Spring til indhold

Friheden til at holde høns

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Indledning

[redigér]

Hønsehold har i hvert fald siden 200-tallet og måske endda siden 3. århundrede f.kr været en del af dansk kultur. I løbet af jernalderen blev hønseholdet så udbredt, at stort set alle må formodes at have holdt høns. En situation, der holdt sig, indtil husdyrhold i det hele taget blev presset ud af byerne i 1800- og 1900-tallet.

Nu til dags er der mange steder, hvor man ikke længere må holde høns, mange steder er der dog etableret en fjerkrækoloni.

Oftest må man dog holde høns inde i byområder i villakvartererne. Men der er visse regler, som skal overholdes. Reglerne kan variere fra kommune til kommune.

Udsnit af regulativ for ikke-erhvervsmæssige dyrehold i Københavns Kommune.

§ 3. Bure og huse, der tjener til permanent ophold for husdyr, skal indrettes og sikres, så rotters adgang forhindres. Bure og huse skal hæves mindst 35 cm over jorden.

§ 4. Bure, huse, indhegnede gårde o.lign., der tjener til midlertidigt eller permanent ophold for husdyr, skal opføres mindst 2,5 m fra naboskel.

§ 6. Hvert hønsehold må højst bestå af 10 høns, heraf højst 1 hane. Desuden er det tilladt at have kyllinger i samme hønsehold, dog højst 10 styk.

Stk. 2. Hønsehold, der etableres i tilknytning til etageejendomme, f.eks. udlejningsejendomme, andelsboligforeningen m.v., må ikke indeholde hane.

Stk. 3. I tætliggende hønsehold, hvor haner opildner hinanden til vedvarende galen, kan Miljøkontrollen forbyde haner.

§ 7. Hønsehold skal etableres med hønsehus og -gård.

Stk. 2. Hønsehusets vægge og tag skal være tætte og uden beskadigelser.

Stk. 3. Omfatter hønseholdet en hane eller hanekyllinger, skal dyrene holdes indelukket i et mørklagt hønsehus fra solnedgang indtil kl. 7.00 på hverdage mandag til fredag og indtil kl. 8.00 på lørdage samt søn- og helligdage. Der må ikke være tændt lys i hønsehuset i ovennævnte tidsrum.

Hygge

[redigér]

Høns som køddyr

[redigér]
 1. Egnede dyr Hvad skal man se efter.
 2. Slagtning
 3. Opskrifter
 1. Æglæggere Hvad skal man se efter.
 2. Forskellige æg Hvad vil du have?
 3. Opskrifter

Racer

[redigér]

Skal man overhovedet have racehøns?

 1. Valg af race
  1. Svære racer
  2. Mellemsvære racer
  3. Lette racer
  4. Dværgracer
  5. Prydracer
 2. Varieteter En varietet er et farveskema.

Genetik

[redigér]
 1. Hvordan bliver kyllingerne eller den fjerde grund til at holde høns.