan læses om i modulet.

Side adskiller

[redigér]

I øjeblikket anbefales det kun at bruge en af følgende to metoder til nye bøger, og det anbefales at holde sig udelukkende til en af dem.

Skråstregsmetoden

[redigér]

[[Bognavn/kapitelnavn]]

Denne metode er anbefales til nye bøger.

Ved skråstregsmetoden adskilles sidens navne med en fremadrettet skråstreg.

Eksempel:

 • [[Bogens titel]]
  • [[Bogens titel/Kapitlets titel]]
   • [[Bogens titel/Kapitlets titel/Undersidens titel]]

osv.

Denne metode udnytter MediaWiki's underside funktion (engelsk) til automatisk at lave links i undersiderne, der føre tilbage til den foregående, eller de foregående, samt gøre det let at linke til forældre-, datter-, og søskendesider. I det overstående eksempel vil den anden side linke tilbage til den første side, og den tredje vil linke tilbage til den første og anden side.

Eksempler på bøger der bruger skråstregsmetoden:

Kolonmetoden

[redigér]

Ved kolonmetoden adskilles sidens navne med et kolon, på samme måde som det bruges i det rigtige MediaWiki navnerum (f.eks. Wikibooks:Om).

Eksempel:

 • [[Bogens titel]]
  • [[Bogens titel:Kapitlets titel]]
   • [[Bogens titel:Kapitlets titel:Undersidens titel]]

osv.

Forskellen imellem denne metode, og metoden med undersider er at MediaWiki ikke automatisk laver links tilbage til bogens forside. Du vil måske foretrække denne metode hvis du har planer om at bruge en skabelon, eller en anden metode til manuelt at lave links til bogens forside.

Eksempler på bøger der bruger kolon:

Tidligere metoder

[redigér]

Generelt bør en bogs navngivnings metode bruges konsekvent igennem hele bogen, og nye tilføjelse til en bog skal følge den eksisterende navngivning. Hvis en bog ikke følger en af de ovenstående metoder anbefales det at den bliver tilpasset en af dem.

Herunder er listet navngivnings metoder, der tidligere blev betragtet som acceptable, men ikke længere anbefales:

 • Bindestregs metoden: [[Bogens titel - Kapitlets titel]]
 • Flertydig metoden: [[Kapitlets titel (Bogens titel)]], navngivet efter den metode der bruges i Wikipedia til deres flertydige sider
 • Det typografiske kolon metoden: [[Bogens titel: Kapitlets titel]]
 • Den typografiske skråstreg metoden:[[Bogens titel / Kapitlets titel]]
 • "Ingen afgrænsnings" metoden: [[Bogens titel Kapitlets titel]]
 • Wikipedia metoden: [[Kapitlets titel]], hvor bogens titel ikke nævnes
 • Boghylde metoden: [[Boghylde:Bogens titel]] hvor den boghylde bogen står på nævnes før bogens titel.

Side struktur

[redigér]

Flad

[redigér]

Denne metode anbefales til nye bøger.

Eksempel:

 • [[Livsformer]]
  • [[Livsformer/Menneske]]
  • [[Livsformer/Hund]]
  • [[Livsformer/Kat]]
  • [[Livsformer/Sommerfugl]]
  • [[Livsformer/Æble]]
  • [[Livsformer/Appelsin]]
  • [[Livsformer/Tomat]]

osv.

Du lave et hierarkisk system med indholdsfortegnelsen i på bogens "forside". For eksempel:

Indholdsfortegnelse
 • Livsformer
  • Dyr
   • Pattedyr
    • [[Livsformer/Menneske]]
    • [[Livsformer/Hund]]
    • [[Livsformer/Kat]]
   • Insekter
    • [[Livsformer/Sommerfugl]]
  • Frugter
   • [[Livsformer/Æble]]
   • [[Livsformer/Appelsin]]
   • [[Livsformer/Tomat]]

Hvis du nu ønsker at lave underkategorien "citrusfrugter", for at dele "Frugt" kategorien op i mindre stykker, er det en simpel opgave der kun kræver en lille redigering af indholdsfortegnelsen.

Hierarkisk

[redigér]

Eksempel:

 • [[Livsformer]]
  • [[Livsformer/Dyr]]
   • [[Livsformer/Dyr/Pattedyr]]
    • [[Livsformer/Dyr/Pattedyr/Menneske]]
    • [[Livsformer/Dyr/Pattedyr/Hund]]
    • [[Livsformer/Dyr/Pattedyr/Kat]]
   • [[Livsformer/Dyr/Insekter]]
    • [[Livsformer/Dyr/Insekter/Sommerfugl]]
  • [[Livsformer/Frugt]]
   • [[Livsformer/Frugt/Æble]]
   • [[Livsformer/Frugt/Appelsin]]
   • [[Livsformer/Frugt/Tomat]]

Læg mærke til at der er flere sider der skal vedligeholdes i dette eksempel, og da hierarkiet er en del af side strukturen, vil vi, hvis vi vil have sat underkategorien "Citrusfrugter" sat ind, være nød til at omdøbe nogle sider. Du vil muligvis foretrække denne metode hvis din bog har så mange undersider at det ikke vil være praktisk at liste dem alle på forsiden.

[redigér]

Til hver bog, f.eks. med titlen Bog Titel, vil skabelon navnerummet Skabelon:Bog titel og kategori undergruppen Kategori:Bog Titel være reserveret til intern brug i bogen (for eksempel er Kategori:PLC bogen/Skabeloner en kategori der bruges internt i PLC bogen). Alle andre skabeloner og kategorier er reserveret til enten generel brug på Wikibooks, brug imellem flere bøger, eller fremtidige bøger.

Det anbefales, men kræves ikke, at billeder og andre medier navngives på samme måde som moduler. Kravet til at de følger navngivnings reglerne er dog ikke så strikse som ved moduler da titlerne ofte ikke vises.

Navngivnings reglerne gælder ikke for sider der bruges i flere bøger, og generelle sider (som Skabelon:Aktive bøger) brugt på Wikibooks.