Spring til indhold

Matematik A/Geometri

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Arealer og overflader[redigér]

Rumfang betyder hvor mange kubikcentimeter der er inde i et rum f.eks. En boks har en højde på 2 centimeter, en længde på 5 centimeter og en bredde på 8 centimeter. Længde*højde*bredde. I vores tilfælde lyder formen således: 2*5*8=80cm3. 3 tallet viser de tre længder ganget med hinande.


Polygoner[redigér]

En polygon er en mangesidet figur

Trekanten[redigér]

En trekant er en figur med tre kanter.

Pythagoras Sætning[redigér]

I en retvinklet trekant - dvs. en trekant hvor en af vinklerne er 90 grader - er det muligt at udregne en sides længde, hvis man kender længden af de to andre. Dette beviste grækeren Pythagoras med sin ligning . Her er a og b de to kateter (de to mindste linjer), og c er den modstående side til den rette vinkel, også kaldet hypotenusen. Et eksempel kan være en trekant med siden a = 6 cm, og b = 8 cm. Udfra dette kan den sidste side, c, beregnes.

Når man ved at kan man udregne c ved at tage kvadratroden af 100. I dette tilfælde er svaret 10. Man har altså en trekant med den ene side 6, en anden 8 og den længste 10.

Pythagoras kan også bruges omvendt. Har man en trekant med siderne a,b og c og kender deres længde, kan man finde ud af om trekanten er retvinklet ved at indsætte i ligningen. Hvis ligningen bliver sand er trekanten retvinklet.

Navngivning

I en retvinklet trekant har man visse navne til siderne. Den lange side bliver kaldt hypotenusen, mens de to kortere bliver kaldt kateter. Altså er c altid et udtryk for hypotenusen i pythagoras sætning.

Cirklen[redigér]

g

Arealet af en cirkel er lig med π*.

  Eller π/4 *  

Omkredsen af en cirkel er lig med 2π*r.

r = radius.

Cylinder[redigér]

Kugle[redigér]

Er en kugle, ligesom en bowlingkugle, tennisbold, fodbold, håndbold osv.

Overfladearealet er givet ved:

Kegle[redigér]

Keglestub[redigér]

der findes forskellige måder

Pyramide[redigér]

Pyramidestub[redigér]