Kalkulation af tryksager/Indkøbere

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger
Spring til navigation Spring til søgning

Brug bogen som inspiration (for indkøbere)[redigér]

Kundens rolle[redigér]

I afsnittet om produktionstilrettelægning bliver kundens rolle i et optimalt produktionsforløb fremhævet, og vi har dermed endnu engang gjort opmærksom på, at kunden ved næsten al grafisk produk-tion har afgørende indflydelse på produktionsforløbet - såvel tids- som kvalitetsmæssigt. Det gælder fx:

  • Aflevering af originalmateriale i form af: manus, illustrationer og billeder, herunder kvaliteten af materialet.
  • Krav til papirtyper, format, farver, design osv.
  • Deltagelse i korrektur forløbet.
  • Evt. godkendelse af trykark.
  • Evt. ved at stå for koordinering mellem flere grafiske virksomheder.

Kom bag om priserne[redigér]

Valg af optimale produktionsløsninger forudsætter et ret detaljeret kendskab til produktionsprocesserne, for i nogle tilfælde bliver der truffet en række valg længe inden, den grafiske virksomhed bliver involveret. Så her risikerer gode ideer til besparelser at komme for sent. Eksempler på forslag til beskedne ændringer kan være:

  • Nogle få millimeter i format kan betyde bedre udnyttelse af papir-format og trykmaskine.
  • Ændret placering af farver på siderne/arkene kan medfører færre trykgange.

Væsentlige besparelser kan i begge tilfælde være resultatet.

Bogens gennemgang af den samlede proces samt delprocesserne er en vej til at kunne vælge de optimale løsninger allerede i idefasen. Samtidig kan det være en god ide at benytte denne viden til at tage faste opgaver op til revurdering.

Over- og underlevering[redigér]

Her er også et område, hvor bogen kan inspirere til overvejelser. I afsnittet om papir er reglerne beskrevet. Det fremgår heraf, at aftale om oplag samt over- og underlevering kan øge mulighederne for bedre overensstemmelse mellem kundens behov og den grafiske virksom-heds rentabilitet.

Dialog[redigér]

Det effektive samarbejde bygger på en gensidig forståelse og indsigt, der bl.a. skabes gennem dialog mellem køber og sælger af grafiske produkter. Nøglen er en hensigtsmæssig og klar rollefordeling, fordi bl.a. hastighederne i hverdagen betyder, at selv små misforståelser kan resultere i store problemer. Den detaljerede gennemgang af kalkulati-ons- og dermed produktionsprocessen i denne bog vil kunne være til inspiration for denne dialog.

.

>>> Kalkulation_af_tryksager/Grafiske_virksomheder >>>

.