Spring til indhold

World of Warcraft/Macro

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Dette bruger SuperMacro

FAQ

  • Nogle steder stå der /script og nogle stedet /z
    Det er fordi supermacro har forkortet /script til /z og jeg har så ikke fået ændret det overalt!


Attack notification

[redigér]

Dette script vil sende ud til LocalDefense chatten at man har fundet en modstander. Du skal så have modstanderen i dit target

/script x,y=GetPlayerMapPosition("player");SendChatMessage(string.format("%s found at %s! Name:%s Level: %s Type:%s (%d, %d)",UnitClassification("target"),GetMinimapZoneText(),UnitName("target"),UnitLevel("target"),UnitClass("target"),1+x*100,1+y*100),"CHANNEL",nil,3);


Rode Kassen

[redigér]

Hent post

[redigér]
/script GetInboxText(1); TakeInboxItem(1); TakeInboxMoney(1); DeleteInboxItem(1); 


Random say

[redigér]
/script s={"Die!","Take that!","Smack!","etc"}; SendChatMessage(s[math.random(getn(s))], "SAY") 


Inviter og sige det

[redigér]
/invite
/me invite %t into the group

Angrib

[redigér]
/script SendChatMessage("Assault that level " .. UnitLevel("target") .. " " ..UnitName("target") , "say")
/point

Fiske script

[redigér]
/script if CastingBarFrame.channeling then TurnOrActionStart() TurnOrActionStop() else CastSpellByName("Fishing") end 

Healing script

[redigér]
/script P=1;T="player";function F(a)h=UnitHealth(a);p=h/UnitHealthMax(a);if h>0 and P>p then P=p;T=a;end end F(T);for i=1,4 do p="party"..i;if p then F(p);end end TargetUnit(T);CastSpellByName("Holy Light(Rank ?)");TargetLastEnemy() 

Heal med bandage og derefter target din modstander igen.

/target YourNameHere;
/script UseContainerItem(Bag#, Item#);
/script TargetLastEnemy();

Bag# og Item# skal skifte ud med hvor i tasken du har dine bandager

Class

[redigér]

Shaman

[redigér]

Earth Shock Interupt

/script a=0 for i=1,16 do if UnitBuff("player",i) then if string.find(UnitBuff("player",i), "ManaBurn") then a=1 end end end if a==1 or UnitMana("player") >= 405 then CastSpellByName("Earth Shock") else CastSpellByName("Earth Shock(Rank 1)") end

Self Healing

/script CN=CastSpellByName;
/script CN("Nature's Swiftness");
/script SpellStopCasting();
/target <YourCharsName>
/script CN("Healing Wave");
/script TargetLastEnemy(); 

Cure yourself from poison

/target <YouCharName>
/script CastSpellByName("Cure Poison");
/script TargetLastEnemy(); 

Healing party Macro
Insert Mana krævning i ???

/script CT_RA_Emergency_TargetMember(1);
/script if UnitMana("player") >= ??? then CastSpellByName("Lesser Healing Wave")
/script TagetLastEnemy();


Rogue

[redigér]
/z CN=CastSpellByName;
/z GCP=GetComboPoints();
/z if (GCP>=2) then CN("Slice and Dice(Rank 2)");end;
/z if (GCP>=5) then CN("Eviscerate");end;
/z UM=UnitMana("Player");
/z if (UM>=10) and (IsUsableAction(6)) then CN("Riposte");end;
/z if (UM>=40) then CN("Sinister Strike(Rank 8)");end
/script A=GetComboPoints();
/script if((UnitHealth("target")<20 and A>1) or A==5) and UnitMana("Player")>34 then CastSpellByName("Cold Blood");SpellStopCasting();CastSpellByName("Eviscerate");else CastSpellByName("Sinister Strike");end
/z CN=CastSpellByName;
/z if (IsUsableAction(X))and (GetActionCooldown(X) == 0) then CN("Gouge(Rank Y)") else CN("Kick(Rank Y)");end 
/z if (UnitMana("Player")>=10) and (IsUsableAction(18)) then CN("Riposte");end;
/z if (UnitMana("Player")>=40) then CN("Sinister Strike");end;
/script UAC=UnitAffectingCombat;
/script CBN=CastSpellByName;
/script if (UAC ("player") == nil) then CBN("Stealth") else CBN("Vanish");end;


/script local m=UnitMana("player");if(m>999)then CastSpellByName("Sinister Strike")elseif(m>=10 and IsUsableAction(6) and GetActionCooldown(6) == 0 ) then CastSpellByName("Riposte")elseif(m>=40) then CastSpellByName("Sinister Strike(Rank 8)") end; 

Du skal have Rippost i slot6#

Priest

[redigér]

Dette healer en medlem af gruppen ved et tryk på knappen

/script CT_RA_Emergency_TargetMember(1);
/cast Flash Heal(Rank 7)
/script ClearTarget();

Så kan man bare sætte sig tilbage og slappe af, det kræver dog du har CT_RaidAssist Installeret.