Livet i Danmarks skove/Alger

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Alger og cyanobakterier[redigér]

Grønlger og cyanobakterier er egentlig to helt urelaterede grupper organismer med fotosyntese. Rød- og grønalger hører til planteriget, mens cyanobakterier hører til bakterieriget - men tidligere gik de under navnet blågrønalger.


Desmococcus (tidligere placeret i Pleurococcus) er en slægt af grønalger som vokser på fugtige overflader på træer, sten og jord. Voksestedet behøves ikke være konstant fugtigt eller konstant i skygge. Når det er fugtigt kan algebevoksningen virke fedtet eller slimet, mens den ved udtørring nærmest får karakter af grønt støv. Den enkelte alge er kugleformet med en tyk cellevæg for at beskytte mod fordampning, hvilket dog primært kan erkendes i mikroskop.

Kruset Persillealge (Prasiola crispa) er en grønalge der hist og her vokser i klumpede belægninger på træstammer i fugtige områder.

Nostoc commune hører til cyanobakterierne, tidligere kaldet blågrønalger. Generelt kendes arter af Nostoc fra ferskvand, hvor de ligesom havlevende cyanobakterier kan give eksem til badende. Nostoc commune kan dog også findes på fugtig jord på land, hvor de efter regn eller generelt i fugtig vejr kan danne grønne geléklumper der ofte findes sammen med mos.