Vertisol

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger
Vertisol

Vertisol er en jordtype med et højt indhold af ler og lermineraler, som udvider sig i kontakt med vand. Der opstår derved dybe sprækker i tørre perioder. Vertisol findes mellem 50° nord og 45° syd. Den naturlige vegetation på vertisol er græssletter, savanne eller spredt skov.