Kalkulation af tryksager/Grafiske virksomheder

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger
Spring til navigation Spring til søgning

TEKSTEN ER UNDER INDLEDENDE REDIGERING --Mediehoejskolen 10. aug 2008, 22:41 (CEST)

Brug bogen som inspiration for indkøbere[redigér]

Kundens rolle[redigér]

I afsnittet om produktionstilrettelæggelse bliver kundens rolle i et optimalt produktionsforløb tydelig. Det er ikke vores mission, at belærer kunderne (indkøbere af grafisk produkter), men blot at gøre opmærksom på at ved næsten al grafisk produktion har kunden en direkte indflydelse på produktionsforløbet såvel tids- som kvalitetsmæssigt ved:

 • Aflevering af originalmateriale i form af: Manus, illustrationer og billeder, herunder kvaliteten af materialet.
 • Krav til papirtyper, format, farver, design osv.
 • Deltagelse i korrektur forløbet.
 • Evt. deltagelse ved godkendelse af trykark.
 • Evt. at stå for koordinering mellem flere grafiske virksomheder.


Kom bagom priserne[redigér]

Selvom tilbudsprisen ikke har en direkte sammenhæng med kalkulationen kan bogen anvendes til at komme bagom priserne og få detaljeret kendskab til produktionsprocesserne.


Rettelser i udført arbejde koster altid, men ved at have kendskab til arbejdsprocesserne kan omkostningerne gennemskues og i nogle tilfælde kan man med omhyggelighed helt undgå rettelser i udført arbejde.


Små ændringer kan have stor betydning - fx:

 • En ændring i format på nogle få millimeter kan betyde bedre udnyttelse af papirformat og trykmaskine og kan betyde ganske betydelige besparelse.
 • Ændret placering af farver på siderne/arkene kan medfører færre trykgange.


Reglerne om over- og underlevering[redigér]

I afsnittet om papir er reglerne beskrevet. Ved at aftale et præcist oplag samt forhold omkring over- og underlevering sikres der overensstemmelse mellem kundens behov og den grafiske virksomheds rentabilitet på den pågældende opgave.


Indsigt fremmer forståelsen[redigér]

Som nævnt har kunden ofte en væsentlig rolle ved grafisk produktion og det er derfor vigtigt at produktionen foregår som et samarbejde til gavn for såvel kunde som den grafiske virksomhed. Vi mener, at samarbejde bygge på gensidig forståelse og at indsigt fremmer forståelsen.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Brug bogen som inspiration[redigér]

- for indkøbere (og de grafiske leverandører)


Kundens rolle[redigér]

I afsnittet om produktionstilrettelægning bliver kundens rolle i et optimalt produktionsforløb fremhævet, og vi har dermed endnu engang gjort opmærksom på, at kunden ved næsten al grafisk produktion har afgørende indflydelse på produktionsforløbet - såvel tids- som kvalitetsmæssigt. Det gælder fx:

 • Aflevering af originalmateriale i form af: manus, illustrationer og billeder, herunder kvaliteten af materialet.
 • Krav til papirtyper, format, farver, design osv.
 • Deltagelse i korrektur forløbet.
 • Evt. godkendelse af trykark.
 • Evt. ved at stå for koordinering mellem flere grafiske virksomheder.


Kom bag om priserne[redigér]

Valg af optimale produktionsløsninger forudsætter et ret detaljeret kendskab til produktionsprocesserne, for i nogle tilfælde bliver der truffet en række valg længe inden, den grafiske virksomhed bliver involveret. Så her risikerer gode ideer til besparelser at komme for sent. Eksempler på forslag til beskedne ændringer kan være:

 • Nogle få millimeter i format kan betyde bedre udnyttelse af papirformat og trykmaskine.
 • Ændret placering af farver på siderne/arkene kan medfører færre trykgange.

Væsentlige besparelser kan i begge tilfælde være resultatet.

Bogens gennemgang af den samlede proces samt delprocesserne er en vej til at kunne vælge de optimale løsninger allerede i idefasen. Samtidig kan det være en god ide at benytte denne viden til at tage faste opgaver op til revurdering.

Over- og underlevering er også et område, hvor bogen kan inspirere til overvejelser. I afsnittet om papir er reglerne beskrevet. Det fremgår heraf, at aftale om oplag samt over- og underlevering kan øge mulighederne for bedre overensstemmelse mellem kundens behov og den grafiske virksomheds rentabilitet.

Dialog[redigér]

Det effektive samarbejde bygger på en gensidig forståelse og indsigt, der bl.a. skabes gennem dialog mellem køber og sælger af grafiske produkter. Nøglen er en hensigtsmæssig og klar rollefordeling, fordi bl.a. hastighederne i hverdagen betyder, at selv små misforståelser kan resultere i store problemer. Den detaljerede gennemgang af kalkulations- og dermed produktionsprocessen i denne bog vil kunne være til inspiration for denne dialog.Forord[redigér]

Der er ikke skrevet en bog om kalkulation af tryksager i mere end 25 år. Så efter mange års undervisning i kalkulation på Den Grafiske Højskoles forskellige uddannelser, på Grafisk Arbejdsgiverforening kurser samt internt i forskellige virksomheder, har vi fundet tiden moden til at samlede vores erfaringer i denne bog.

Det er en kompliceret opgave, for der er lige så mange måder at kalkulere på, som der er virksomheder. Det skyldes bl.a., at produkter, udstyr og metoder er forskellige fra virksomhed til virksomheder. Hver har valgt sin måde at kalkulere på, og det forestiller vi os i øvrigt, at de bliver ved med.

Målet med denne bog er derfor ikke ”standardisere” branchens kalkulationssystemer men at skabe et sammenhængende oplæg, der proces for proces kan danne grundlag for vurdering af virksomhedens nuværende system, for gennem diskussion af forskelle at skabe inspiration til forbedringer og dermed komme så tæt som muligt på det ”skræddersyede” system til enkelte virksomhed.

Den teknologiske udvikling har på prepress-området gjort kalkulationsarbejdet så vanskeligt, at vi på nogle områder må konstatere, at det er umuligt at finde gode løsninger, men det gør ikke behovet for at kalkulere mindre. Vi har derfor forsøgt alligevel - vel vidende, at det kun er et enkelt bud ud af de mange, som de kommende år vil se dagens lys i forsøget på at belyse omkostningsforbruget på de mange nye investeringer i avanceret teknologi. Vejen til succes er uændret: at sælge til mere end det koster at producere - og det starter med at få et indtryk af, hvad det koster at producere den enkelte ordre.

Vi har søgt støtte hos en del branchefolk, der til dagligt arbejder med produktionstilrettelægning og kalkulation. De er af gode grunde hverken enige med hinanden eller med os, men ud fra deres kommentarer, har vi besluttet den endelige udformning, så når vi på kolofonsiden takker dem er det for deres inspiration - ikke for de skal stå inde for resultatet.

Benny Andersen har om kvinder sagt noget i retning af: Det er besværlig med - men umuligt uden. Det gælder måske i endnu højere grad for kalkulation af tryksager.


Marts 1998 Arne Hoffmann Christiansen Stig Hoffland


Kalkulationssatser og præstationsnormer[redigér]

Af hensyn til bogens kalkulationseksempler har vi valgt at lægge os fast på en række kalkulationssatser og præstationsnormer. De skal kun betragtes som vejledende, og er ikke et resultat af en markedsanalyse.

Vi har forsøg ikke at lægges os hverken højt eller lavt, så de viste tal vil derfor kun passe på meget få virksomheder og da kun på enkelte områder. Tallene gør det let at gennemskue kalkulationsprincipperne, og de skal naturligvis erstattes med tal der passer til egne forhold.

Præstationsnormer skal opfattes på følgende måde. Fx er en trykhastighed på 8.000 i timen udtryk for det præsterede oplag, ofte omtalt som: ark på gulvet. Dvs et stykke under maskinens tophastighed, idet der er taget hensyn til nødvendigt tid til afvaskning, papirilægning mm.Tak til dialog-gruppen[redigér]

Vi har under arbejdet med denne bog indhentet kommentarer fra forskellige dele af den grafisk branche, og vi benytter her lejligheden til at takke for denne indsats. Som nævnt i indledningen, har der langt fra været enighed om de løsninger, vi har valgt, og som forfattere stå vi derfor alene om ansvaret.

Tak for inspirerende samarbejde til:


Poul Erik Dahl K.Larsen og Søn A/S

Mogens Højgaard Levison+Johnsen+Johnsen A/S

John Kamper Kampers Bogbinderi A/S

Henning Mortensen Levison+Johnsen+Johnsen A/S

Palle Rosendahl K.Rosendahls Bogtrykkeri

Michael Salmon Bondes & Dyva Grafiske A/S

Tom Sandersen Sandersens Bogbinderi A/S