Dansk i læreruddannelsen/Novelle

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Som alle genrer har novellen ændret sig over tid. I traditionen betragtes den blicherske novelle som den klassiske novelle. Den har Søren Baggesen beskrevet i "Den blicherske novelle".

Søren Bagggesen og J. Dines Johansen taler i "Novelle og kontekst" (1972) om tre typer af novelledefinitioner:

  1. Den narrative novelledefinition
  2. Den tematiske novelledefinition
  3. Novelledefinition ud fra fortællestruktur

I denne bog findes også en kort gennemgang af novellens historie.

Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen