Guitar/Teori om toner

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Hvad er en tone?[redigér]

En tone er i virkeligheden en lydbølge, med en bestemt bølgelængde. Alle tonerne har fastlagte bølgelængder, der er opfattet som standarder i hele verden. Bølgelængderne er automatisk indbygget i elektroniske tunere, og vi kommer derfor ikke ind på de specifikke længder.

Der findes følgende toner:

 • A
 • A#
 • H
 • C
 • C#
 • D
 • D#
 • E
 • F
 • F#
 • G
 • G#

Tonerne H og E er de eneste til hvilke der ikke findes en #-tone, hvilket betyder en halv tone højere.

Ud over de såkaldte "krydstoner"(C# D# osv.) findes der også "b toner". En b-tone er en tone der er formindsket et halvt trin, fx Db ("B for d"). Dette betyder dog at for nogle instrumenter er Db den samme tone som kryds for C (C#) fx. et klaver der ikke har nogen tangent mellem C# or D, men i nogle blæse orkestre vælger man at lave en forskel på de to toner.