Dansk i læreruddannelsen/Lydlag

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Lydlaget

Det lydlige lag er selvfølgelig afhængigt af hvordan teksten fremføres, så der vil normalt være tale om en analyse der bygger på en normaludtale af de danske ord.

Der kan dog også være tale om en nedskrift der bevidst afviger fra dansk retskrivning for at gengive andre udtaler eller henvise til bestemte udtaler fx når der skrives på dialekt.

I tilfældet med analyse af børnetekster kan der komme overvejelser over samspillet mellem retskrivning og staveudvikling.


Metrik – verslære Handler om rytme, betoning og rim Her har den traditionelle metrik en række fagudtryk til at beskrive især den bundne lyrik (rytmisk gennemkomponeret lyrik) over for den frie lyrik, der netop bryder med disse ret faste mønstre.


Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen