Spring til indhold

PHP:Databaser

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

En database er en organiseret samling af data. Disse data er organiseret i tabeller, der indholder felter, hvorefter poster kan oprettes.

I PHP sammenhæng refereres der primært til samlinger af data, der kører på de særlige relationelle database-systemer MySQL, Oracle, DB2, PostgreSQL m.fl. Disse betegnes ofte som (R)DBMS, (relational) database management systems.

En database bliver relationel når indholdet i flere tabeller sammenkøres.

PHP indeholder funktioner, der via standarden Open Database Connectivity (ODBC) benyttes til at hente data fra tilhørende databaser. Visse af disse funktioner er integreret i PHP, f.eks. til MySQL, mens andre skal downloades efter behov.

I forbindelse med PHP kan man godt få det indtryk, at PHP og MySQL nærmest er uløseligt forbundet, men det er ikke tilfældet. PHP kan køre mange forskellige databaser, mens ASP, JavaServerPages m.m. via ODBC kan køre MySQL. Der er blot et tæt samarbejde, og begge er open source.