Spring til indhold

Dansk i læreruddannelsen/Substantiv

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Kategori: Grammatik og sprog

Navneord. Bøjes i bestemthed , tal og genitiv. Klassen kan underopdeles i to køn, fælleskøn ("n-ord") og intetkøn ("t-ord").

Bestemthedsbøjning sker ved tilføjelse af fleksivet -(e)n til stammer af fælleskøn og -(e)t til stammer af intetkøn: (en) mand - mand|en; (en) skole - skole|n; (et) hus - hus|et; (et) værelse - værelse|t.

Flertalsbøjning sker ved tilføjelse af fleksiverne -er, -r, -e eller nul (ingenting) eller ved en ændring af rodmorfemet: (en) figur - (flere) figur|er; (et) værelse - (flere) værelse|r; (et) hus - (flere) hus|e; (et) får - (flere) får; (en) mand - (flere) mænd.

Genitivbøjning sker ved tilføjelse af fleksivet -s.

Varianter af rodmorfemet forekommer somme tider, hyppigst i forbindelse med dobbeltskrivnng af konsonanter ((et) hul - hull|et). I genitivbøjning af ord der ender på -s, -c, -z, -ch ændres genitivfleksivet -s til en apostrof ('). Begge undtagelser har alene med retskrivningen af ordet at gøre og er ikke undtagelser fra bøjningsreglerne.

Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen