Spring til indhold

Scienceshow/Vejledninger/Kemishow generel forberedelse

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Formål: Ting du SKAL huske for at få et succesfuldt og sikkert kemishow

Sikkerhed generelt[redigér]

Gør det til en vigtig pointe at kemiforsøg skal behandles med omtanke, og at rigtige kemikere derfor altid tænker sig om en ekstra gang. Det skal være spændende og spektakulært - men det falder helt til jorden hvis det virker farligt og skaber utryghed. Så forbered dig grundigt!

Sikkerhedsudstyr[redigér]

Sikkerhedsudstyret er også en vigtig detalje i den pædagogiske formidling af at kemi/naturvidenskab kræver omtanke.

Påkrævet sikkerhedsudstyr som SKAL medbringes til kemishows:

 • Kitler, min. 1 pr. showperson + min. 1 ekstra
 • Sikkerhedsbriller
 • Gummihandsker
 • Viskestykker
 • Spand til vand
 • Funktionelt brandslukningsudstyr (brandslukker og brandtæppe)
 • Sikkerhedsskærm
 • Høreværn (hvis eksplosionsforsøg medtages)
 • Evt. ansigtsskærm
 • Affaldsopsamlingsbeholdere

Øjenskylleflasker er også en meget god idé, hvis uheldet skulle være ude.


Personligt sikkerhedsudstyr som SKAL bæres til kemishows[redigér]

Kittel[redigér]

Når man laver show skal man altid bære lukket kittel og briller.

Kitlen skal beskytte båden den der udfører forsøg og hendes/hans tøj mod kemikalier. Evt. ufarlige kemikalier (som f.eks. vand) kan også være ubehagelige at få på tøjet. Kitlen skal skiftes hvis man spilder meget – husk derfor ekstra kitler.

Briller[redigér]

Briller skal bæres for at undgå at den der laver show får stænkt i øjnene. Enkelte shows kan synes ufarlige for øjnene, men det er noget rod at tage briller af og på – risikoen for at glemme dem når det gælder er for stor, og derfor skal de bæres hele tiden.

Folk der bruger briller i forvejen kan i mange tilfælde nøjes med dem, men skal ved de enkelte forsøg overveje om deres egne briller dækker øjnene og ansigtet godt nok. Man kan få sikkerhedsbriller til at bære udenpå almindelige briller.

Handsker[redigér]

Ved mange forsøg er det nødvendigt at bruge gummihandsker da de benyttede kemikalier er tilpas farlige eller ubehagelige. De samme handsker bør ikke blive benyttet gennem et helt show. Gummihandsker er kun kemikalietætte i et stykke tid (undersøg evt. gennembrudstid for kombinationen af handsker-kemikalier) og generelt er det bedst for huden på hænderne hvis de får lov at ånde indimellem. Udtørrede hænder er mere sarte. Nogle mennesker kan få udslet af at bærer handsker – i så fald skal der anvendes handsker, der ikke er lavet af naturgummi (latex) og uden pudder, da det oftest er disse ting man ikke kan tåle.

Hår[redigér]

Langt hår skal være sat op så det ikke kommer i kontakt med flammer og/eller ubehagelige væsker.

Sko[redigér]

Endelig bør man altid udføre kemiforsøg iført lukkede sko, for at beskytte fødderne for ubehagelig ting man uheldigvis kunne komme til at spilde.

Høreværn[redigér]

Høreværn skal altid benyttes, hvis der er risiko for at et eksperiment kan udsende høje lyde (eksplosioner, reaktioner i helt eller delvist lukkede beholdere mm.).

Uheld[redigér]

Ved uheld, hvor man brænder sig eller kommer i direkte kontakt med stærke kemikalier, så er førstehjælpen den samme, nemlig VAND, VAND og atter VAND. Hvis man brænder sig eller får stærke kemikalier på huden eller i øjnene skal man straks (evt. med hjælp fra en makker) skylle med rigeligt vand, mindst indtil det er holdt op med at gøre ondt. Anvend evt. 0,9 % fysiologisk saltvand (øjenskylleflaske) hvis dette haves. Ved stort kemikaliespild skal man fjerne tøj som er kommet i kontakt med kemikalierne. Ved kontakt med giftige kemikalier skal læge altid kontaktes så hurtigt som muligt. Husk at tage evt. identifikations-/oplysningsmærker omkring kemikaliet med til lægen.

Formidling af sikkerhed[redigér]

Mht. sikkerhedsudstyr, så kan man gøre det til en pointe, at kemiforsøg skal behandles med omtanke, og at rigtige kemikere er kloge nok til altid at tænke sig om en ekstra gang. Det kan være farligt, men derfor spændende og IKKE uhyggeligt og skadeligt – netop fordi man tænker sig om! Sikkerhedsudstyret er også en vigtig detalje i den pædagogiske formidling; nemlig at kemi/naturvidenskab kræver omtanke.

Vi vil jo gerne lave undervisende show, mere end underholdning. Minimer evt. brag og fyrværkeri – det er imponerende men skræmmer nok også dem vi gerne vil nå, eller bekræfter dem i hvert fald i at ingeniører og andre naturvidenskabsfolk bare er nogen der sprænger ting i luften.

Affaldshåndtering[redigér]

Husk altid at medbringe affaldsopsamlingsbeholdere:

Beskyt miljøet – kemikere er jo netop folk, der har omtanken til kunne gøre det!

Dvs. medbring beholdere, der kan lukkes til at opsamle væsker i. Evt. 2 forskellige beholdere. Vær endvidere opmærksomme på hvilke kemikalier, der blandes i disse opsamlingsbeholdere!! Sørg også for at beholderne ikke er hermetisk lukkede, så trykket kan udlignes, hvis det bliver nødvendigt.

Faremomenter[redigér]

Vigtigst: Pas på at folk ikke står for tæt på.


Generel fremgangsmåde for Kemishows[redigér]

 • Start med at forklare folk hvad der er af sikkerhedsudstyr og hvorfor I har det med – lad være med at overdramatisere.
 • Gør sikkerheden til en pointe og ikke en hindring for jeres show.
 • Det er helt ok at lave sjov med sikkerhedsudstyret/at man evt. ser fjollet ud – så længe udstyret benyttes korrekt.


Gode råd omkring udførelse af shows[redigér]

Vi vil jo gerne lave undervisende show, mere end underholdning - Minimer brag og fyrfærkeri – det er imponerende men skræmmer nok også dem vi gerne vil nå, eller bekræfter dem i hvert fald i at ingeniører bare er nogen der sprænger ting i luften.

 • VIS – FORKLAR – VIS. Lad være med at give pointen først – lad publikum se selv og evt. selv uddrage/ medvirke til at uddrage forklaringen. Vis derpå igen!
 • Lange forklaringer, der ikke bygger på noget, du har vist for dem eller de har afprøvet får forsøget til at virke kedeligt og irrelevant.
 • Ved forklaringerne kan det ofte være en god idé at benytte analogier – der findes en del man kan benytte (blandt andet om varme og kulde – man kan jo f. eks danse molekyle-dansen), ellers kan man opfinde sine egne ;-)
 • Sørg for at have en rød tråd i showet. Der er ikke noget mere forvirrende end når man hopper frem og tilbage fra emne til emne.
 • Brug gerne relaterede forsøg til at vise forskellige sider af samme sag – det øger forståelsen.
 • Tag jer god tid til hvert enkelt emne, selvom det betyder at showet ikke kommer til at omhandle så mange forskellige emner. Det er bedre at de lærer noget om få ting end at de bliver forvirrede og får indtrykket af at naturvidenskab er uforståeligt og svært tilgængeligt.