Scienceshow/Vejledninger/Leverenzym

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Formål[redigér]

At lave en flot skumpølse med et vist splatterpotentiale - og samtidigt at vise en enzymkatalyse og hvor effektivt kroppen beskytter sig mod oxidanter

Sikkerhed[redigér]

Sikkerhedsklasse[redigér]

 • Farlig - Vær opmærksom på ætsende stoffer. (elever kan lave dette under kyndig vejledning og overvågning)

Påkrævet sikkerhedsudstyr[redigér]

 • Showfolk: Briller/kittel/handsker/våd klud og spand med vand/øjnskylleflaske
 • Tilhørere: intet.

Materialer[redigér]

De mængder som er angivet i det følgende bruges ved store demonstrationsforsøg. Man kan sagtens få en fin reaktion i mindre målestok ved at bruge mindre mængder og glasvarer. Det er faktisk en god ide at prøve sig frem med mindre mængder, da oprydningsarbejdet så bliver mindre.

 • Kemikalier

Koldt vand, evt. en smule lunkent

35 % Britoverilte (hydrogenperoxid). Kan købes i Matas

Frisk lever, f.eks. kalve- eller svinelever

Koncentreret opvaskemiddel

 • Udstyr

Afdækningsplast

2L konisk kolbe

250 mL bægerglas

Blender, f.eks. stavblender

Højt glas som blenderen kan stå i

Fremgangsmåde[redigér]

 1. Dæk bord og omgivelser med plastik
 2. Tag et stykke lever på størrelse med en halv til en hel håndflade, put det i det høje glas, hæld lidt vand ved og blend grundigt.
 3. Fyld den blendede lever i kolben og fyld op med vand til ca. 400 mL
 4. Hæld "et par sekunders" opvaskemiddel i kolben og slyng den godt, så opslemningen bliver godt blandet
 5. Fyld ca. 100 mL brintoverilte i det lille bægerglas
 6. Med en meget hurtig bevægelse hældes brintoverilten op i kolben, og skumpølsen vil komme op af kolben
 • Ved reaktionen mellem katalase fra leveren og brintoverilten bliver der dannet en del ilt, og denne ilt vil puste sæben op til sæbebobler som danner skummet i skumpølsen.

Alternativer[redigér]

Faremomenter[redigér]

 • Det er nødvendigt at understrege, at det kan svine ret voldsomt, så det er nødvendigt at dække godt af med plastik, f.eks. sorte plastikposer.
 • Den benyttede koncentration af brintoverilte er ætsende og meget ubehagelig at få på huden, så derfor er det nødvendigt at benytte gummihandsker, kittel og beskyttelsesbriller under udførslen.
 • Husk at skummet og kolben efter reaktionen stadig indeholder brintoverilte, så derfor er det nødvendigt at bruge beskyttelseshandsker når man rydder op.
 • Hvis man får brintoverilte eller skum på sig, skal man tørre det af og skylle godt med vand.

Faktorer[redigér]

Det er vigtigt at få blendet leveren godt og få den slynget godt rundt i kolben. Ellers risikerer man, at reaktionen bliver for langsom til at "pølsen" kan komme ud af kolben. Hvis man bruger for varmt vand kan man ødelægge aktiviteten af katalasen, men almindeligt håndvarmt vand skulle være i orden.

Show noter[redigér]

Skumpølsen er en god måde at vise, at en biologisk eller kemisk reaktion kan danne gas i store mængder meget hurtigt. Samtidig kan forsøget illustrere, hvordan et forholdsvis ubehageligt stof som brintoverilte kan uskadeliggøres af en naturlig forsvarsmekanisme.

I den virkelige verden[redigér]

Forsøget viser lidt om hvordan kroppen er indrettet så smart, at giftige stoffer der bliver dannet, bliver fjernet lige så hurtigt af sikkerhedssystemer.


Uafklarede spørgsmål[redigér]

Ting vi bør finde ud af og få styr på –har du et svar?


De essentielle formler[redigér]

Brintoverilte eller hydrogenperoxid dannes naturligt i vores celler som biprodukter fra forskellige cellulære reaktioner. Imidlertid er brintoverilte skadeligt for celler, så derfor er det vigtigt, at det bliver nedbrudt hurtigt. Brintoverilte kan blive nedbrudt af sig selv, men denne reaktion er ikke hurtig nok. Derfor har kroppen udviklet et enzym der katalyserer nedbrydelsen af brintoverilte. Enzymet hedder katalase, det er meget effektivt, og det findes overalt i kroppen. Enzymets funktion er, at det får reaktionen til at forløbe hurtigere end den ellers ville. Reaktionen kan skrives:

2H2O2 + Katalase -> 2 H2O + O2

Man kan se af reaktionsskemaet, at når brintoverilte spaltes dannes der vand og ilt, som ikke er skadelige for mennesker.

Andre beskrivelser[redigér]

Websites med mere info: www