Spring til indhold

Brug et regneark:4-Talformater

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger
  A B C
1      
2   16  
3   28,75  
4   3,15  
5 I alt 47,9  
6      

Få styr på kommaplaceringen

[redigér]

I regnearket til højre står tre beløb, som skal lægges sammen - i celle B5 står formlen =B2+B3+B4, så summen af de tre tal oven over automatisk vises her. Regnearket viser tallene med så mange cifre der nu måtte være nødvendige, og som pladsen i cellen tillader - 47,9 er jo "præcist nok" til at vise beløbet 47 kr. og 90 øre, uanset at man traditionelt foretrækker at skrive beløb i kroner med to decimaler efter kommaet. Men når man regner på noget med penge, skriver man som regel beløb med to decimaler så tallet kan læses som antallet af kroner komma antallet af øre. Denne skrivemåde har også den fordel at kommaerne kommer til at stå pænt over hinanden ned igennem kolonnen.

Alle regnearksprogrammer løser dette problem ved hjælp af formater: Man kan tildele en celle et format, som siger noget om hvordan resultatet skal vises. Det varierer fra det ene regnearksprogram til det andet hvordan man gør, men generelt handler det om at markere den celle der skal have et specielt format, og vælge "celleformatering" et sted i menuer og/eller værktøjslinier i programmet. Se evt. efter i programmets hjælp, hvad man skal trykke på for at redigere en celles format.

Almindelige formater

[redigér]

Når du finder frem til det sted i dit program hvor man vælger format til en celle, er der sikkert langt flere muligheder, men her er nævnt de mest almindelige:

  • Standard: Dette er den måde tal vises på, hvis man ikke selv vælger et andet format: Alle cifre i tallet, få eller mange, vises for så vidt at cellen har plads til det i bredden, typisk højrestillet.
  • Med et fast antal decimaler: Denne kan bruges til at få beløb vist med to "øre-decimaler". Typisk kan man vælge mellem alt fra 0 til 10 decimaler, så dette format har flere andre anvendelsesmuligheder.
  • "Penge-format": En variant af ovenstående format med et fast antal decimaler, evt. med flere raffinementer såsom tusindtals-separator (så f.eks. sytten millioner vises som 17 000 000,00), "Kr." lige foran beløbet, eller rød skrift og/eller parenteser omkring negative tal i stedet for det almindelige minus.
  • Procent: Det viste tal er 100 gange cellens "rigtige" værdi, og forsynet med et procent-tegn. Hvis en celle har værdien 0,25 og indstilles til procent-formatet, vises værdien som 25%, eftersom 100 · 0,25 = 25.
  • Tid og dato: Som nævnt i andet kapitel behandles datoer og klokkeslæt som tal. Og ved hjælp af tids- og dato-formater kan man selv vælge om en dato skal skrives som "9/10-04" eller "Lørdag 9. oktober 2004", og om der skal sekunder med på tidsangivelser.
  • Videnskabelig eller eksponentielt format: Dette format kendes også fra matematiske lommeregnere, og det er egnet til beregninger på meget store eller små tal. Et tal som f.eks. 1230000000000 kan skrives som 1,23 · 1012 - i regnearket bliver det typisk vist som 1,23E+12
  A B C
1      
2   16,00  
3   28,75  
4   3,15  
5 I alt 47,90  
6      

Problemet i det indledende eksempel løses ved at markere de relevante celler, og vælge enten formatet med fast antal decimaler (her 2), eller et "penge"-format, og resultatet ender med at se ud som vist til højre: Alle beløb vises med det ønskede antal decimaler, og kommaer står under kommaer.

Procentregning

[redigér]

Tal der angives i procent, får også specialbehandling, både når man indtaster dem, og når de vises i procent-formatet: For eksempel gemmes 35% i virkeligheden som 0,35 i cellen, men det vises stadigvæk som 35%.

  A B C
1      
2   35 %  
3 af 47  
4 er =B3*B2  
5      

Fordelen ved den lidt specielle håndtering af procenter fremgår af eksemplet her til venstre: Her er et lille regneark, som skal beregne hvor meget 35% af 47 er. Almindeligvis skulle det beregnes sådan her:

men resultatet af brøken (de 35% delt med 100) er allerede beregnet - celle B2 har værdien 0,35; ikke 35. Derfor er der blot tilbage at beregne 0,35 · 47, og det er lige netop hvad formlen i celle B4 gør. Så snart man har indtastet formlen, vises resultatet; 16,45.

På tilsvarende måde kan man finde ud af hvor mange procent ét tal udgør af et andet, blot ved at dividere det første tal med det sidste, og vise resultatet med et procent-format. Og flere andre beregninger der involverer tal angivet i procent, forenkles ved hjælp af procent-formatet.

Næste kapitel

[redigér]

I næste kapitel står der noget om hvordan man tilsvarende kan bruge datoer, klokkeslæt og de dertil hørende formater til at regne på tid.