Dansk i læreruddannelsen/Tekstanalyse

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Tekstanalyse

Analysen af en tekst foregår altid i en sammenhæng som bestemmer hvilket fokus analysen har og er bestemmende for den brug man gør af analysen. Det er derfor væsentligt at gøre sig klar hvilken sammenhæng analysen indgår i.

Det må modstilles at teksten i sig selv giver et udgangspunkt som kan påvirke eller ændre ens opfattelse af og brug af analysen. Det er kravet om den fordomsfrie læsning af teksten i sig selv – nærlæsningen.

Man analysere den foreliggende tekst uden en defineret kontekst. Det er egentlig nykritikkens udgangspunkt. I dag vil man tale om en nærlæsning dvs en tekstanalyse af teksten som den ’gode’ læser kan lave. Med den ’gode’ læser forstås en læsning af teksten med et kendskab til ordene og deres mulige betydninger og til de referencer til den encyklopædiske viden som må forventes af en læser med et stort kendskab til verden.

Nærlæsningens udgangspunkt er den enkeltstående frie og autonome tekst. Gennem analysen undersøger man hvordan værket er bygget op og hvordan det skaber sine effekter. I den fiktive tekst har man særligt fokus på ord som skaber flertydighed, paradoksale billeder, spænding mellem forskellige betydningselementer, man ser på hvordan værket som udsagn ofte modificeres af den situation som udsagnet er tænkt ytret i.

Stikord til områder man kan være optaget af findes bl.a. i planstruktur/tekstlagmodellen som blev udviklet i forbindelse med nykritikken.

Nykritikken ser værket som fritstillet fra forfatteren, læseren og den verden den er blevet til i og handler om.

Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen