Dansk i læreruddannelsen/Ordklasser

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Traditionelt skelner man mellem ti ordklasser. Opdelingen sker på grundlag af hvordan ordet bøjes, dvs. hvilke fleksemer (bøjningsendelser) der kan knyttes til ordets stamme. Substantiver, verber, adjektiver og nogle adverbier er fulde og betydningsbærende, mens resten kan kaldes "funktionsord" (Togeby 2003)

Se: substantiv (navneord), verbum (udsagnsord), adjektiv (tillægsord), adverbium (biord), pronomen (stedord), interjektion (udråbsord), præposition (forholdsord), konjunktion (bindeord), numeralium (talord) og artikel (kendeord).

Referencer: Togeby, Ole, Fungerer denne sætning? Funktionel dansk sproglære. Kbh.: Gad 2003.

Grammatik og sprog

Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen