Dansk i læreruddannelsen/Fagdidaktik

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Fagdidaktik er refleksioner over valget af indholdet i danskundervisningen, overvejelser over de rammer, som undervisningen foregår i og over de undervisningsmetoder, der er ønskelige og mulige.

Eksempler på fagdidaktiske overvejelser i tilknytning til danskområdet: Fælles mål

Fagdidaktik i udvalgte områder: Mediedidaktik


Nedenunder er der nogle citater fra en artikel af Sven Erik Henningsen om "Fagdidaktikkens rolle i læreruddannelsen".

"Fagdidaktikkens rolle har i disse år ændret sig fra primært at være en planlægningsdidaktik til også at omfatte en vurderingsdidaktik: Det vil sige fra en teori, hvorefter man planlægger undervisning ved at formulere mål indhold, arbejdsformer osv. til en didaktik, der lægger vægt på forholdet mellem mål og resultat." SEH

"Fagdidaktikken – i dette tilfælde danskdidaktikken – må forholde sig til og rumme indsigt fra:

  • de almen didaktiske områder – herunder teorier om undervisning og børns læring
  • udvikling af faget – i folkeskolen, i læreruddannelsen og de højere læreanstalter
  • den samfundsmæssige og kulturelle udvikling." SEH

"Fagdidaktisk kompetence

Denne brede opfattelse af fagdidaktik, kan uddybes og suppleres med en mere fokuseret, hvis opgave er: · at begrunde et fags eksistens i skolen/uddannelsen: Hvorfor findes faget dansk som obligatorisk fag i alle skolens klassetrin/ ungdomsuddannelser osv. · at udvælge og begrunde undervisningens indhold. Hvad er et væsentligt og relevant indhold i skolens danskundervisningen set i relation til faget mål og skolens formål? · at sikre en sammenhæng mellem undervisningens hvad, hvorfor og hvordan · at kunne forholde sig til forskellige fagsyn inden for faget og deltage i diskussioner heraf med kolleger, ledelse og forældre. · at kunne gå i dialog og samarbejde med andre fags selvforståelse i flerfaglige/tværfaglige forløb


Fagdidaktikken beskæftiger sig både med en potential undervisning/læring (planlægning) og en faktisk undervisning (en gennemført, kritisk reflekteret og evalueret undervisning).

En sådan forståelse af fagdidaktik indebærer, at den får to vigtige dimensioner:

En normativ dimension: der beskæftiger sig med, hvordan undervisning i faget bør være (foreskrivende). Det er især her planlægningsdimensionen er central

En deskriptiv/analytisk dimension: der forholder sig til, hvordan undervisnings- og læreprocesser faktisk forløber og hvad der kommer ud af dem.

De to dimensioner kan ikke holdes adskilt. De giver derimod anledning til et indbygget dualitet i den fagdidaktiske virksomhed. Men det er vigtigt, at man i ethvert fagdidaktisk arbejde er klar over, hvornår man arbejder i den ene dimension og hvornår i den anden." SEH

Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen