Landmåling/Reduktion til nulniveau

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Afstanden mellem to punkter varierer af den højde over jorden, hvor afstanden måles. Generelt skal afstande beregnes som om de var målt i kote 0. Derfor skal alle afstande reduceres til nul-niveau ud fra nedenstående formel:

, hvor er den reducerede afstand, er den vandrette afstand, h er højden over projektionsfladen (koten) og R er jordens radius – i Danmark = .


Eksempel 1 Der er målt en vandret afstand mellem to punkter på 1000,000 m i kote (h) 100 m

Altså en reduktion på 16mm.


Eksempel 2 Der er målt en vandret afstand mellem to punkter på 1000,000m i kote (h) 3000 m.

Altså en reduktion på 47 cm.

Ud fra disse to regneeksempler bør det stå klart, at i Danmark vil en reduktion til nulniveau kun kræves ved præcisionsmålinger. Måles der derimod i bjergrige egne i udlandet, vil en reduktion til nulniveau være nødvendig, for at få indpasset målingerne i et eksisterende fikspunktssystem.