Dansk i læreruddannelsen/Narrative novelledefinition

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

En narrativ novelledefinition

Novellen samler sig om en hovedbegivenhed som det fortalte tager sit udgangspunkt i eller leder henimod.

Vægten lægges på handlingen som begivenhedsforløbet i teksten som inddrager personerne og deres motiver.


Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen