Livet i Danmarks skove/Krybdyr

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Padder og krybdyr[redigér]

Padder og krybdyr er hvirveldyr ligesom fisk, fugle og pattedyr. De er vekselvarme ligesom fisk, men ånder med lunder ligesom fugle og pattedyr. De har 4 ben ligesom pattedyr.

Padder udklækkes af bløde æg som "larver" der ånder ved gæller. Padder er derfor nært knyttet til vand, parrer sig og lægger sine æg i vand. Også som voksne er de afhængige af fugtighed. I Danmark forekommer to af de tre hovedgrupper af padder - springpadder (frøer og tudser) og halepadder (Salamandre).

Krybdyr udklækkes af hårde æg (som hos fugle) og ånder ved lunger fra start.

Almindeligt Firben eller Skovfirben (Zootoca vivipara) er et krybdyr der forekommer ret almindeligt i Danmark, men som er ret sky og derfor ikke ses særlig tit. Firbenet er i gennemsnit 15-20 cm. lang, hvoraf halen udgør halvdelen. De fleste af artens populationer føder levende unger, i modsætning til de fleste andre øgler, der lægger æg.

Lille vandsalamander (Lissotriton vulgaris) er den mest udbredte af Danmarks få salamanderarter . Hannerne kan kendes på deres flotte ryg-kam og på farverne på bugen. Lille vandsalamander er som alle andre padder fredet i Danmark.

De gemmer sig oftest i tang-skoven i søer, men dukker op til overfladen for lynhurtigt at snappe en mundfuld luft. De kan også findes under sten og træstubbe på landjorden, men her uden deres ryg-finne. Man skal være varsom med at tage dem op, da deres sarte hud ikke tåler meget – den er nemlig fyldt med blodkar, som optager ilt fra vandet, og er derfor sårbar overfor vores salte hud. Man kan godt gøre det alligevel, hvis man er forsigtig og husker at gøre hænderne våde.

Skrubtudsen (Bufo bufo) er en tudse-art der findes i det meste af Europa (med undtagelse af Irland, Island og nogle øer i Middelhavet), i den vestlige del af Nord-Asien, og i en lille del af det nordvestlige Afrika. Skrubtudsen er almindelig i Danmark og findes i det meste af landet, dog mangler den på enkelte øer som Anholt, Bågø, Endelave, Femø, Læsø, Saltholm og Sejerø.[3]

Skrubtudsen yngler oftest sidst i april måned. Dens æg er let genkendelige, da hunnen lægger dem i lange snore i søer og moser, mens hannen sidder på ryggen og gyder. Skrubtudser overvintrer på land under bladdynger og lignende. De kan godt lide snegle – og er dermed nyttedyr for haveejere.