Scienceshow/Vejledninger/Blandingsenthalpier - varme blandinger

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Formål[redigér]

At vise hvordan temperaturen kan stige i en opløsningsproces.

Sikkerhed[redigér]

Sikkerhedsklasse[redigér]

  • Farlig - Natriumhydroxid er kraftigt ætsende. (elever kan lave dette under kyndig vejledning og overvågning)

Påkrævet sikkerhedsudstyr[redigér]

  • Showfolk: Briller, kittel, handsker, brandslukker, våd klud og spand med vand, øjnskylleflaske.
  • Tilhørere: intet.


Materialer[redigér]

Afløbsrens i vand. Et par centiliter fast NaOH i en ½-L flaske er passende. NaOH er kraftigt ætsende.


Udførsel[redigér]

Fremgangsmåde[redigér]

  1. Pillerne hældes i vandet der omrøres og bliver varmt.
  2. Affaldet (afløbsrens) kan skylles ud i vasken med vand.

Alternativer[redigér]

Andre måder at udføre det på


Faremomenter[redigér]

Giv en nærmere beskrivelse af hvad der kan være farligt ved forsøget

  • Vigtigst, pas på…
  • Desuden…


Faktorer[redigér]

Overvejelser om ting der påvirker resultatet. Fx luftfugtighed eller andet som man ikke altid helt er herre over.


Show noter[redigér]

Gode kommentarer etc. Forberedelse; spektakulært; Hands-on; alder; svært at få til at lykkes.

Nævn gerne gode forsøg man kan lave i forbindelse med dette så det giver en god rød tråd i showet.

Nævn evt. ting man skal passe på, der får forsøget til at virke kedeligt.


Forklaring[redigér]

Hvad sker der?[redigér]

Her kan du komme med en mere dybdegående forklaring og gerne forklare de essentielle formler. Husk gode forklaringer af fagudtryk!


===I den virkelige verden=== Perspektivering - findes tilsvarende effekter i dagligdagen?


Uafklarede spørgsmål[redigér]

Ting vi bør finde ud af og få styr på –har du et svar?


Andre beskrivelser[redigér]

Websites med mere info: www Husk at give kredit til de steder der har givet dig inspiration.


Husk[redigér]

Dette er kun en vejledning og den kan indeholde både fejl og mangler. Lav altid forsøg i små udgaver før du prøver at lave et stort og potentielt farligt eksperiment. Hvis du er tvivl, så spørg nogen før du går igang.Dette open-source materiale kan findes på Wiki-bogen om Science Shows på (http://da.wikibooks.org/wiki/Scienceshow)