Dansk i læreruddannelsen/Tekstlagmodel

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

I tilknytning til nykritikken er der udviklet en model til analyse af tekstens forskellige elementer.

Tekstlagsmodellens 7 lag: 1) Grafisk lag, herunder billedanalyse Skrift, typografi, det grafiske arrangement, billedelementer 2) Lydlag Fonetik, metrik 3) Ordlag Morfologi, semantik 4) Syntakslag sætningsopbygning 5) Planstrukturlag Metaforer 6) Fortælleteknisk lag Fortællerroller, 7) Storelementernes lag, Tekstlingvistik, temaanalyse, argumentationsanalyse Udsagnet er en syntese af analyserne af lagene.

I analyserne vil man ofte lægge mærke til det afvigende fra det ’normale’, så i en række tilfælde vil der hvis man bruger de ovenstående elementer som checkliste ikke være noget særligt at bemærke.

Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen