Wikibooks:Skriv Wikibooks fra et neutralt synspunkt

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

I denne artikel beskrives Wikibooks politik om at alle moduler skal have en neutral synsvinkel (på engelsk neutral point of view eller NPOV). Ifølge vores grundlægger, Jimmy Wales: "NPOV er et ufravigeligt krav og kan ikke forhandles" [1].

Introduktion[redigér]

Wikibooks har en vigtig retningslinje, der kort og godt lyder, at man skal skrive upartiske moduler, som på retfærdig vis repræsenterer alle synsvinkler. Retningslinjerne går ikke ud fra, at det er muligt at skrive et modul fra blot én synsvinkel, som er lige netop det upartiske modul, med en "objektiv" synsvinkel. Wikibooks’ neutralitetsretningslinjer siger at vi på retfærdig vis skal repræsentere flest mulige synsvinkler i en debat og ikke lade et modul slå fast, underforstå, eller antyde at en bestemt synsvinkel er den korrekte.

Det er afgørende at vi samarbejder om at gøre modulerne upartiske. Det er en af de ting, som er medvirkende til at Wikibooks fungerer så godt.

Grundlæggende oplysninger om neutralitetsbegrebet[redigér]

På Wikibooks anvender vi begreberne "upartisk" og "neutral synsvinkel" på en præcis måde, som er forskellig fra den gængse opfattelse:

Upartiske moduler beskriver diskussioner retfærdigt frem for at være fortalere for en bestemt deltager i diskussionen.

Hvorfor skal Wikibooks være upartisk?[redigér]

Wikibooks er en bogsamling, der repræsenterer en del af den menneskelige viden på et vist, generelt niveau. Men vi, menneskene, er uenige om specifikke ting; til alle emner med konkurrerende synsvinkler repræsenterer hver synsvinkel en teori om, hvad sandheden er, og så vidt denne synsvinkel er i modstrid med andre synsvinkler, mener dens tilhængere, at de andre synsvinkler er forkerte og derfor ikke viden. Hvor der er uenighed om, hvad der er sandt, er der uenighed om, hvad der udgør viden. Wikibooks fungerer, fordi det er et samarbejde, men mens vi samarbejder, hvordan løser vi så problemet med endeløse "redigeringskrige", hvor en person slår "p" fast, mens den næste ændrer teksten til at slå "ikke p" fast?

En løsning, som vi kan acceptere, for at kunne arbejde på Wikibooks, er at "menneskelig viden" indbefatter alle forskellige væsentlige teorier om alle forskellige emner. Vi er forpligtede til at leve op til formålet med at repræsentere menneskelig viden i den betydning. Noget a la dette er sikkert en veletableret betydning af ordet "viden"; i denne betydning ændrer hvad man "véd" sig konstant, som tiden går, og når vi anvender ordet "viden" i den betydning, bruger vi ofte såkaldte ironiske citationstegn. I middelalderen "vidste" vi, at dæmoner forårsagede sygdomme. Nu "véd" vi noget andet.

Resumeret er menneskelig viden (i denne betydning) på en partisk måde: Vi opremser en række teorier om emnet T og påstår dernæst, at sandheden om T er dette-eller-hint. Men igen skal man huske på, at Wikibooks er et internationalt samarbejdsprojekt. Måske vi, efterhånden som vi vokser, finde frem til næsten enhver synsvinkel på ethvert emne blandt vore forfattere og læsere. For at undgå endeløse redigeringskrige, kan vi blive enige om retfærdigt at præsentere hver af disse synsvinkler og ikke slå fast, at et bestemt synspunkt er det rigtige. Det er, hvad der gør en artikel til "upartisk" eller "neutral" i den betydning, vi præsenterer her. Når man skriver fra en neutral synsvinkel, præsenterer man kontroversielle synspunkter uden at fastslå dem; for at gøre dét, er det generelt tilstrækkeligt at præsentere konkurrerende synsvinkler på en måde, som er mere eller mindre acceptabel for tilhængerne, og som også tilskriver synspunkterne deres tilhængere.

En opsummering af de primære årsager til disse retningslinjer: Wikibooks er en bogsamling, en opsamling af menneskelig viden. Men da Wikibooks skrives i fællesskab og er en international ressource, kan vi givet ikke forvente, at alle bidragsydere vil være enige i alle tilfælde eller sågar i mange tilfælde, om hvad der udgør viden i den egentlige betydning. Derfor kan vi antage den løsere betydning af "menneskelig viden", ifølge hvilken en bred vifte af modstridende teorier udgør, hvad vi kalder "viden". Vi bør, både individuelt og i fællesskab, forsøge at præsentere disse modstridende synsvinkler på retfærdig vis uden at være fortalere for nogen af dem.

Der er en anden grund til at overholde disse regler. Nemlig at når det står klart for vores læsere, at vi ikke forventer af dem, at de indtager en bestemt holdning, kan de frit danne deres egne meninger, hvilket kan vække intellektuel uafhængighed i dem. Totalitære regeringer og dogmatiske institutioner overalt kan måske finde grunde til at være modstandere af Wikibooks, hvis vi har held til at overholde vores politik om at være neutrale: Fremstillingen af mange konkurrerende teorier om et bredt udvalg af emner antyder, at vi, bidragsyderne til Wikibooks, stoler på, at læserne har kompetence til selv at danne deres egne meninger. Tekster, der fremstiller flere synsvinkler på retfærdig vis uden at kræve, at læseren accepterer en af dem, er frigørende. Neutralitet underminerer doktriner, og næsten alle bidragsyderne til Wikibooks er enige om, at dette er positivt.

Hvad er den neutrale synsvinkel?[redigér]

Det er ikke indlysende, hvad vi mener, og det er nemt at misforstå.

Der er mange andre mulige korrekte opfattelser, af hvad "objektiv," "upartisk," "neutral" osv. betyder. Idéen med at "skrive objektivt", som Wikibooks politik er baseret på, er "fremstilling af modstridende synsvinkler uden at fremhæve en synsvinkel frem for andre." Dette kræver yderligere præcisering, som følger.

Først og fremmest skal man overveje, hvad det vil sige at skrive objektivt og fremstille modstridende synsvinkler uden at fremhæve en synsvinkel frem for andre. At skrive objektivt betyder ikke, at man kun fremstiller den mest populære synsvinkel; man fremhæver ikke den mest populære synsvinkel som den korrekte efter at have fremstillet dem alle; man fremhæver ikke en form for midlertidig synsvinkel blandt flere andre som den korrekte. Fremstilling af alle synsvinkler siger mere eller mindre at p-tilhængerne mener "p", q-tilhængerne mener q og at det er debattens aktuelle situation. Ideelt vil fremstillingen af alle synsvinkler også give en hel del baggrundsoplysninger om hvem der mener p og q, og hvorfor, samt hvilken synsvinkel der er den mest populære (mens man omhyggeligt undgår at give det indtryk, at popularitet betyder korrekthed). Dybdegående moduler kan også indeholde indbyrdes evalueringer af p-tilhængerne og q-tilhængerne, hvilket giver dem begge mulighed for at komme med deres bedste argumenter mod den anden, mens man omhyggeligt undlader at fortælle hvem der vandt debatten.

Et af budskaberne kræver uddybning. Vi sagde, at den neutrale synsvinkel ikke - i modsætning til den tilsyneladende betydning af udtrykket - er en given synsvinkel, som er "neutral" eller "midlertidig" blandt de forskellige holdninger. Dette fremstiller en bestemt forståelse af hvad "neutral synsvinkel" betyder. Den fremherskende Wikibook-forståelse er, at en synsvinkel overhovedet ikke er en synsvinkel; ifølge vores forståelse er man meget omhyggelig med ikke at fastslå (underforstå, antyde eller skarpsindigt få læseren til at tro), at når man skriver neutralt, så er hvilken som helst synsvinkel korrekt.

Et andet budskab kræver også uddybning. At skrive objektivt kan betragtes som fremstilling af uenigheder og karakterisering af dem frem for at deltage i dem. Man kan tænke på dét at skrive objektivt som værende en kynisk, retfærdig og analytisk beskrivelse af debatter. Selvfølgelig kan man meget vel tvivle på, om det overhovedet er muligt uden underforstået at antyde eller fastslå at en synsvinkel er korrekt. Men erfarne akademikere, polemiske skribenter, samt retorikere er i fin harmoni med partiskhed, både deres egen og andre, hvorfor de normalt kan få øje på en beskrivelse af en debat, som hælder mod en bestemt synsvinkel. Ønsker de det, kan de med nogen kreativitet normalt fjerne denne partiskhed.

Nu en vigtig bemærkning. Moduler, der sammenligner synsvinkler, behøver ikke at give minoritetssynsvinkler lige så megen eller lige så dybdegående beskrivelser som mere populære synsvinkler. Vi bør ikke forsøge at fremstille en uenighed som om en mindretalsholdning fortjener lige så megen opmærksomhed som flertallets holdning. Det kan være en misvisende fremstilling af uenighedens omfang. Skal vi fremstille en uenighed på retfærdig vis, skal de konkurrerende synsvinkler fremstilles i forhold til deres repræsentation blandt emnets eksperter eller blandt de involverede parter. Dog dermed ikke sagt, at mindretalssynsvinkler ikke skal have lige så megen opmærksomhed, som vi på nogen måde kan give dem på sider der specifikt er helliget disse synsvinkler. Wikibooks er ikke begrænset i størrelse. Men selv på sådanne sider, selvom en synsvinkel kan være omfattende uddybet, sikrer vi os stadig at synsvinklen ikke fremstilles som sandheden.

Partiskhed behøver i sig selv ikke at være bevidst. Eksempelvis går det ofte ikke op for begyndere på et område, at hvad der virker indlysende i virkeligheden er partiskhed overfor en bestemt synsvinkel. (Så vi har ofte brug for en ekspert for at kunne fjerne partiskhed fra et modul.) I et andet eksempel kan skribenter ubevidst fremhæve "geografisk" partiskhed ved for eksempel at beskrive en uenighed, som den behandles i et givent land, uden at vide at uenigheden fremstilles anderledes i andre lande.