Spring til indhold

Scienceshow/Vejledninger/Opløs flamingo

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Formål

[redigér]

Viser hvordan et kæmpe stykke flamingo kan opløses lynhurtigt og dermed "forsvinder" - det meste er jo bare luft.

Sikkerhed

[redigér]

Sikkerhedsklasse

[redigér]
  • Farlig - Må ikke udføres af børn.

Påkrævet sikkerhedsudstyr

[redigér]
  • Showfolk: Briller, kittel, gummihandsker
  • Tilhørere: -

Sikkerhedsmomenter

[redigér]

Kemikaliedeklaration: Acetone er meget brandfarlig. Det anbefales at være orienteret om hvor nærmeste brandslukningsudstyr kan findes. Indånding af dampe kan føre til svimmelhed, ubehag og hovedpine, og kan medføre alvorlige kroniske hjerneskader ved længere tids påvirkning. Stoffet virker affedtende, så ved hudkontakt kan det medføre eksem eller revnedannelse. Anvend kun acetone i lokaler med ordentlig udluftning.


Affaldshåndtering: Acetonen hældes i egnet beholder og afleveres som kemikalieaffald, evt. inklusive ”smeltet” flamingo. Indtørret (acetonefrit) flamingo kan smides ud som almindelig dagrenovation.

Bemærk: Affaldet må IKKE hældes i vasken eller i afløbet!


Materialer

[redigér]
  • Flamingo enten fra flamingokasser snittet i stænger eller de der fiduser, der følger med når man får tilsendt ting og sager (de kan alligevel ikke spises...)
  • Acetone (propanon)
  • 250 ml bægerglas (ikke plast!)


Fremgangsmåde

[redigér]
  1. Der hældes 50 ml acetone i et 250 ml bægerglas (af glas! ikke et plastbægerglas).
  2. Man tager nu flamingoen (diverse slags) og propper det ned i acetonen.


Hvad sker der?

[redigér]

Flamingo er en polymer. Ordet polymer betyder mange enheder, og en polymer består af molekyle-enheder, der er bundet til hinanden og som sidder ”som perler på en snor”. Disse enheder – som kaldes monomerer – er enten ens eller sammenlignelige. I flamingo hedder enhederne styren, derfor hedder polymeren, som flamingo er lavet af, polystyren. Styren er et ret giftigt stof, men når det er bundet i lange kæder, som det er i polystyren, er det ganske uskadeligt. Polystyren anvendes til mange former for plast bl.a. til drikkeglas og emballage. Når man laver flamingo (hvilket også kaldes ”ekspanderet polystyren” eller polystyrenskum) anvender man nogle små plastikperler af polystyren som opvarmes med damp, hvorved de udvider sig voldsomt. Polystyren kan også skummes op med den ufarlige drivgas pentan. Når man putter flamingoen ned i acetonen, kollapser strukturen, og dermed frigives luften, der er i flamingoen. Da luften udgør langt størstedelen af flamingos volumen, fylder selve polymerdelen næsten ingenting. Det er heldigt at der kun er tale om en simpel opløsning af flamingo, da styren som nævnt er temmelig giftigt.


Perspektivering

[redigér]

Styren har været kendt siden 1831, hvor Bonastre destillerede det fra træharpiks. I 1839 blev styren polymeriseret af Simon Berthelot ved belysning med sollys. Styren blev fremstillet syntetisk i 1869. Egentlig produktion startede i 1930´erne.


Acetone er et opløsningsmiddel og bruges blandt andet som neglelakfjerner. Ved gentagen og/eller længere tids påvirkning kan det give hjerneskader, idet det jo er et opløsningsmiddel. Så drop neglelakken – eller lad være med at fjerne den :)


Show noter

[redigér]

Gode kommentarer etc. Forberedelse; spektakulært; Hands-on; alder; svært at få til at lykkes.

Nævn gerne gode forsøg man kan lave i forbindelse med dette så det giver en god rød tråd i showet.

Nævn evt. ting man skal passe på, der får forsøget til at virke kedeligt.


Andre beskrivelser

[redigér]

Lidt om polystyren


Lidt om styren og toksicitet


Sjov med plastbægre – og forklaringer om plast (på svensk!)


Dette open-source materiale kan findes på Wiki-bogen om Science Shows på (http://da.wikibooks.org/wiki/Scienceshow)