Scienceshow/Vejledninger/Jakobs stige

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Formål[redigér]

At vise de flotte udladninger der kan laves med en højspændings transformator.


Sikkerhed[redigér]

Sikkerhedsklasse[redigér]

Meget farlig - må ikke laves af elever (laves kun af øvede showfolk pga. fri højspænding)

Påkrævet sikkerhedsudstyr[redigér]

Intet

Materialer[redigér]

220V 600vd primærspole, 24000vd sekundær med HV udtag., Kobbertråde i opstilling til jakobs stige.

Fremgangsmåde[redigér]

  1. Start med at forklare transformatoren (se transformator beskrivelse)
  2. Forklar at med den høje spænding vil de to tråde tiltrække hinanden – som også set med VdG forsøget.
  3. Tænd langsomt og se dem svinge ind
  4. På et tidspunkt bliver afstanden så lille og spændingen så høj at der springer en gnist (1000V/mm)
  5. Lad den køre lidt og imponere ? men ikke mere end 1min (spolen kan maks klare ca 5min så brænder den sammen)
  6. Forklar/spørg til hvorfor de svinger ud når der er opstået en gnist (i udladningen er der ingen elektrisk modstand og det kortslutter kredsløbet, så der ikke er et kraftigt elektrisk felt til at tiltrække trådende til hinanden)
  7. Hvorfor bevæger udladningen sig op? Er udladningen kold eller varm? Hvad gør varm luft?

Alternativer[redigér]

Faremomenter[redigér]

  • Vigtigst, pas på ikke at røre med mindre der er helt slukket – selv når der er skruet helt ned kan du få stød.
  • Desuden: den kan kickstartes med ild fra en lighter, men gnisten kan springe gennem lighteren, så lad vær med det!!! (det gør usædvanligt ondt)
  • Man kan i princippet røre ved den ene leder uden problemer – men det giver altså stød pga op go afladningen af dig ved den høje spænding.

Faktorer[redigér]

Overvejelser om ting der påvirker resultatet

Show noter[redigér]

Historien om da martin rørte ved elektroderne… det er en rigtig dårlig ide. Det er svært at tænde ild til noget med udladningen – selvom den ser voldsom ud. Kobbertrådene bliver dog meget varme, så pas på dem.

I den virkelige verden[redigér]

Lysstofrør er en vedvarende udladning. De små opadbøjede buer på på hver side af isolatorerne på højspændingsmaster er til at slukke for en evt udladning ligesom en jakobs stige.

Uafklarede spørgsmål[redigér]

Ting vi evt. bør finde ud af og få styr på –har du et svar?

De essentielle formler[redigér]

24.000vd/600vd=40gange primær spændingen dvs ca 10.000 volt ved 250 volt fra skilletrafoen.

Mere info[redigér]

http://www.fysikbasen.dk/index.php?page=Vis&id=21