Dansk i læreruddannelsen/Fælles mål

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Navnet på det siden 2003 gældende faghæfte for faget dansk i folkeskolen. Faghæftet rummer juridisk forpligtende og vejledende tekster som er stillet sammen på forskellige måder. De forskellige tekster indgår i et hierarki:

1. Fagformålet: gælder for hele landet, skal følges

2. Signalement af faget: gælder for hele landet, skal følges

3. Slutmål: gælder efter 9./10. kassetrin for hele landet, skal følges

4. Trinmål: gælder efter 2., 4., 6., 9. og 10. klasse for hele landet, skal følges

5. Beskrivelser: gælder for de forskellige klassetrin for de kommuner som ikke har egne beskrivelser

6. Læseplaner: gælder for de forskellige klassetrin for de kommuner som ikke har egne læseplaner

7. Undervisningsvejledning: henvendt til læreren - kan følges


Kategorierne 3-7 er, jf. signalementet af faget, delt op i tre centrale kundskabs- og færdighedsområder (ckf-områder):

- det talte sprog (lytte og tale)

- det skrevne sprog (læse og skrive)

- sprog, litteratur og kommunikation


En grundigere analyse af faghæftet kan bl.a. findes i Bodil Nielsens bøger Danskfaget i praksis i grundskolen og læreruddannelsen (Århus: Dansklærerforeningen 2004) og Danskfaget i praksis. Mål og evaluering (Århus: Dansklærerforeningen 2007).

Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen