Lege og aktiviteter - Med teori/Iderollen

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Din opgave som idesætter

Det er altid vigtigt at huske, at det er din indflydelse som idesætter, der har den største påvirkning På målgruppens udbytte af aktiviteten. Det er både i ”her og nu” situationen, men du får samtidig præget tilgangen til aktiviteten, når målgruppen går i gang på eget initiativ.

Passiv indgangsvinkel

Du kan vælge enten at have en Passiv eller Aktiv indgangsvinkel. Som Passiv idesætter, starter du legen og trækker dig i baggrunden som en observator i tilfælde af at der skal ske skader og samtidig virke som en sikkerhedsbuffer.

Aktiv indgangsvinkel

Den Aktive idesætter styre legen, sørger for legen hele tiden udvikler sig. Du kan sågar selv gå ind i aktiviteten, og bidrage med din energi og deltagelse som motivations moment.

Kort

Du kan ikke bare sætte en aktivitet i gang, og så læne dig tilbage og tro, at alt nu går af sig selv. Du skal altid holde et vågent øje, og samtidig stå anonymt i baggrunden, når/hvis det er muligt og derfra påvirke aktiviteten hvis den begynder at gå i stå.

Tilpasningskravet

Det største krav der stilles til en idesætter er tilpasningsevnen. Idesætteren skal være hurtig til at tilpasse aktiviteten, så der er et flow. Dette er den vigtigste rolle som idesætter, og ofte kan man lave en vurdering efter første kamp, som fx. battleball og spørge målgruppen hvad de mener der kan gøres bedre. Det kan være alt fra at banen er for lille, for få gemmesteder, eller at man har for få liv i aktiviteten. Ofte ved din målgruppe bedre hvas som bør ændres.

Udviklingsperspektivet

En aktivitet er ikke kun en leg. En aktivitet KAN have elementet leg med, men en planlagt aktivitet skal altid være gennemtænkt. Som idesætter skal du vide, at en aktivitet kan:

• Tilgodese et fysisk aspekt

• Give sansemotoriske påvirkninger

• Give social læring

• Give kognitiv læring

• Give bevægelsesmæssig læring

• Give emotionelle oplevelser