Kinaportalen/Almen studieforberedelse og Tværfag

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger
Spring til navigation Spring til søgning

Tilbage til forsiden: Kinaportalen

Tilbage til siden med oversigt over fagene: Kinaportalen/Fag


Velkommen!

På denne side kan du finde forslag om Kina eller kinesere til Almen studieforberedelse og Tværfag. Forslagene knytter sig ofte til emner i Ministeriet for Børn og Undervisnings Vejledning til faget almen studieforberedelse.

Specielt til lærere: KinaPortalens forslag til undervisning bygger på åben vidensdeling mellem lærere. Derfor - hvis du har afprøvet et kort eller langt undervisningsforløb eller et emne med flere fag, hvor Kina eller kinesere er inddraget, så vær venlig at lægge det ind. Derefter kan andre lærere henvende sig direkte til dig pr. e-mail med tak og eventuelle nye forslag. Husk at angive målgruppen som enten grundskolen (Gr) eller gymnasiet (Gym). Det vil hjælpe brugerne til at finde det niveau, der passer dem.


Undervisningsforslag[redigér]

Vidensmønstre - tværfaglig reflektion i AT af Rangvid, Benoni, Svane og Ølsgaard. Elevgrundbog. Systime 2012. Rigt illustreret. 153 s.

Eleverne får et nødvendigt og overskueligt begrebsapparat til selvstændig, tværfaglig overvejelse over den viden, de opnår i arbejdet med de konkrete sager, der behandles i AT-forløbene og anden undervisning.

Bogen indleder med a. En præsentation af bogen s. 11, b. Giver en indkredsning af viden og videnskab s. 15 c. Videnskabens fællestræk og videnskabsteoriens mest elementære byggesten: Normer s. 21, d. forskellige former for Begrundelser s. 25, e. og Teorier s. 33. I bogens hoveddel bliver det tværfaglige begrebsapparat præsenteret ved modsætningspar og ledsaget af små opgaver og rigelige eksempler. 1. Teoretisk - praktisk s. 41 (AT- eksempel Perspektivmaleri). 2. Diakron - synkron s. 53 (AT-eksempel Det ideelle demokrati?). 3. Empirisk - formel s. 67 (AT-eksempel Det gode argument). 4. Kvantitativ - kvalitativ s. 81 (AT-eksempel Overvågningssamfundet). 5. Eksperimentel - observationel s. 95 (AT-eksempel Grauballemanden). 6. Kausal - intentionel s. 109 (AT-eksempel videnskab og religion). 7. Idiografisk - nomotetisk s. 125 (AT-eksempel manhattan-projektet). 8. Faktuel - normativ (AT-eksempel Global opvarmning). Billedliste s. 149, Stikordsregister s. 151. http://www.systime.dk/ungdomsuddannelser/almen-studieforberedelse/vidensmonstre.html

(S) alle gymnasiefag og specielt filosofi


AT 2013 Materialeforslag vil først blive lagt ind her ca. 16. februar, beklager :-(


AT 2012 - Katastrofen - årsager og konsekvenser

Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe spiller en væsentlig rolle.

Du skal udarbejde en problemformulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe, dens årsager og/eller konsekvenser belyses.

Som et led i din fremstilling af den valgte sag skal du gøre rede for din brug af begrebet katastrofe og begrunde dit valg af materiale.

Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Det ene fag skal være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit hovedområde: http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Skriftlige-opgavesaet/Opgavesaet-for-stx


Emneforslag Det Store Spring Fremad

Materialeforslag:

A. Maos Store Hungersnød - den største katastrofe i Kinas historie, 1958-62 af Frank Dikötter. Informations Forlag 2011. 478 s. Vinder af the BBC Samuel Johnson prize 2011. Stikord fra bogens forord: " Alt blev kollektiviseret. store folkekommuner …vandings- og overrislingskampagner …hydrauliske dæmninger …'baggårdsovne' til stålproduktion …korruption …skov, der gik tabt".

Indholdsfortegnelse: (hver del indeholder underkapitler) Forord s. 11, Kronologisk oversigt s. 21, Kort s. 26, Første Del: Jagten på Utopia kapitel 1-8 s. 31-101. Anden Del: Gennem Dødens Dal kapitel 9-16 s. 105-169. Tredje Del Ødelæggelse kapitel 17 Landbrug, 18 Industri, 19 Handel, 20 Boliger, 21 Natur, ialt s. 173-246. Fjerde Del Overlevelse kapitel 22-27 s. 251-306. Femte Del De Udsatte kapitel 28-30 s. 311-336. Sjette Del Dødens Mange Ansigter kapitel 31-37 s. 341-418. Epilog og Tak s. 419-424, Om kilderne s. 425-433, Udvalgt bibliografi s.435-443, Noter s. 445-476, Navneregister s. 477-478. http://www.informationsforlag.dk/view_product.php?product=978-87-7514-310-8 Læs den detaljerede anmeldelse her: http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/b451102.htm

(S) dansk, erhvervsøkonomi, fysik/kemi, geografi, historie og samfundsfag


B. KINA fra kejserdømme til kapitalisme v. Mette Holm. Frydenlund 2001/2007. 100 s. + kildetekster på forlagets hjemmeside.

Målet med bogen er at give en form for overblik over Kinas historie i det 20. århundrede. Intet andet århundrede har medført så radikale skift i landets historie som netop dette, der begyndte med det magtfulde kejserdømmes fald efterfulgt af en langvarig og blodig borgerkrig, der i 1949 sluttede med kommunismens sejr. Selvom kommunisterne fortsat er ved magten har de sidste tyve års økonomiske reformer ændret Kina til noget der minder om en kapitalistisk stat - styret af kommunistpartiet og de aktive markedskræfter.: http://www.frydenlund.dk/boeger/varebeskrivelse/536

På forlaget Frydenlunds hjemmeside finder du sider om redskaber til historisk metode med yderligere om kilder, kildekritik, historiske fremstillinger, billedanalyse, samt vejledning om at bruge internettet her: http://www.his2rie.dk/index.php?id=3141

På forlaget Frydenlunds hjemmeside finder du vejledning i studieteknik med nøgleordene AT, problemformulering, Projektarbejde, Gruppearbejde, Mundtlig formidling, lektier, eksamen her: http://www.his2rie.dk/index.php?id=studieteknik Bogens indholdsfortegnelse, her med angivelse af kildeteksterne. Især kilder til kp. 5 er relevante til dette emne, tryk her og scroll til kapitlet: http://www.his2rie.dk/index.php?id=3191


C. Et kinesisk liv 1: Faderens tid, 1950-1976. En bog af Li Kunwu og P. Otié. Oversat af: François-Eric Grodin. Forlaget Alvilda 2011. Tegneserie. Paperback. 256 sider.

Stærk, selvbiografisk graphic novel om Kinas nyere historie - fra Mao Zedongs magtovertagelse over Det store spring fremad og Kulturrevolutionen til Deng Xiaoping og de seneste årtiers reformpolitik. Gennem hovedpersonen Lis øjne oplever man de centralstyrede landbrugsprojekter, som fører til massiv hungersnød, et overvældende opbud af børn, der irettesætter deres lærere med Maos lille røde i hånden, en svært forståelig deportation af Lis ellers partitro far og meget mere. Kp. 1 Rød. Ren s. 25-107 (s. 37-91 Det Store Spring Fremad). Kp. 2 Den lille Røde s. 109-216. Kp. 3 Den Røde Hær s. 217-254.

Li Kunwus baggrund: medlem af Kinas Kommunistiske Parti,formand for provinsen Yunnans Kunstnersammenslutning og havde i en årrække specialiseret sig i propagandategneserier: http://www.alvilda.dk/udgivelse.php?isbn=9788771052084

Læs den fine anmeldelse "Besat af Mao" i JyllandsPosten 17. sept. 2011.

(S) billedkunst, dansk, filosofi, historie, psykologi, religion og samfundsfag.


Emneforslag: Influenza fugleinfluenza, Hong Kong influenza, SARS

Materialeforslag:

Få en kort god oversigt her: De sidste 100 års store influenza epidemier. Artiklen er fra 2005: http://www.dr.dk/Templates/Article.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7BF56C3AC1-46FC-4553-8CEB-60A8A74A4272%7D&NRORIGINALURL=%2FVidenskab%2FEmner%2FMennesker%2Bog%2Bdyr%2F2005%2F1019105230.htm&NRCACHEHINT=Guest

Hong Kong Flu H3N2 (1968-1969), læs på engelsk her: http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_flu

Influenza A virus subtype H3N2 is a subtype of viruses causing influenza, læs her: http://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_A_virus_subtype_H3N2

Læs en fin artikel om Influenza på Aktuel Naturvidenskab 2007 her: http://infolink2003.elbo.dk/Naturvidenskab/dokumenter/doc/8515.pdf

Fugleinfluenza, læs her: http://www.duda.dk/Temaer/fugleinfluenza/fugleinfluenza.html

Sundhedsstyrelsens vejledning: http://www.sst.dk/publ/Publ2006/CFF/Fugleinfluenza_vejl/Fugleinfluenzavejledning.pdf

Kermack-McKendrick matematisk Model http://mathworld.wolfram.com/Kermack-McKendrickModel.html

Mathematical modelling of infectious disease, læs her: http://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_modelling_in_epidemiology

Fugleinfluenza i Hong Kong 31.dec. 2011 http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2011/12/31/114219.htm

Kina står overfor en grum kamp (2009) Fakta om H1N1-influenza ("svine influenza"): http://jp.dk/udland/asien/article1846462.ece

Fugleinfluenza 2005 http://www.rejsedoktor.dk/news/352.html

Is SARS influenza? Læs det korte svar her: http://unionsafe.labor.net.au/faqs/HealthIssues/10529809185451.html

SARS første gang i udbrud i 2003 Læs historien og de medicinske fakta om den livstruende infektion SARS, der skræmte hele verden under udbruddet i marts-juni 2003. Her får du en flot opdateret artikel fra 2011: http://www.jerk.dk/SARS.htm

Kina Med SARS 2003, rejseberetning af Morten Smith: http://www.berejst.dk/197/Sars.htm

Sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse af SARS (Svær Akut Respiratorisk Syndrom) 2003: http://www.sst.dk/publ/Vejledninger/03/SARS.pdf

Kina vil slagte 10.000 desmerdyr af frygt for SARS-udbrud 2004, læs her: http://www.bt.dk/nyheder/kina-vil-slagte-10.000-desmerdyr-af-frygt-sars-udbrud

(S) biologi, matematik og historie


Emneforslag: Sichuan jordskælv (maj 2008)

Materialeforslag:

Den 12. maj 2008 blev den nordlige region i Sichuan-provinsen i Kina ramt af et ødelæggende jordskælv - den værste naturkatastrofe i provinsens historie. Katastrofen efterlod næsten 70.000 døde og over 350.000 sårede. Jordskælvet var det kraftigste i Kina siden 1976, hvor 240.000 personer mistede livet i Hebei-provinsen. 8.500 dræbt af jordskælv i Sichuan i Kina, 7,8 på richter skalaen, læs her: http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2008/05/12/145253.htm http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2008/05/12/084842.htm

Nyt jordskælv i Sichuan 2009, læs her: http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2009/06/30/055513.htm

(S) geografi og samfundsfag


Emneforslag: Sammenstød mellem to højhastighedstog i Kina 2011

Materialeforslag

Kina bruger milliarder på at bygge et højhastighedsjernbanenet. 40 mennesker mistede livet, og 200 blev kvæstede i ulykken, da to højhastighedstog i Kina stødte sammen 23. juli. Embedsmænd inden for jernbanerne har sagt, at det kinesisk-fremstillede signalsystem er problemet. Artikel i Rejseliv 27.10.2010: Kinas nye lyntog. I slutningen af 2009 rullede Harmoni-ekspressen ud på de kinesiske skinner til en rekord som verdens hurtigste tog: http://www.rejseliv.dk/kinas-nye-lyntog

lørdag 23. juli 2011 omkring klokken 20.30 (14.30 dansk tid) mellem Hangzhou og Wenzhou i Zhejiang-provinsen i den østlige del af Kina. http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2011/07/24/064434.htm

Kina forbyder retssager efter togulykken - læs på DR.dk 30. juli 2011: http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2011/07/30/165135.htm

Toghastighed sættes ned efter ulykke, læs Radio 86 artiklen fra 11. august 2011 her: http://dk.radio86.com/nyheder/toghastigheder-saettes-ned-efter-ulykke

26. dec. 2011 Kina tester nyt hurtigtog, se artikel i Information her: http://www.information.dk/telegram/288771

Korrupt minister får skylden for kolliderede supertog, læs artiklen fra Politiken 28. dec. 2011: http://politiken.dk/udland/ECE1491891/korrupt-minister-faar-skylden-for-kolliderede-super-tog/

(S) Fysik, matematik, samfundsfag og teknologi.

Matematiske horisonter er skrevet af forskere og studerende på Danmarks Tekniske Universitet. Bogen er foræret til elever og lærere på landets gymnasier og tekniske skoler. Bogen er en matematikbog og viser med moderne eksempler og opgaver, hvor vigtig matematik er i samfundet og i vores hverdag. Se Operationsanalyse - the science of the better s. 202 http://www.imm.dtu.dk/Om_IMM/Informationsmateriale/MatematiskeHorisonter.aspx Du kan downloade hele bogen her (ca. 11 MB). http://www.imm.dtu.dk/Nyheder/Nyheder_IMM.aspx?guid=%7B06733555-15D9-4BAE-872C-83B520DA919F%7D


AT 2011 - At være på – muligheder og problemer

Opgave:

"Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor selviscenesættelse og/eller overvågning med brug af moderne teknologi spiller en væsentlig rolle." Sådan lyder opgaven 2011: http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Skriftlige-opgavesaet/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF11/110203_almen_studieforberedelse.ashx

Materialeforslag:

A. Klimaovervågning: Gletchere i Himalayabjergene i Tibet smelter, læs kort her om de forventede konsekvenser: http://www.drivhus.dk/Kortnyt-04d/kortn1_10.html http://www.drivhus.dk/Kortnyt-02b/kortn10_04.html

Du kan også gå ind på http://www.klimadebat.dk Her kan du læse om European Space Agency's satellit overvågningshjælp i Kina: http://www.esa.int/esaCP/SEM5R377ESD_Denmark_0.html

B. Nobels Fredspris til kineseren Liu Xiaobo og den kinesiske reaktion. Se materialeforslag under emnet Menneskerettigheder i samfundsfags emner.

Se også under relevante fag, de kan have brugbare materialehenvisninger.

Scroll ned ad denne side og find emnet Massemedier og meningsdannelse med mere undervisningsmateriale og - forslag.


AT 2010 Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914

Opgave:

Du skal ud fra de overordnede problemstillinger for emnet Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914 udforme en problemformulering og skrive en synopsis, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal vælge et videnskabeligt eller teknologisk gennembrud i tidsrummet 1851-1914. Du skal undersøge dets fremkomst og belyse, i hvilken forstand der var tale om et gennembrud. Du skal diskutere, hvilke forudsætninger eller konsekvenser dette gennembrud havde eller fortsat har inden for kultur, samfund eller erkendelse. Du skal anvende viden og metoder fra to forskellige fag, hvoraf det ene skal være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit faglige hovedområde. Historie kan kun indgå som humanistisk fag. Læs mere her: http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Skriftlige-opgavesaet/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF10/Proever%20og%20eksamen/Tidligere%20skriftlige%20opgavesaet%20stx%20og%20hf/100218_opgaven_at_2010.ashx

Se FAQ om opgaven: vejledning, film og øvrige ressourcerum her: http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Skriftlige-opgavesaet/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF10/Fagenes%20sider/AT/100202_faq_at.ashx

Materialeforslag:

A. Trains in China, første toglinje blev bygget i 1850'erne, læs her: http://factsanddetails.com/china.php?itemid=315&catid=13&subcatid=86

B. Uddrag af Kinas historie til inspiration: Ching (Manchurer) 1644-1912 Manchuerne erobrer Kina. Taiping-opstanden (1850-64). Bokseropstanden (1900) Revolutionen bryder ud (1911). Republikken Kina 1912 - 1949.

Se også under relevante fag, de kan have brugbare materialehenvisninger.


AT 2009 Rejser - opdagelser, forandringer og ny viden

Opgave:

Du skal ud fra de overordnede problemstillinger for emnet Rejser - opdagelser, forandringer og ny viden udforme en problemformulering og skrive en synopsis, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal vælge et eller flere eksempler på rejser, rejseformer eller det at rejse, der har ført til eller er muliggjort af opdagelser, forandringer og ny viden. I dit arbejde kan du fokusere på baggrund, forudsætninger, tilrettelæggelse, gennemførelse eller konsekvenser. Du skal anvende viden og metoder fra to forskellige fag, hvoraf det ene skal være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit faglige hovedområde. Historie og samfundsfag kan ikke kombineres. http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Skriftlige-opgavesaet/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF09/Eksamen/Eksamensopgaver/Stx/090116_opgave_almenstudeforberedelse09.ashx

Læs mere her: http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Skriftlige-opgavesaet/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF09/Eksamen/Fra%20fagkonsulenter/090122_faq_at_2009.ashx http://www.emu.dk/gym/fag/al/tilrettelaeg/at2009.html

Materialeforslag:

A. Sven Burmester: En verden til forskel. Tre familier, tre civilisationer. Informations Forlag 2009, 116 sider.

En kinesisk familie s. 47-85 (Kp. 4 Familien Li s. 49-64, kp. 5 familien Yang s. 65-78, kp. 6 Verdenshistoriens største bedrift s.79-85). Sven Burmester er tidligere vicedirektør i Verdensbanken og chef for FNs befolkningsfond i Kina. I forbindelse med sit arbejde har han opholdt sig i længere perioder i Egypten og Kina og er i dag bosiddende i Washington. Kosmopolitten Sven Burmester samler med bogen "En verden til forskel" tråden op fra sin store succes "Fred og fare" fra 2007. De tre civilisationer – Mellemøsten, Kina og USA – vil mere end nogle andre komme til at præge verden i fremtiden. Vi kender alle til disse civilisationer i overskrifter: Mellemøsten er præget Islam, despoter og en økonomi baseret på olieindtægter; det kommunistiske Kina stormer frem og oplever massiv økonomisk fremgang, men har problemer med menneskerettighederne; USA er stadig verdens eneste tilbageværende supermagt, men har de senere år mistet troværdighed pga. af håndteringen af ’krigen mod terror’. Men hvad med den almindelige araber, kineser, amerikaner – hvordan ser de på tilværelsen? En verden til forskel beskriver dagliglivet for en egyptisk, en kinesisk og en amerikansk familie. Den fortæller, hvordan livet former sig for de tre familier, om deres glæder og bekymringer, og om hvad de mener, fremtiden vil bringe dem. Bogen lægger vægt på forskellene mellem ‘dem og os’ og søger derved at fremme forståelsen af ‘de andre’. Den beskriver, hvilke forskelle der er overkommelige, og hvilke vi må satse på at ændre, når de fremmede slår sig ned hos os, eller når vi i stigende grad rejser ud. Læs anmelder citater her: http://www.informationsforlag.dk/view_product.php?product=978-87-7514-212-5&PHPSESSID=6f71040c963c15b4ed4242a635fd76ac#ANMELDERCITATER

B. Simon Gjerø: Kaldet til Kina - danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960. Forlaget Univers 2008. 241 sider.

Sinologen Simon Gjerø bor i Beijing. Historien om danske missionærer i Kina er ukendt af de fleste. Det laver Simon Gjerø nu om på med Kaldet til Kina. Gennem et stort researcharbejde har han samlet kilder og billeder, der sætter ham i stand til at fortælle om danske missionærers dagligdag, strabadser og små og store triumfer i Kina før den kommunistiske revolution, der satte et punktum for deres arbejde i landet. http://www.kaldettilkina.dk/

Læs også de fine anmeldelser her: http://www.forlagetunivers.dk/view_book.php?id=15&l=da&b=

C. Aravind Adiga: Den hvide tiger. Politikens Forlag 2008, 240 sider. Roman vandt Booker – prisen i 2008.

Han har begået et mord, og mens han er på flugt fra myndighederne, vælger privatchaufføren Munna, alias Balram Halwai, alias Den Hvide Tiger at bruge nætterne på at maile til den kinesiske premierminister Wen Jiabao, der skal på statsbesøg i Indien. Det er Munnas intention at fortælle præsidenten sandheden om sit hjemland set fra hans synsvinkel. Og det er gennem hans e-mails til præsidenten, at vi lærer Munna og Indien at kende. Munna har formået at lægge afstand til sin fattige landsbybaggrund og etablere sig som iværksætter i it-centeret Bangalore. En social bevægelse, som stort set er umulig i Indien, hvor kastesystemet officielt er afskaffet, men reelt står ved magt.

Læs fx her: http://www.politikensforlag.dk/Skoenlitteratur/Oversat_skoenlitteratur/Den_hvide_tiger(9788756786812).aspx http://www.litteraturnu.dk/univers.php?action=read&id=1289 http://www.litteratursiden.dk/anbefalinger/den-hvide-tiger-af-aravind-adiga

D. Historiens fantastiske byer af John Julius Norwich (red), Nyt Nordisk Forlag, 2009.

En af disse kinesiske byer bliver måske omtalt i din litteratur: Linzi - og andre byer i Kinas krigende stater s. 48-49 Chang’an - Tang dynastiets hovedstad s. 90-92 Beijing - og den forbudte by s. 176-179 Shanghai - Kinas superby s. 286-289 http://www.nytnordiskforlag.dk/shop/product.php?id_product=635

E. Shobha Nihalani: Kærlighedens blå safir. EC Edition 2008, 266 sider

Shobha Nihalani er journalist og forfatter, indisk født og bosiddende i Hong Kong. Hun har i flere år skrevet artikler til førende aviser og magasiner og har skrevet og udgivet noveller. Shobha Nihalani er bestyrelsesmedlem i "Women in Publishing Society Hong Kong", som er en forening af kvindelige skribenter, og i forfattersammenslutningen "The Hong Kong Writers’ Circle". Romanen Kærlighedens blå safir "Karmic Blues", som EC Edition udgav for nylig er Shobha Nihalanis debutroman. Den handler om en ung kvinde, Neelam, der bor i Hong Kong, men bliver gift i et arrangeret ægteskab i Mumbai. Hun bryder ud af et arrangeret ægteskab for at søge den sande kærlighed. I sin søgen rejser hun på pilgrimsrejse til det nordlige Indien. Læs interview med forfatterinden her: http://www.ec-edition.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=80:shobha-nihalani&catid=25:forlagets-forfattere&Itemid=62

F. Silk Road Foundation udgiver bladet The Silk Road, der handler om de historiske veje gennem Asien fra Kina og Indien til Arabien og Europa. De formidlede varer, kontakter og kultur. 2 numre om året fra 2003-2009, fra 2010 1 nummer om året. Artiklerne kan downloades frit. Få oversigten og en kort introduktion til numrene her: http://www.silkroadfoundation.org/toc/newsletter.html

G. Silkekejserinden, en romantrilogi, bind 1. Verdens Tag, 2. Buddhas Øjne, 3. Tronranersken af José Frèches. Borgen 2006. Den historiske romantrilogi omhandler kampen om silke og sjæle i det gamle Kina. Året er 655 og langs med silkevejen drømmer alle om én ting, nemlig at fravriste Kina hemmeligheden bag fremstillingen af silken, som er sjældnere og langt mere kostbar end både guld og ædelstene. Den illustrer også magtfordelingen mellem de mange forskellige trosretninger i Kina omkring 600-tallet, kombineret med historiske detaljer omkring hoffets og menigmands liv, i en tid for så længe siden. Hvert kapitel har et kort over, hvor begivenhederne finder sted. Historien tager sin begyndelse, da kejserinde Wu (f. 624, kejser 690-705 under Tang-dynastiet) personligt påtager sig at lede en efterforskning, som skal afsløre bagmændene bag et brud på det kejserlige silkemonopol. Med rødder i buddhismen allierer hun sig med klostrenes ældste, og snart går den vilde jagt ad Silkevejen blandt præster, munke og røvere. Herfra udfolder historien sig langsomt. Buddhas Øjne, bind 2, 394 s. I José Frèches Buddhas øjne er overhovedet for det største indiske kloster forsvundet sammen med kostbare relikvier, og uden at vide det, har han bragt forholdet mellem Kina, Indien og Tibet i ubalance. Efterforskningen af bruddet på det kejserlige silkemonopol er i fuld gang, og udløser sammen med overhovedets forsvinden en lavine af stridigheder og menneskeskabte dramaer. I denne turbulente tid bliver "De Himmelske Tvillinger" født. Indholdsoversigt. Kort s. 6-7. Kp. 22 Rappe Pensels bopæl, Chang An, Tang-dynastiets hovedstad, Kina s. 9-33. Kp. 23 Kejserpaladset, Chang An, Kina, 7. april 656 s. 34-53. Kp. 24 Dunhuang-oasen, Silkevejen s. 54-86. Kp. 25 Gobiørkenen s. 87-116. Kp. 26 Kejserpaladset, Chang An, Kina, 15. sept. 656 s. 117-141. Kp. 27 Dunhuang-oasen, Silkevejen s. 142-167. Kp. 28 Samye klostret, Tibet s. 168-187. Kp. 29 Luoyang, Tang-dynastiets sommerhovedstad, Kina, 12. april 657 s. 188-208. Kp. 30 I omegnen af Den Blå Flods kilder, Kina, s. 209-222. Kp. 31 Dunhuang-oasen, Silkevejen s. 223-238. Kp. 32 Kejserpaladset, Chang An, Kina, 28. okt. 657, s. 239-262. Kp. 33 Luoyang, Tang-dynastiets sommerhovedstad, Kina, 5. dec. 657, s. 263-281. Kp. 34 På vejen til Samye, i bjergene i Sneens Land, Tibet, s. 282-319. Kp. 35 General Zhangs palads, Chang An, Kina, s. 320-337. Kp. 36 Eneste Dharma Klostret, Peshawar, Indien, s. 338-366. Kp. 37 I bjergene i Sneens Land, Tibet s. 367-391. De vigtigste personer s. 393-394. http://www.borgen.dk/product.asp?product=1219 Læs den flotte anmeldelse "Det har været en fornøjelse at tage hul på Buddhas øjne og bogen har været svær at slippe igen … Sproget er spændstigt og varieret, og historien rummer fremdrift kombineret med intriger, magtbegær, buddhistisk indsigt." her: http://www.bookworm.dk/visanmeldelse.php?815 Tronranersken, bind 3, 382 s. I Kina trækker kejserinde Wu Zetian stadig i trådene for at bemægtige sig kejsertronen - Samtidig tager hun de himmelske tvillinger til sig og hjælper de unge elskende, munken Fem Forbud og hans kristne elskede Umara. Indholdsoversigt: Kort s. 6-7. Kp. 38 Luoyang, Tang-dynastiets sommerhovedstad, Kina, 19. juni 658 s. 9-31. Kp. 39 Turfan oasen, manikæernes illegale værksted s. 32-55. Kp. 40 Klostret til Påskønnelse af de kejserlige Velgerninger, Luoyang, s. 56-71. Kp. 41 Kejserpaladset i Luoyang (Tang-dynastiets sommerhovedstad, Kina), første okt. 658, s. 72-87. Kp. 42 Kastellet i Palmyra s. 88-108. Kp. 43 I de tibetanske bjerge s. 109-135. Kp. 44 I en bjerghule (sydvest for nuværende Xinjiang) s. 136-153. Kp. 45 Kashgar-oasen, på Silkevejen s. 154-181. Kp. 46 Chang An, Tang-dynastiets hovedstad, Kina, s. 182-204. Kp. 47 Vestporten i Chang An, s.205-228. Kp. 48 Hundens fængsel i Chang An, s. 229-248. Kp. 49 Kejserpaladset i Chang An, 20. februar 659, s. 249-276. Kp. 50 Paladset i Pæontræernes Park, Luoyang, 5. marts 659, s. 277-293. Kp. 51 Kejserpaladset i Chang An, s. 294-308. Kp. 52 Taishan-bjerget i Shandong, første april 659, s. 309-322. Kp. 53 Kejserpaladset i Chang An, s. 323-338. Kp. 54 Chang An, Tang-dynastiets hovedstad, s. 339-351. Kp. 55 Klostret til Påskønnelse af de kejserlige Velgerninger, Luoyang, s. 352-368. Efterskrift s. 369-379. De vigtigste personer s. 381-382. http://www.borgen.dk/product.asp?product=1218 Læs den fine anmeldelse af Tronranersken her: http://www.bookworm.dk/visanmeldelse.php?816 Franske José Frèches er uddannet i statskundskab og som konservator. Han har tidligere været rådgiver for Jacques Chirac. (S) dansk, historie, religion og samfundsfag


H. Globalisering og udvikling, Teorier og perspektiver for u-landene af John Degnbol-Martinussen. Mellemfolkeligt Samvirke 2002. 20 figurer og stikordsregister/indeks med mange henvisninger til Kina.197 s. Oversigt over figurer s. 7, Anvendte forkortelser s. 8-9, Forord 10-11, kp. 1: Indledning s. 12-19, kp. 2: Imperialismens to ansigter: et historisk perspektiv s. 20-29, kp. 3: Økonomisk og social udvikling s. 30- 53, kp. 4: Globalisering og marginalisering s. 54-68, kp. 5: Transnationale selskabers rolle i u-landene s. 69-83, kp. 6: Internationale institutioner og nye ’spilleregler’ s. 84-99, kp. 7: Staten under pres s. 100- 127, kp. 8: Økonomiske resultater og strategier for fremtiden s. 128-151, kp. 9 Befolkning og miljø i globalt perspektiv s. 152-164, kp. 10: Modstand mod globalisering s. 165- 180. Indeks s. 181-188, Forslag til videre læsning s. 189-195, Internetadresser på udvalgte organisationer m.v. 196-197. http://www.geografforlaget.dk/butik/produkt?altTemplate=go_produkt&id=4220 Læs den detaljerede anmeldelse her: http://www.fagboginfo.dk/kensex/kensexzc.htm

I. Læs Jes Randrups artikel Mesteren fra Vesten om jesuittiske missionær Matteo Riccis rejse til og ophold i Kina 1582-1610 og den teknologi overførelse det medfører. JyllandsPosten, søndag 7. nov. 2010. Find den på SKODAs Infomedia; din skole har password til den. Læs kort om Matteo Ricci på engelsk her: http://en.wikipedia.org/wiki/Matteo_Ricci

(Se også under relevante fag, de kan have brugbare materialehenvisninger.)AT 2008 - Fremtiden – visioner og forudsigelser


Opgave A: Du skal inden for emnet "Fremtiden – visioner og forudsigelser" udarbejde en synopsis, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal vælge en naturvidenskabelig eller en samfundsvidenskabelig forudsigelse og forklare den teori og de forudsætninger, der ligger til grund for forudsigelsen. Du skal behandle emnet forudsigelse med anvendelse af viden og metoder fra to faglige hovedområder. Opgave B: Du skal inden for emnet ”Fremtiden – visioner og forudsigelser” udarbejde en synopsis, der kan danne udgangspunkt for den mundtlige prøve. Du skal vælge en kunstnerisk, religiøs, teknologisk eller politisk vision/forudsigelse og forklare den sammenhæng, hvori den optræder og vurdere dens betydning. Du skal behandle emnet vision/forudsigelse med anvendelse af viden og metoder fra to faglige hovedområder. http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Skriftlige-opgavesaet/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF08/Eksamen/Opgaver/ATopgave%20til%20afsluttende.ashx Og om FAQ, læs her: http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Proever-og-eksamen/Skriftlige-opgavesaet/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF08/Eksamen/Opgaver/FAQ%20om%20AT.ashx

Læs mere her: http://www.emu.dk/gym/fag/al/tilrettelaeg/at2008.html

Materialeforslag: A. Artikel på dansk: Bygningen af den Nye Silkevej: Eurasien i det 21. Århundrede, en tale holdt af Jonathan Tennenbaum på ICLC's og Schiller Instituttets konference i Eltville, Tyskland, den 11. December 1994. http://www.schillerinstitut.dk/th1-silke.html

B. Samuel P. Huntington: CIVILISATIONERNES SAMMENSTØD. MOD EN NY VERDENSORDEN. People’s Press 2006, på dansk 2006. Første engelske udgave fra1996. 504 sider. Scroll ned ad siden her til overskriften Globalisering og se yderligere detaljer og sidehenvisninger.

C. De fede år af Chan Koonchung. Roman. Gyldendal 2012. 346 s PS. Bogen udkom i Hong Kong i 2009 og er forbudt i Fastlandskina. Beijing, i nær fremtid: En måned er forsvundet fra alle officielle registre. Ingen har nogen erindring om den, ingen kunne være mere ligeglade. Bortset fra en lille gruppe af venner, som vil gøre alt for at komme til bunds i den ildevarslende munterhed og det hukommelsestab, som gennemsyrer hele den kinesiske nation. Da vennerne kidnapper en højtstående embedsmand og tvinger ham til at røbe alt, får de en viden – ikke kun om deres egne ledere, men også deres eget folk – som ryster dem i deres inderste. Og som vil chokere verden. DE FEDE ÅR er en stærk - og stærkt underholdende - satirisk roman, der henter sin styrke i at skildre et Kina, som kun forekommer alt for realistisk. ”Det er fristende at rubricere denne bog som Kinas ”Dr. Zivago”, men … denne sjælsrå kommentar til et samfund, der ikke tolererer nogen modstand har mere til fælles med Aldous Huxleys ”Fagre nye verden”. Ikke en thriller i ordets konventionelle betydning, men langt mere skræmmende end de fleste.”- Times. Indholdsoversigt: Forord 9-22. Liste over personer 23-24. Første del Kp. 1 To år fra nu 27-67. Kp. 2 Glem aldrig 68-119. Kp. 3 Fra forår til sommer 120-157. Anden del Kp. 4 At gå frem og tilbage 161-199. Kp. 5 Adskillige menneskers tro, håb og kærlighed 200-233. Epilog En meget lang nat eller En advarsel om Kinas herredømme i det 21. århundrede 235-332 med underkapitlerne a. Idealisme på kinesisk 237-248, b. At leve eller dø sammen 248-264, c. Den kinesiske Leviathan 264-280, d. den kinesiske model 280-288, e. En århundredgammel drøm går i opfyldelse 289-309, f. Den bedste mulighed i den virkelige verden 309-317, g. Gud bevare kommunistpartiet 318-332. Den engelske oversætters tekstnoter 333-345. http://www.gyldendal.dk/boeger-til-voksne/skoenlitteratur-digte/9788702098440/de-fede-aar Læs anmeldelsen ’Kineserne vælger at glemme’ i Information af Martin Gøttske her: http://www.information.dk/298826 (S) dansk og samfundsfag

D. Porten til fremtiden – visioner og kreativitet når horisonten er 10-15 år af Rolf Jensen og Mika Aaltonen. Forlaget Tiderne Skifter 2012. 207 s. Porten til fremtiden er både langsigtet og global. I konklusionen tegnes et fascinerende billede af de nye relationer mellem de gamle økonomier i Vesten og de nye i Østen – det bliver ikke som vi tror. Bogen er skrevet af Danmarks internationalt kendte fremtidsforsker Rolf Jensen – forfatter til den dagsordensættende bestseller The Dream Society (oversat til 10 sprog) – og finske Mika Aaltonen, kendt internationalt for sit arbejde som fremtidsforsker og for sin fortid som professionel fodboldspiller i italienske Inter. Indholdsoversigt: Indledning 7-9. Lille brugsvejledning 10. 1. Danske udfordringer 11-16. 2. Nutidens og fremtidens materielle verden 17-48. 3 Fra arbejde til leg 49-75. 4. Værdiernes verden 77-119. 5. Fremtidens ledelse 77-119. 6. Læring i fremtiden 139-161. 7. System af systemer 163-181. 8 Konklusion 183-198. Litteratur 199-207. http://www.tiderneskifter.dk/default.asp?pid=42&bogid=604 (S) erhvervsøkonomi og samfundsfag

(Se også under relevante fag, de kan have brugbare materialehenvisninger.)AT 2007 Vejledende opgave: Krig, medier og teknologi.

Materialeforslag: A. Krudt og dets historie, læs på engelsk her (du kan også søge en dansk oversættelse): http://en.wikipedia.org/wiki/Gunpowder

(Se også under relevante fag, de kan have brugbare materialehenvisninger.)Beijing - storbystudium.

Vær opmærksom på hovedmenupunktet om Kinas hovedstad Beijing, der giver materiale til, at Beijing kan være et selvstændigt storbystudium eller indgå i et emne med andre af verdens storbyer. Under Beijing kan du bl.a. læse aviser fra byen.Det nye Kina efter Mao

Se detaljer ovenover under AT 2008 om De fede år af Chan Koonchung. Roman. Gyldendal 2012. 346 s. PS. Bogen udkom i Hong Kong i 2009 og er forbudt i Fastlandskina.

Et kinesisk liv 3: Pengenes tid, 1980-2010. En tegneserie-roman af Li Kunwu og P. Otié. Oversat af: François-Eric Grodin. Forlaget Alvilda 2012. Gennemillustreret. 270 s. 1980. Reform- og åbenhedspolitikken iværksat af Deng Xiaoping skal ved hjælp af en trediveårsplan modernisere Kina som “et socialistisk samfund med kinesisk særpræg”. Staten skal ikke længere påtage sig ansvaret for alle kinesere gennem hele livet, og nye alliancer kan indgås mellem højtstående funktionærer og driftige erhvervsdrivende, så magtforhold opstår mellem nye grupper. Xiao Li gifter sig med lægen Fengfeng og drager som journalistisk tegner rundt i landet og registrerer de nye tiders vindere og tabere, når drømmen om hurtige penge, vestlige varer, hasardspil og kærlighed til salg sætter den nye dagsorden. Ikke alle er lige velforberedt på, at det er slut med ensartede skæbner og et heroisk liv. Når man én gang har været med til at smide udlændinge, kapitalister, jordbesiddere og reaktionære ud, er løssluppen stræbsomhed og dekadent forfængelighed svær at kapere. Men da studenteroptog 4. juni 1989 fører til massakren på Den Himmelske Freds Plads, ses det alligevel af mange som ubehagelige mindelser om rødgardisterne i 1966. Ved indgangen til 2010 kan præsident Hu Jintao hylde både 60-års jubilæet for “revolutionens storslåede sejr” og at have opnået “hele verdens anerkendelse af Kina som en stor nation”, så man “sammen med gæster fra alle verdensdele kan skrive et nyt kapitel i historien om harmoni og mellemfolkeligt venskab.” Indholdsoversigt: Forfatter introduktion 7. Forord 9-13. Kunming hovedstad i Yunnan-provinsen Dec. 1980 15-59. Kp. 7 (da denne bog er no. 3 i serien) Den første guldskål 61-132. Kp. 8 Tegnet”Chai” 133-177. Kp. 9 Genrejsningen 179-245. Kp. 10. Moderne tider 247-271. http://www.alvilda.dk/udgivelse.php?isbn=9788771052107 (S) billedkunst, dansk, filosofi, historie, psykologi, religion og samfundsfag.

Jes Randrup: Lykkespil i Kina -10 beretninger fra en stormagt i bevægelse. Jylland-Postens Forlag, 2008, 188 sider I Lykkespil i Kina reporterer Jyllands-Postens udsendte, Jes Randrup, om kinesernes liv og drømme. I 10 beretninger følger vi bjergbønder på vej ud af tørke og fattigdom, landsbybeboer i oprør mod korruptionen, ofrene for en overset aids-skandale, frygtløse dissidenter under sikkerhedspolitiets overvågning, ildesete kommunister og den nyrige elite i fuldt firspring på polobanen. Indholdsoversigt: Prolog 8-14. De fattige 16-30. De forurenede 32-46. Oprørerne 48-63. Blodpenge 64-79. Dissidenterne 80-95. Internetfalanksen 96-115. Skyggebokserne 116-131. Lykkeridderne 132-148. Kommunister i skammekrogen 150-165. De stenrige 166-178. Epilog 180-183. Sådan udtales kinesisk 184-187. Tak 188. Læs om den anmelderroste bog her: http://www.jyllandspostensforlag.dk/Erhverv/Diverse/Lykkespil_i_Kina(9788776921446).aspx

Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen på hf. Af Sofie Reimick, Lene Madsen, Christina Blach Hansen og Pernille Bødker Frank. Forlaget Systime. 1. udgave 2009 (Bog og ibog). Illustreret og med opgaver 240 s. Bogen inddrager både det tværfaglige og særfaglige potentiale og fungerer derved som det fælles fundament, der på én gang afgrænser faggruppen og fungerer som springbræt til det videre arbejde i fagene. I bogen får du central viden om hvad der karakteriserer samarbejdet mellem faggruppens tre fag - historie, religion og samfundsfag, hvilke metoder og begreber man anvender i de tre fag og hvilken indfaldsvinkel hvert af de tre fag har til et aktuelt emne såsom terrorisme. Bogen beskæftiger sig med seks gennemgående temaer: • Identitetsdannelse i traditionelle, moderne og senmoderne samfund • Værdier og livsformer • Religiøse og politiske brud • Det gode samfund - med USA som eksempel • Globalisering • Områdestudium - med Kina som eksempel s. 97, 177-197, kronologi over centrale begivenheder i Kinas historie s. 182-183. Derudover beskæftiger bog sig også med, hvordan man rent metodisk udvikler de kompetencer, som er en forudsætning for det tværfaglige samarbejde i kultur- og samfundsfagsgruppen: • Problemformulering og taksonomi • Opbygning af en synopsis • Kritisk brug af tekster, billeder og statistisk materiale • Søgning på internettet • Feltarbejde • Stikordsregister s. 239-240 Bogen henvender sig først og fremmest til HF-faget Kultur og samfund, men den kan også anvendes i andre former for fagsamarbejde, hvori et eller flere af de tre fag indgår, fx i Almen studieforberedelse på STX. Se her: http://www.systime.dk/ungdomsuddannelser/kultur-og-samfundsfagsgruppen/kultur-og-samfund-materialesamling-til-kultur-og-samfundsfaggruppen-pa-hf.html Læs den fine anmeldelse i Gymnasieskolen her: http://ww.gymnasieskolen.dk/anmeldelse-676 Og

Kultur og samfund - En materialesamling til kultur- og samfundsfaggruppen på hf. Af Sofie Reimick, Lene Madsen, Christina Blach Hansen og Pernille Bødker Frank. Forlaget Systime 2011. Illustreret og med øvelser. 272 s. Materialesamlingen tager udgangspunkt i 4 konkrete emner, der tilsammen dækker de fællesfaglige mål og store dele af de kernefaglige stofområder. Afsnit 4 Kina - mellem tradition og fornyelse indholdsfortegnelse s. 196-197, introduktion og materiale s. 199-254 Stikordsregister s. 264-266. Bogen indleder hvert emnes problemstillinger med en fællesfaglig introduktion med aktuelt materiale – og forsøger altså at motivere tilvidere fordybelse i emnet i form af både fællesfaglige og særfaglige tekster. Et kriterium for udvælgelse af tekster m.v. har været, at de var centrale i forhold til at belyse emnet, og gerne to- eller trefaglige i deres synsvinkel. Selvom kravene til kernestof i vid udstrækning kan dækkes med Grundbogen og Materialesamlingen, skal der stadig suppleres med de dele af det kernefaglige stof som udgør fundamentet under eller rammen for de fællesfagligeemner. Materialesamlingen er øvelsesbaseret, sådan at vi hele tiden appellerer til kursisterne om at bruge teksterne til at besvare spørgsmål og belyse problemstillinger på kryds og tværs. Materialesamlingen matcher desuden grundbogens kapitler, sådan at både baggrundstof og de centrale begreber, som man kan forudsætte i tekstlæsningen, kan findes i grundbogen. Læs her http://www.systime.dk/kultur-og-samfund-materialesamling-til-kultur-og-samfundsfaggruppen-pa-hf.html (S) almen studieforberedelse på STX, religion og samfundsfag

Barner, Kai Otto: Den kolde krig. Systime 2011. Baggrundsstof, illustrationer og kildetekster. 179 s. Se i indholdsfortegnelsen efter Kina kp. 3 Fronterne fryser fast, kp. 7 Vietnamkrigen, kp. 8 Afspænding, kp.12 Hvem vandt den kolde krig? Bogen beskriver hovedkonflikterne under den kolde krig og tager udgangspunkt i den nyeste historiske forskning. Læs mere her: http://www.systime.dk/den-kolde-krig.html

Flemming Ytzens bog ”Supermagten Kina – mirakel eller mareridt.” Politikens Forlag 2008. 287 sider, 249 kr. egner sig til elevforedrag. En spændende bog som skitserer Kinas forvandling frem til i dag. Bogen behandler bredt udvalgte emner dog med et særligt fokus på samfundsmæssige problemstillinger. Bogen har ydermere et specifikt afsnit skrevet til den danske historie i Kina. ( se kapitel 3 s.141 ). Bogen har et rigt indeks som gør emner og stikord lettilgængelige. 1.Vort naboland Kina -Glem tragedierne, kammerater. Lad os huske Mao – mest for det gode.(s.23-35) -Feminint triumvirat. De rige og magtfulde søstre fra Shanghai. (s.36-44) -Friheden blev kort. Nu gælder det retten til historieskrivningen.(s.44-52) -Straffefangens kald. En stemme for millioner af anonyme ofre.(s.52-59) -Erkendelser. Ungdomsoprøreren blev radiovært.(s.59-65) -Magt giver rigdom. Det neoliberale dynasti.(s.65-77) -Kejserbørn på sejrens vej. Om en generations tid vil den restriktive familieplanlægning begynde at gøre ondt i det kinesiske samfund.(s.77-87) 2.Udvikling – 30 år i reformernes tegn.(s.87-89) -Genkomst. Shanghais middelklasse har rejst sig på ruinerne af en tragedie i 1927. Var det alle ofrene værd?(s.89-99) -Naturen har ingen berettigelse. Væksten er den nye diktator.(s.99-107) -Udviklingsambitionerne. Stål og cement på rigets puls.(s.107-115) -En karruseltur i talknuseren.(s.115-123) -Flydende proletariat er vækstens brændstof.(s.123-132) -Døden eller lejren. De værdiløse liv og de hårde straffe.(s.132-140) 3.De danske forbindelser (s.141-143) -I historiens lys. Danske øjne på Kina.(s.143-149) -Samtaler på højt intellektuelt plan.(s.149-166) -Den politiske kineser fra Østerbro.(s.166-177) -Eventyret om Simon. Knægten fra Tvind.(s.177-185) -Kulturambassadør for to lande.(s.185-190) 4. Medier og kultur - rødder og opbrud (s. 191-192) -Kontrol er allerbedst. Medierne spræller i nettet. (s. 191-199) -Den åndelige vejleder er genfødt. Sammenhængskraften findes i fortiden. (s. 200-211) -Sex som videnskab. Erotisk museum gør op med puritanismen. (s. 212- 216) 5.Den lange march i verdenspolitikken.(s.217-219) -Kampen i Tibet står om sjæle.(s.219-233) -Stridens ø Taiwan. Hjem til Kina eller base for USA.(s.233-245) - Hongkong aflyste dommedag. De dystre profetier op til koloniens overdragelse i 1997 blev gjort til skamme. (s. 246-249) -Asfalt i Addis Abeba. (s. 250-257) -Våbenembargo. Når dødens købmænd slås om Kina. (s. 258- 266) 6. Globaliseringens Kina. (s.267-268) -China Incorporated. Samfundet ledes som en koncern. Kun de dygtigste når toppen.(s.269-281). Register s. 285-287. http://www.politikensforlag.dk/Historie/Verdenshistorie/Supermagten_Kina(9788756784634).aspx Læs også Flemming Ytzens hjemmeside til bogen, hvor han opdaterer fra 2010 -, der kan du også læse anmeldelser af bogen: http://www.supermagtenkina.dk/

Elefanten og Dragen - Indien og Kina som nye markeder og nye magtcentre af Robyn Meredith. Gyldendal Business 2009. 304 s. "Efter at have ligget i dvale i flere hundrede år er Kina og Indien ved at genoptage deres historiske roller i den globale økonomi,"citat fra anmeldelse i Nordea Invest Nyheder sept. 2009.Elefanten og dragen leverer økonomiske analyser og personlige skildringer, samt forklaringer på hvordan outsourcing, offshoring og frihandel påvirker både Indien og Kina, og hvilke essentielle faktorer vestlige virksomheder er nødt til at forholde sig til. Meredith giver en grundlæggende forståelse af forskelle og ligheder de to lande imellem. Indhold: Indledning: Tektonisk økonomi s. 7-13. Kp 1 Hvor Mao møder middelklassen s. 14-43. Kp. 2 Fra spinderokken til fiberoptiske kabler s. 43-67. Kp. 3 "Made by America in China" s. 68-89. Kp. 4 Internettets krydderivej s. 90-116. Kp. 5 Det fragmenterede samlebånd s. 117-140. Kp. 6 Indiens kulturrevolution s. 141-182. Kp. 7 En revolution er et middagsselskab 183-207. Kp. 8 Geopolitik blandet med olie og vand s. 208-242. Kp. 9 En katalysator for konkurrenceevne s. 243-275. Efterskrift s. 276-278. Tak s. 279-281. Noter s. 282-296. Index s. 297-304. http://www.gyldendalbusiness.dk/Products/9788702076004.aspx Læs hele den fine anmeldelse fra Nordea Invest Nyheder her: http://www.nordeainvest.dk/Nyheder/Arkiv+2009/Ugens+Perspektiv+2009/170909+Elefanten+og+dragen+bliver+supermagter/1147792.html (S) erhvervsøkonomi og samfundsfag

Tabte døtre - Beretninger om savn og kærlighed af Xinran Xue. Interviewbog. Forlaget Rosinante 2011. 224 s. I "Tabte døtre" har Xinran samlet en række beretninger fra kinesiske kvinder, der er blevet tvunget til at afgive deres nyfødte døtre. Etbarnspolitik vedtaget 1979. Lov der tillader international adoption 1992. Indholdsoversigt: En bog skrevet til adopterede døtre 9-15. Den første mor, jeg mødte, der havde mistet sin datter 16-36. "De mødre, der har fået piger, er alle sige om hjertet" 37-48. Jordemoderens fortælling 49-65. Opvaskeren, der to gange forsøgte at tage sit eget liv 66-87. Ekstrafødsel-guerillasoldater: en far på flugt 88-104. Røde Mary fra børnehjemmet 105-126. Moderen, der stadig venter i USA 127-143. En moralsk opsang til vor tid 144-162. Kærlighedsbånd: sten og blade 163-175. Lille Sne, hvor er du? 176-187. Efterord: to breve fra hjertet 188-193. Baggrund 194-201. Forfatterens tak 202-203. Flere breve fra adoptivmødre 204-208. Appendiks A: Kinesiske adoptionslove 209-226. Appendiks B: Selvmord blandt kvinder 227-228. Appendiks C: Chengdus atten vidundere 229- 231. Noter 232-236. Forfatter og journalist Xinran Xue (f. 1958 i Beijing, fra 1989 radiostudievært i Kina, flyttede til England 1997) http://www.rosinante-co.dk/Books/9788763816380.aspx Læs anmeldelsen på Bog.Guide, der giver 5 stjerner, læs her: http://bog.guide.dk/Fort%C3%A6llinger/Xinran/Politik/Samfund/Moral%20%26%20etik/Historie/Xinran_Xue_Tabte_d%C3%B8tre_2409988 Kina m/k - om ti år vil kina have et overskud på 24 mio. giftefærdige mænd på forgæves jagt efter en kone, anmeldelse af inderviewbogen Weekendavisen #14, 8. april 2011. Læs den på SkoDas Infomedia. Undervisningsforslag: Adoption som diskussionsemne - læs fx artiklen Min historie i Weekendavisen # 7, 17. feb. 2012 på SkoDas Infomedia. (S) dansk, historie og samfundsfag

Shin Dong-Hyuk og Blaine Harden: Flugten fra Camp 14 - én mands utrolige rejse fra Nordkorea til friheden i Vesten. Selvbiografi. Kristeligt Dagblads Forlag 2012. 269 s. Shin Dong-hyuk (f. 1983) er født og opvokset i Nordkoreas mest berygtede arbejdslejr, Camp 14, som barn af to politiske fanger. Han har aldrig mødt kærlighed og omsorg i et liv med tæsk, tortur og daglig kamp om mad, hvor man uden at tøve angiver venner og familie i den Den Kære Leders navn. Det lykkes Shin som den hidtil eneste ”indfødte” at flygte fra lejren. Gennem et ødelagt og hungersnødplaget Nordkorea kommer han til Kina og videre til Sydkorea og til sidst til USA. FLUGTEN FRA CAMP 14 er et gruopvækkende indblik i de ydmygende og brutale forhold, hundredtusindvis af fanger lever under i Nordkoreas arbejdslejre. Og det er den ubegribelige historie om manden, der gjorde det umulige - og fandt livet. Indholdsoversigt: Kort 7-10. Forord: en lærestreg 11-14. Introduktion: Havde aldrig hørt ordet ”kærlighed” 5-31. Kp. 1 Drengen, som spiste sin mors frokost 32-43. Kp. 2 Skoletiden 44-53. Kp. 3 Overklassen 54-68. Kp. 4 Moderen forsøger at flygte 69-74. Kp. 5 Moderen forsøger at flygte – version 2, 75-79. Kp. 6 Denne horeunge duer ikke 80-86. Kp. 7 Solen skinner også på musehuller 87-91. Kp. 8 Moderens blik 92-95. Kp. 9 Reaktionær horeunge 96-106. Kp. 10 Arbejderen 107-116. Kp. 11 En slapper på svinefarmen 117-125. Kp. 12 Syersker og stikkere 126-134. Kp. 13 Slut med angiveriet 135-146. Kp. 14 Flugtplaner 147-153. Kp. 15 Hegnet 154-159. Kp. 16 Tyverier 160-171. Kp. 17 Mod nord 172-184. kp. 18 Grænsen (Kina) 185-192. Kp. 19 Kina 193-202. Kp. 20 Asyl (Kina) 203-213. Kp. 21 K’uredit K’adus 214-224. Kp. 22 Sydkoreanerne er ikke særlig interesserede 225-235. Kp. 23 USA 236-249. Epilog: Ingen flugt 250-255. Appendiks: De ti regler i Camp 14, 256-260. Tak 261-264. Noter 265-269. BLAINE HARDEN er en sværvægter i amerikansk journalistik. Gennem årtier har han været korrespondent for Washington Post i Asien, Afrika og Østeuropa, siden indenrigsreporter for The New York Times og fast skribent for Times Magazine og The Economist. http://forlag.kristeligt-dagblad.dk/artikel/475011:Boeger--Flugten-fra-Camp-14 Læs fx Henrik Gade Jensens flotte anmeldelse og Lars Froms artikel i Jyllands-Posten 6. sept. 2012. Find den på SkoDas Infomedia. (S) dansk og samfundsfag

Hvis din skole stadig har: Undervisningsavisen - temanummer om Kina 2007 (gym) Fag: historie og samfundsfag Kina er godt på vej til at genvinde sin status som verdens største økonomi. Udviklingen buldrer af sted: Alene i Beijing vokser antallet af biler med 10.000 om dagen. Gennem de seneste 15 år er der opført over 1.000 skyskrabere i Shanghai. Mellem 100 og 200 millioner kinesere er konstant på vandring efter nye job. Tallene er svimlende, men bag den imponerende overflade findes en anden virkelighed: uhyggelig nedslidning af miljøet, grove krænkelser af menneskerettighederne og stigende ulighed i befolkningen. Undervisningsavisen Kina skaber overblik over udviklingen i verdens folkerigeste nation og kommer omkring emner som: Overgangen fra kommunisme til markedsøkonomi Censur, tortur og henrettelser Enorme ødelæggelser af miljøet Kinas teenagere Undervisningsavisen Kina kan anvendes selvstændig som udgangspunkt for et undervisningsforløb om Kina eller som supplement i forbindelse med andre undervisningsforløb, hvor enkelte artikler og problemstillinger kan indgå. Det vil fx være oplagt på c-niveau i samfundsfag – hvor internationale forhold skal dækkes ind med udgangspunkt i danske forhold – at inddrage avisens problemstillinger om globalisering eller menneskerettigheder.

Gulddreng, smaragdpige af Yiyun Li. 9 noveller. Gyldendal 2011. 198 s. Venlighed s. 9-75, En mand som ham s. 76-92, Fangenskab s. 93-118, Butiksindehaversken s. 119-135, Ildløs s. 136-150, Parkvej 3 s. 151-166, Tidens flod s. 167-176, Souvenir s. 177-182, Gulddreng, smaragdpige s. 183-197, Forfatterens tak s. 198. GULDDRENG, SMARAGDPIGE består af ni noveller, der med lyrisk præcision, ømhed og elegance skildrer en gruppe mennesker i nutidens Kina. Nærværende skæbnefortællinger, der har svært ved at slippe deres tag i læseren. Rammerne er Kina, et kompleks land i rivende udvikling og en befolkningen der forsøger at følge med. Nutid og fortid mødes, væves sammen og prøver at skabe en tålelig fremtid. Fælles for de ni noveller er at de rummer de enorme kulturforskelle, samtidig med at de er fulde af sorg og ikke mindst smerte. Yiyun Li (f. 1972) er opvokset i Kina, men flyttede til USA i 1996. Hun har tidligere udgivet debutromanen DE HJEMLØSE (2010, am. "The Vagrants"). GULDDRENG, SMARAGDPIGE er hendes anden novellesamling. http://www.gyldendal.dk/boeger-til-voksne/skoenlitteratur-digte/9788702102413/gulddreng-smaragdpige Læs de flotte anmeldelser i JyllandsPosten 20. august 2011 på Infomedia eller på Litteratursiden her: http://www.litteratursiden.dk/anbefalinger/gulddreng-smaragdpige-af-yiyun-li Forslag: Hver gruppe fremlægger sin novelle, dens handlingsforløb, analyse af personerne. Afslut fremlæggelserne med en klassediskussion af Yiyun Lis beskrivelse af Kina efter Mao (S) dansk, historie, religion og samfundsfag.Globalisering - forudsætninger og konsekvenser

Materialeforslag:

A. Samuel P. Huntingtons: Civilisationernes sammenstød? i Foreign Affairs, 1993, Vol. 72, Nr. 3, side 22-49. Læs artiklen på dansk her: http://www.helikon.dk/frame.cfm/cms/id=515/sprog=1/grp=1/menu=1/ Essayet er udgivet i bogform, udgivet af Informations forlag, 2006, 64 sider. Læs uddrag af Martin Krasniks forord til det her: http://www.informationsforlag.dk/view_product.php?product=87-7514-143-4 Huntingtons artikel blev udvidet og uddybet på fornem vis i bogen: Samuel P. Huntington: CIVILISATIONERNES SAMMENSTØD. MOD EN NY VERDENSORDEN. People’s Press 2006, på dansk 2006. Første engelske udgave fra1996. 504 sider. Noteapparat og særdeles brugbart stikordsregister – undtagen for Kina og den kongfuzianske civilisation [Den kinesiske civilisation bygger på Konfucius' lære (ca. 555 f.Kr.-479 f.Kr.) ], derfor er der henvisninger til Kina sat i parents under de enkelte afsnit her under. Forord af Huntington 29 (30) I En verden af civilisationer Kapitel 1: Den nye tidsalder i international politik 35 Indledning: Flag og kulturel identitet 35 En multipolær og multicivilisatorisk verden 37 Andre verdener? 47 (52) At sammenligne verdener: Realisme, forenkling og forudsigelser 57 (60-61) Kapitel 2: Civilisationerne før og nu 63 Civilisationers karaktertræk 63 (63, 66-67, 69-70) Relationer mellem civilisationer 74 (75, 77, 80) Kapitel 3: En universel civilisation? Modernisering og vestliggørelse 85 Universel civilisation: Hvad betyder det? 85 (94, 96) Universel civilisation og dens kilder 98 Vesten og moderniseringen 101 (102,104, 105, 107) Reaktioner på Vesten og moderniseringen 109 (109, 114) II Forandringer i magtbalancen mellem civilisationer Kapitel 4: Vesten på retur: Magt, kultur og indigenisering 119 Vesten på retur 119 (124-129 også tabeller, 130-132) Indigenisering: De ikke-vestlige kulturers genopdukken 133 (136, 138) La revanche de Dieu (Gud vender tilbage) 138 (141,144) Kapitel 5: Økonomi, demografi og udfordrercivilisationer 148 (148) Asiens styrke og selvbevidsthed 149 (149-157) Den Islamiske Genkomst 158 Nye udfordringer 173 III Den nye orden mellem civilisationer Kapitel 6: Kulturbevidsthedens ændring af international politik 177 At finde sin plads: identitetens politik 177 (182) Kultur og økonomisk samarbejde 184 (186, 190) Civilisationernes opbygning 191 (194) Splittede lande: Mislykkede civilisationsskift 196 (216) Kapitel 7: Kernestater, koncentriske cirkler og civilisationernes orden 219 Civilisationer og orden 219 (219) Samhørighed i Vesten 222 Rusland og dets nære udland 230 Storkina og dets økonomiske interesser 236 (236-245) Islam: Bevidsthed uden sammenhængskraft 245 IV Sammenstødene mellem civilisationer Kapitel 8: Vesten og resten: Konflikter mellem civilisationer 255 Vestlig universalisme 255 (255, 257) Våbenspredning 259 (259, 261-264) Menneskerettigheder og demokrati 268 (270, 272-273) Indvandring 276 Kapitel 9: Civilisationernes globale politik 288 Kernestater og brudlinjekonflikter 288 Islam og Vesten 291 Asien, Kina og Amerika 303 (303-331) Civilisationer og kernestater. Nye alliancer 331 (331-340 med figur) Kapitel 10: Fra overgangskrige til brudlinjekrige 341 Overgangskrige: Afghanistan og Golfen 341 Hvad kendetegner en brudlinjekrig? 349 (350) Udbredelse: Islams blodige grænser 353 (354-355, 358) Årsager: Historie, demografi, politik 359 (366) Kapitel 11: Dynamikken i brudlinjekrige 368 Identitet: Civilisationsbevidsthedens fremkomst 368 Solidaritet i civilisationer: Beslægtede lande og diaspora 376 (380) At bremse brudlinjekrige 403 V Civilisationernes fremtid Kapitel 12: Vesten, civilisationerne og Civilisation 417 Er Vesten ved at forny sig? 417 Vesten i verden 426 Civilisationskrige og verdensorden 432 (433) Civilisationernes fællestræk 440 (441-442) Noter 447 ”Jeg er en realist”; Interview med Samuel P. Huntington ved Noa Redington 479-492: Interviewet fra 2006 handler om ytringsfrihed og den islamiske civilisation; menneskerettigheder i de 6-8 civilisationers perspektiv; s. 486 ”religionen sætter normer og de moralske standarder, som understøtter hele samfundet, og som er rettesnoren for, hvordan man lever sit liv.” (s. 482; s. 483 nederst-484; 487-488: Om Kina)

B. Camilla Mehlsen og Filip Lau: Globalisterne - de gør din verden mindre. Gyldendal 2007. 213 sider. En inspirerende, systematisk og samtidig konkret beskrivelse af hvordan verden gennem globalisering påvirker Danmark og Danmark påvirker verden. Kapitlerne har underafsnit. Her bliver henvist til underafsnit, hvor Kina bliver omtalt. 1. Brobyggerne: s. 20-26 om containere og deres betydning; s. 38-39 om internationale standarders betydning; s. 53-78 Er udflytning udbytning? Eksempel fra Xiamen. 2. Smagsdommerne: s. 130-133 Copyrights og copywrongs. 3. Idealisterne: s. 153-154 Grøn er Kinas nye røde, om vedvarende energi; s. 162-164 Asiaterne kommer, om biotek. 4. Globalisterne: kapitlet afrunder problemstillingen.

C. ”Supermagten Kina – mirakel eller mareridt.” Af Flemming Ytzen. Politikens Forlag 2008. 287 sider, 249 kr. En spændende bog som skitserer Kinas forvandling frem til i dag. Bogen behandler bredt udvalgte emner dog med et særligt fokus på samfundsmæssige problemstillinger. Bogen har et rigt indeks som gør emner og stikord lettilgængelige. Kapitlerne: 1.Vort naboland Kina -Glem tragedierne, kammerater. Lad os huske Mao – mest for det gode.(s.23-35) -Feminint triumvirat. De rige og magtfulde søstre fra Shanghai. (s.36-44) -Friheden blev kort. Nu gælder det retten til historieskrivningen.(s.44-52) -Straffefangens kald. En stemme for millioner af anonyme ofre.(s.52-59) -Erkendelser. Ungdomsoprøreren blev radiovært.(s.59-65) -Magt giver rigdom. Det neoliberale dynasti.(s.65-77) -Kejserbørn på sejrens vej. Om en generations tid vil den restriktive familieplanlægning begynde at gøre ondt i det kinesiske samfund.(s.77-87) 2.Udvikling – 30år i reformernes tegn.(s.87-89) -Genkomst. Shanghais middelklasse har rejst sig på ruinerne af en tragedie i 1927. Var det alle ofrene værd?(s.89-99) -Naturen har ingen berettigelse. Væksten er den nye diktator.(s.99-107) -Udviklingsambitionerne. Stål og cement på rigets puls.(s.107-115) -En karruseltur i talknuseren.(s.115-123) -Flydende proletariat er vækstens brændstof.(s.123-132) -Døden eller lejren. De værdiløse liv og de hårde straffe.(s.132-140) 3.De danske forbindelser(s.141-143) -I historiens lys. Danske øjne på Kina.(s.143-149) -Samtaler på højt intellektuelt plan.(s.149-166) -Den politiske kineser fra Østerbro.(s.166-177) -Eventyret om Simon.Knægten fra Tvind.(s.177-185) -Kulturambassadør for to lande.(s.185-190) 4.Medier og kultur – rødder og opbrud.(s.191-193) -Kontrol er allerbedst.Medierne spræller i nettet.(s.193-200) -Den åndelige vejleder er genfødt.Sammenhængskraften findes i fortiden.(s.200-212) -Sex som videnskab. Erotisk museum gør op med puritanismen.(s.212-216) 5.Den lange march i verdenspolitikken.(s.217-219) -Kampen i Tibet står om sjæle.(s.219-233) -Stridens ø Taiwan. Hjem til Kina eller base for USA.(s.233-246) -Hongkong aflyste dommedag. De dystre profetier op til koloniens overdragelse i 1997 blev gjort til skamme.(s.246-250) -Asfalt i Addis Abeba. Kina som udvikler i Afrika.(s.250-258) -Våbenembargo. Når dødens købmænd slås om Kina.(s.258-266) 6.Globaliseringens Kina.(s.267-269) -China Incorporated. Samfundet ledes som en koncern. Kun de dygtigste når toppen.(s.269-281) Register s. 285-287. http://www.politikensforlag.dk/Historie/Verdenshistorie/Supermagten_Kina(9788756784634).aspx Læs også Flemming Ytzens hjemmeside til bogen, hvor han opdaterer fra 2010 -, der kan du også læse anmeldelser af bogen: http://www.supermagtenkina.dk/

D. Kina - Verdens nye supermagt? af Kaare Øster, I serien Verden i dag. Maaholms Forlag, 2006. På 49 sider med illustrationer får man en hurtig oversigt over Kinas historie med vægt på landets rolle i dag, fx s. 4-9 Den industrielle drage; s. 15-21 Det kommunistiske Kina; s. 22-26 Verdens værksted? S. 27-33 Fortsatte problemer; s. 34-38 Internationale forbindelser; s. 39-43 Kina - en ny supermagt? S. 44-45 Tidstavle; s. 46-47 Ordliste, adresser og organisationer; s. 48-49 Stikord. http://www.maaholmsforlag.dk/product.asp?product=341&sub=33

E. Om islam "Konfrontation eller dialog?" af Jens M. Steffensen og Ole Bjørn Petersen. Systime 2006, 186 sider, 160 kr. Stikordsregister. Website: www.islamtekster.systime.dk Kp. 1 Vesten og den muslimske verden s. 11-19, Kp. 2 Forholdet til andre kulturer/religioner s. 21-30, Kp. 3 Muhammed, Koranen og Sharia s. 31-54, Kp. 4 Islams reaktion på den moderne verden s. 55-82, Kp. 5 Globalisering og globaliseret islam s. 83-94, Kp. 6 Tekster s. 95-174. Læs den fine anmeldelse i Gymnasieskolen her: http://gymnasieskolen.dk/anmeldelse-748 Suppler med islam i Kina, fx artikel i JyllandsPosten 19. juli 2008: I tørken blomstrer islam og artikel 6. august 2008: Kinesisk politi. find artiklerne på SKODA.

F. Eksempel på en persons aktiviteter og betydning: Ole Sønnichsen: MULIGHEDERNES MAND - en bog om Jørgen Mads Clausen. Jyllands-Postens Forlag 2006. Læs anmeldelse i fx Jyllands-Postens Karriere tillæg 14. feb. 2007 på Emu linjens Skoda, infomedia øverst på siden. En inspirerende bog om ledelse, iværksætteri, innovation, globalisering. Om firmaet Danfoss og samarbejdet med Kina siden 1996, se især s. 25, 27-29 Hent inspirationen ude i verden, s. 38-39 Om arven og ånden, s. 66 billede, s. 68-76 Farvel til røgen fra industriskorstenene, s. 92-93 Folkeskolen skal gøre børn kreative og iderige, 179 billede. Læs kort her: http://www.boghallen.dk/Erhverv/Management/Mulighedernes_mand(9788776920623).aspx

G. Globalisering er ikke nyt, se her Silk Road Foundation udgiver bladet The Silk Road, der handler om de historiske veje gennem Asien fra Kina og Indien til Arabien og Europa. De formidlede varer, kontakter og kultur fra i hvert fald 300-tallet f.v.t. 2 numre om året fra 2003-2009, fra 2010 1 nummer om året. Artiklerne kan downloades frit. Få oversigten og en kort introduktion til numrene her: http://www.silkroadfoundation.org/toc/newsletter.html

H. Asien buldrer og sådan undgår Danmark at sakke agterud af Jan Lund og Jørgen Ørstrøm Møller. Aschehoug 2007. Bog og ebog. 255 s. Indholdsoversigt - PS: sidetal efter et kapiteloverskrifts semikolon henviser til Kina/kineser: Del 1 Fremtidens Asien – Her og Nu. Singapore – miraklet i mudderhullet s. 21; s. 22-23, 25, 26, 28, 31, 35. Uddannelsesboomet s. 36; s. 40, 43. Bilerne kommer s. 45; s. 47, 49-50, 51. Verdens nye handelsbalance s. 52; s. 50, 53-56. Frihandel frem for alt s. 57; s. 57-58, 59-63. Kulturrevolution [om kunst] s. 64; s. 64-69. Sport som industri s. 70; s. 70, 71,72, 73-74. Del 2 Asiatiske identiteter. Asien går efter guldet s. 79; s. 79, 81, 82. Konfucius’ lære s. 84; s. 84-90. Guanxi [= netværk] s. 91; s. 91-93, 95-96, 98-99. Religionernes frisind s. 101; s. 105-106, 108. Kvinder på arbejde s. 110; s. 113, 117. Paradokset i Japan s. 119; s. 121-123, 129, 130. De asiatiske mulitnationale s. 134; s. 135, 137, 138. Del 3 Teknologiens kontinent. Asien har kurs mod rummet s. 145; s. 145-147. Tog der flyver s. 150; s. 150-155. Robotternes fremmarch s. 157. Asien er altid på s. 165; s. 165, 168-169. Del 4 Vokseværk – Velkommen til Asiens århundrede. Chongqing er verdens største by s.179; s. 179-184.Megabyerne s. 185; s. 185-186, 188-189. Las Vegas ligger i Kina s. 192; s. 192-198. Miljøet s. 199; s. 199-200, 203. Energi uden grænser s. 210; s. 210-220. Udenrigspolitik i skyggerne s. 221; s. 222-223, 225-226. Demokratiets fremtid i Asien s. 231; s. 231, 235, 236-240. Danmark og Asien s. 241; s. 243-245, 248-249. http://www.saxo.com/dk/item/jan-lund-asien-buldrer-og-saadan-undgaar-danmark-at-sakke-a-e-bog.aspx#description ”ASIEN BULDRER er en af den slags bøger, hvor man bagefter sidder og bliver bange for at ikke være en del af festlighederne. For det er i Asien, det sker i øjeblikket.” Se anmeldelse på LitteraturNu her: http://www.litteraturnu.dk/univers.php?action=read&id=1001 Og anmeldelsen ’Asiaterne kommer’ i JyllandsPosten 10/10, 2007 på Infomedia. Se erhvervsøkonomi og samfundsfag

J. Elefanten og Dragen - Indien og Kina som nye markeder og nye magtcentre af Robyn Meredith. Gyldendal Business 2009. 304 s. "Efter at have ligget i dvale i flere hundrede år er Kina og Indien ved at genoptage deres historiske roller i den globale økonomi,"citat fra anmeldelse i Nordea Invest Nyheder sept. 2009.Elefanten og dragen leverer økonomiske analyser og personlige skildringer, samt forklaringer på hvordan outsourcing, offshoring og frihandel påvirker både Indien og Kina, og hvilke essentielle faktorer vestlige virksomheder er nødt til at forholde sig til. Meredith giver en grundlæggende forståelse af forskelle og ligheder de to lande imellem.Indhold: Indledning: Tektonisk økonomi s. 7-13. Kp 1 Hvor Mao møder middelklassen s. 14-43. Kp. 2 Fra spinderokken til fiberoptiske kabler s. 43-67. Kp. 3 "Made by America in China" s. 68-89. Kp. 4Internettets krydderivej s. 90-116. Kp. 5 Det fragmenterede samlebånd s. 117-140. Kp. 6 Indiens kulturrevolution s. 141-182. Kp. 7 En revolution er et middagsselskab 183-207. Kp. 8 Geopolitik blandet med olie og vand s. 208-242. Kp. 9 En katalysator for konkurrenceevne s. 243-275. Efterskrift s. 276-278. Tak s. 279-281. Noter s. 282-296. Index s. 297-304. http://www.gyldendalbusiness.dk/Products/9788702076004.aspx


Læs hele den fine anmeldelse fra Nordea Invest Nyheder her: http://www.nordeainvest.dk/Nyheder/Arkiv+2009/Ugens+Perspektiv+2009/170909+Elefanten+og+dragen+bliver+supermagter/1147792.html (S) erhvervsøkonomi og samfundsfag

K. International Politik NU - magtbalance, værdier og samarbejde, Morten Winther Bülow og Tommy Brems Knudsen (red.). Systime. 1. udgave 2011 (Bog, ebog og ibog). 247 s. Bogen er skrevet til undervisningen i samfundsfag i gymnasiet og HF, men kan også bruges i andre undervisningssammenhænge. De 12 kapitler i denne grundbog er skrevet af nogle af de fremmeste forskere og formidlere inden for studiet af international politik. Sproget er let og vedkommende, og koblingen af korte introduktioner og mere empiriske tematekster gør det lettere at koble teori og virkelighed i en spændende undervisning. De teoretiske perspektiver bliver sat i spil i belysningerne af emnerne:

Teorier, begreber og spørgsmål. Af Tonny Brems Knudsen og Morten Winther Bülow. Det internationale samfund og spørgsmålet om verdensorden. Af Georg Sørensen. International politisk økonomi - globalisering, udvikling og krise. Af Jørgen Dige Pedersen. USA - en global supermagt i en regionaliseret verden. Af Derek Beach. Kina som stormagt. Af Clemens Stubbe Østergaard. De nye stormagter. Af Mette Skak. Den Europæiske Union i international politik. Af Knud Erik Jørgensen. Sikkerhed, krig og konfliktløsning. Af Mette Skak. Mellemøsten: Regionale konfliktmønstre. Af Morten Valbjørn. Civilisationer og religion i international politik. Af Tina Magaard. Demokratisering, menneskerettigheder og problemet med svage stater. Af Georg Sørensen. Danmark i verden - udenrigs- og sikkerhedspolitik. Af Rasmus Brun Pedersen. http://www.systime.dk/catalogsearch/result/?q=International+politik+nu

L. Identitet og vold af Amartya Sen. Informations Forlag 2007. 184 s. Medierne viser hver dag billeder af vold og brutalitet fra alle egne af verden. Ofte antages det, at denne vold udspringer af sammenstød mellem kulturer, religioner eller civilisationer, som Samuel P. Huntington argumenterede for i Civisationernes sammenstød – en antagelse som nobelpristageren i økonomi, Amartya Sen, vender sig imod. Identitet og vold rammer lige ned i den meget aktuelle diskussion om, hvordan samfund med medlemmer fra forskellige kulturer skal komme overens uden voldelige sammenstød – en problemstilling der i lyset af den stigende ufred i verden er uhyre vigtig. Med imponerende klarsyn og i et let tilgængeligt sprog analyserer Sen denne komplicerede problemstilling og formår på forbilledlig vis at begrebsliggøre den på en ny og frugtbar måde. Sens hovedtese går i alt sin enkelthed ud på at mennesket ikke bare bygger sin identitet op omkring en enkelt komponent, fx religion. Mennesket definerer sig selv og hinanden ud fra et hav af forskellige identiteter, hvis rangorden afgøres af den sammenhæng, man indgår i på et givent tidspunkt. Selvom man ofte vil definere sig selv som f.eks. jagerpilot, bliver den identitet knapt så afgørende, hvis man også er vegetar, og er blevet inviteret til æd-til-du-dør kødgilde på Restaurant Slagtehuset. Identitet er altså et sammensat og komplekst fænomen. Indholdsoversigt: Prolog 7-10. Forord 11-15. Oversætterens forord 17-18. 1 Illusionernes vold 19-31. 2 At få identitet til at give mening 33-50. 3 Civilisatorisk indespærring 51-65. 4 Religiøse tilhørsforhold og muslimsk historie 67-86. 5 Vesten og Anti-Vesten 87-101. 6 Kultur og fangenskab 103-116. 7 Globalisering og ørenlyd 117-139. 8 Multikulturalisme og frihed 141-157. 9 Frihed til at tænke 159-171. Noter 173-184. Amartya Sen er indiskfødt professor i økonomi ved Harvard University, vandt nobelprisen i økonomi 1998. Identitet og vold er hans første bog på dansk. http://www.informationsforlag.dk/view_product.php?product=87-7514-161-6

Tag dén, Mr. Huntington – Amartya Sen IDENTITET OG VOLD, anmeldelse af Malthe Ibsen Sørensen. Den indiske nobelprismodtager i økonomi Amartya Sen byder på skarp kritik af såvel forestillingen om en enkelt og bestemmende identitet som Huntingtons tese om ”civilisationernes sammenstød”. Og det er på tide! Læs anmeldelsen på Litteratur Nu her:http://www.litteraturnu.dk/univers.php?action=read&id=929 Giv kinesiske eksempler. (S) Psykologi, religion, samfundsfag

M. Olsen, Frode Z.: Når Dragen løfter hovedet. Kriminalroman. Forlaget Ries. 328 s. Et barn bortføres i Beijing. Få dage efter finder en blodig forbrydelse med rituelle undertoner sted i en stilfærdig beboelsesejendom på Københavns Østerbro. En mand er dræbt, hans hustru ligger i koma. Ægteparret er netop vendt hjem fra Kina. Dagen efter påkører en sort varebil underboen, da hun er på vej til arbejde, og en kinesisk studerende forlader i hast København. Kriminalinspektør Arne Bellmann og hans folk begynder at samle brikkerne. Kina-vinklen bringer Bellmann til Beijing med mange spørgsmål, og et politisk maskespil går i gang. En højaktuel kriminalroman, der udfolder sig i tidens grænseløse, globaliserede verden, hvor fordomme udfordres og erkendelser opstår. http://riesforlag.dk/index.php?page=978-87-91318-72-6 Læs den fine anmeldelse i Politiken 1. aug. 2012 af Mette Højbjerg her: ”Ikke bare er forfatteren en erfaren kriminalmand, der ved det meste om blodige forbrydelser efter knap 40 år i politiet, han bor og arbejder også i Beijing - som forbindelsesofficer for politiet i de nordiske lande - hvor en stor del af handlingen foregår. http://politiken.dk/kultur/boger/skonlitteratur_boger/ECE1705702/overbevisende-politikrimi-har-snuden-nede-i-miljoeet/ (S) Tryk her og se liste over alle afsnit Storby Beijing, dansk og samfundsfag

Aware of the World – Globalization, Welfare and China by Ewa Schlünssen and Jan Schlünssen. Systime 2009. Illustrated. 176 p. Bogen er på engelsk. Globalisering, velfærd og Kina er emner, der dagligt berøres i medierne. I denne bog udgør disse emner bogens tre kapitler. Omdrejningspunktet for teksterne er mennesket, dets anliggender, livsstil og problemer i en verden i stadig forandring. Tekstudvalget inkluderer også artikler med et mere samfundsøkonomisk fokus. Materialet indeholder indledende teoriafsnit til alle kapitler samt varierede øvelser og aktiviteter. Udgivelsen kan anvendes såvel særfagligt i faget engelsk som tværfagligt. Indholdsoversigt: Globalisation 7-63. Offensive fast-food ad pulled 29-33. Yes 34-37. Leaving the dragon 38-39. Welfare 65-105. Suicide rates and happiness level 94. China 107-170. Credits 171-174. Anvendelse af materialet (in Danish) s. 175-176. http://www.systime.dk/aware-of-the-world.html (S) engelsk, erhvervsøkonomi og samfundsfagGlobaliseringen og Kinas rolle heri,

Billeder på Integration – Kulturmøder, samfundsforandringer og projektmetoder af Margit Anne Petersen & Stine Simonsen Puri. Bog og ibog. Systime 2012. Illustreret og med opgaver. 180 s. Udgivelsen kombinerer fortællinger, billeder og statistikker for at give et nuanceret billede af, hvad integration er, og hvordan den foregår. Bogen indeholder Cases, der gør integrationsdebatten konkret og nærværende, Arbejdsopgaver, der giver mulighed for at omsætte den gennemgåede teori i praksis, så elever og studerende er rustet til selv at tage på feltarbejde. En historisk gennemgang af immigrationen i Danmark. Hvert kapitel introducerer til en ny samfundsvidenskabelig metode (deltagerobservation, brug af kamera og video, interviews, spørgeskemaer og statistik) og giver grundige definitioner af faglige begreber. Indholdsoversigt: Forord 5-6. Kp. 1. Hvad er integration? 7-41. Kp. 2. Integration i samfundet 43-85. Kp. 3. Integration i hjemmet 87-120. Kp. 4. Integration på arbejdsmarkedet 121-161. Kp. 5. Danskere og integration 163-175. Kildemateriale 176. Copyrightliste 177-178. Stikordsregister 179-180. Find selv eksempel på kinesere i Danmark. http://www.systime.dk/integration-i-danmark.html (S) psykologi, religion og samfundsfag

Globalisering belyst fra engelsk, historie og religions forskellige vinkler. Eksempel indsendt fra Skanderborg Gymnasium 2007. Historiedel Olav Abrahamsen: Portal. Malling Beck 2006. Verdenshistorie bd.2: Verden efter 1914, pp. 128-142 Gads historieleksikon, opslag: globalisering. Desuden Forbindelserne mellem EU og Kina. Kommissionen fastlægger sin strategi. http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1454&format=HTML Tema produceret for LO i Danmark af journalist Niels Peter Arskog, Beijing: Globalisering - set fra Kina http://lo.dk/TEMA/Globalisering-setfraKina.aspx?p=1 Engelsk Li, Yiyun: A Thousand Years of Good Prayers. Random House, 2005. A Thousand Years of Good Prayers, s. 186-203, Son. s.111- 126. http://www.amazon.com/Thousand-Years-Good-Prayers-Stories/dp/1400063124 Leif Frederiksen: English, Global Language, Global Anguish. Malling Beck, 2007. David Crystal: What Is a Global Language? s. 10-11. Bill Bryson: English As a World Language, s. 92-94. AngloFiles Maj 2007 Tema: Globalisering. Lars Jensen, RUC: Globalisation and its aftermath, s. 16. Sharon Millar, SDU: From Beijing to Billund: English as a Lingua Franca, s. 40-42. Religion Fokus på menneske- og kulturopfattelse, samt etik. Tekster Elisabeth Plum mfl. Kulturel intelligens. Børsens Forlag 2007, s. 20-32, 51-52, 213-215, 218-219. Kjeld Brødsgaard: Jeg skal til Kina. Jepsen og Co. 2006. s. 37-53 Succes ved forhandlingsbordet Eksempel på oplæg til en dobbelttime i religionsfaget i AT-forløbet: Vær opmærksom på, at dine kammerater ikke har læst de afsnit, du holder et kort foredrag om, så forbered dig på at give dine kammerater en klar forståelse af indholdet af dit foredragsafsnit. Lektie: Alle forbereder i Kulturel Intelligens s. 20-22 midt; s. 32 midt "For at kunne kommunikere" (efter /…/) + s. 51-52 Forskel mellem Cultural Intelligence og Kulturel Intelligens (KI).

  • metaplan = overført, løftet til noget mere abstrakt.
  • essens = væsen, afgrænset substans.

Foredrag 1. s. 22-25. Interkulturelt engagement. Foredrag 2. s. 25-28 Kulturforståelse. Foredrag 3. s. 28-32 Interkulturel kommunikation. Foredrag 4. s. 213-215, 218-219 Neutrale/emotionelle osv. Og alle forbereder i Jeg skal til Kina, kapitlet Succes ved forhandlingsbordet, s. 37-40. Foredrag 5. s. 41-44 Kongfuzianisme og forskellige forretningskulturer. Foredrag 6. s. 44-48 Kinesisk krigslist (udvælg forskellige eksempler fra de 36). Foredrag 7. s. 48-53 Hvad er kinesisk forhandlingsstil? Klassen har haft Mahayana buddhisme som kernestof op til AT-forløbet Buddhismen er en global religiøs filosofi, derfor har det supplerende materiale i AT-forløbet fokus på buddhismen i Kina. Supplerende materiale: Specielt Esben Andreasen: Buddhismen i Kina. Systime 2006: s. 117-118 Kinas religionspolitik forklaret og forsvaret; s. 119-121 Religiøst liv i Kina i dag; s. 126-128 Kinesisk engageret buddhisme; s. 131-134 Religion i dagens Kina; s. 135-140 Buddhismen i Kina i dag ifølge Buddhist Forbundet; s. 144-147 Yngre munk i Kina i dag - et interview; s. 155-157 Portræt af en lægbuddhist.Islam og Kina

Ifølge Adherents.com var der i 2000 22 millioner muslimer i Kina, dvs 2% af befolkningen. Ifølge online-leksikonet Wikipedia er der op mod 20 millioner muslimer i Kina. Ud af Kinas 55 officielt anerkendte minoriteter er 10 overvejende muslimske. Ifølge historiske kilder kom de første muslimer til Kina allerede i år 650, da den islamiske profet Muhammeds onkel, Sa`ad ibn Abi Waqqas blev sendt som officiel gesandt til kejser Gaozong. Gennem århundrederne har muslimerne så spredt sig til alle dele af Kina. Den største koncentration findes i landets vestlige regioner. Det største antal muslimer er i dag at finde i provinserne Xinjiang, Gansu, Ningxia, Yunnan og Henan. Læs mere her: http://dk.radio86.com/rejser/rejsemaal/7763/den-store-moske-i-xian-islams-kinesiske-vugge.

Klassisk og Moderne Islam – Grundbog til islam af Deniz Kitir. Systime 2010. Mange illustrationer. 216 s. Bogen er inddelt i tre overordnede dele, der hver især behandler en række aktuelle emner: 1. del omhandler islams klassiske historie og religiøse praksis. Her kan du stifte bekendtskab med islams formative historie, ritualer, forestillinger og trosprincipper. S. 11-61, tekster s. 62-86. 2. del ser på islam i moderne og senmoderne kontekst. Her finder du først en historisk gennemgang af islams møde med det moderne, og hvilken betydning det fik for forståelse af religion, samfund og politik. Forfatteren tager udgangspunkt i moderniseringen i osmannerriget. Dernæst ses islam i en nutidig senmoderne virkelighed ud fra emner som eksempelvis kulturmøde, euroislam, demokrati, kønsroller og islamdebat. Som noget helt nyt introducerer bogen til debatten om kreationisme og intelligent design indenfor islam. S. 87-115, tekster s. 116-164. 3. del ser på islam i Danmark. Her er der lagt særligt fokus på islams institutionalisering i Danmark, konvertering og religiøs identitet blandt muslimske unge. Kapitlet bygger på nyt statistisk materiale samt aktuel forskning og feltstudie af islam i Danmark. S. 165-191, tekster s. 192-209. Teksterne i bogen er en lang række nye tekster frem til 2009. Der er tale om både nutidige og klassiske tekster med flere nye oversættelser, heriblandt uddrag af Ellen Wulfs nyoversættelse af Koranen fra 2006. Ordliste s. 210-213, kilder s. 214-215. http://www.systime.dk/klassisk-og-moderne-islam.html "Bogen hører til det bedste, der er på markedet nu med dens 50 nye tekster til undervisningsbrug, som belyser vigtige og aktuelle emner i islam i klassisk, moderne og senmoderne kontekst. Den fyldige bog med 210 dobbeltspaltede sider har en stor alsidighed og spændvidde i kildeudvalget, der viser islams reaktion på modernitet fra det 19. årh. gennem de forskellige reformbevægelser: wahhabisme, salafisme og islamisme. I senmoderne kontekst giver bogen et nuanceret billede af islam med emnerne: kulturmøde, euroislam, demokrati, menneskerettigheder, terrorisme, kønsroller, kreationisme og intelligent design, danskhed og islam. Læs hele den flotte anmeldelse i gymnasieskolen her: http://gymnasieskolen.dk/anmeldelse-736

Sirat Rasul Allah – uddrag ved Esben Andreasen, oversat af Ellen Wulff. Serie Religionshistoriske Hovedværker. Systime 2010. Bog og ebog. 114 s. Profeten Muhammed døde i år 632 efter vor tidsregning. Denne overlevering er skrevet godt hundrede år senere, i år 767, af den store historieskriver Ibn Ishaq (født i Medina 704, død i Baghdad 767). Sirat Rasul Allah (Allahs Profets biografi) er ordnet kronologisk og beskriver dermed Muhammeds liv og udtalelser fra fødsel til død. Uddragene dækker hele Muhammeds liv og giver indblik i profeten som privatperson, som religiøst overhoved og religionsstifter samt som den statsmand og krigsfører, han også var. Bogen består af 44 afsnit + et appendix: De sataniske vers s. 110-113. Muhammads slægtstavle s. 9 og kort over Mellemøsten i 600-tallet s. 10. http://www.systime.dk/catalogsearch/result/?q=Sirat+Rasul+Allah

Al-Bukhari: Hadith-samling – uddrag ved Esben Andreasen, oversat af Ellen Wulff. Serie Religionshistoriske Hovedværker. Systime 2007. Bog og ebog. 71 s. Al-Bukharis hadith-samling anses af flertallet af muslimer for den vigtigste bog næst efter Koranen. Udvalget, der foreligger her viser, hvorledes muslimer op mod 200 år efter Muhammad har søgt at nå frem til en fremstilling af profeten, hans ord og handlinger. Koranen blev samlet og redigeret få årtier efter Muhammads død, og naturligvis begyndte beretningerne om Muhammad også kort efter hans død, men nedskrivningen i autoritative samlinger skete først et par hundrede år senere. Al-Bukhari (810-872) s. 6, Emneregister s. 70. http://www.systime.dk/catalogsearch/result/?q=Al-Bukhari%3A+Hadith-samling

Suppler med islam i Kina, fx artikel i JyllandsPosten 19. juli 2008: I tørken blomstrer islam og artikel 6. august 2008: Kinesisk politi. find artiklerne på SkoDa.

Religionsguiden on-line (afsluttet 1999) v. mag.art. Tim Jensen. Læs om Islam her: http://www.relguide.sdu.dk/islam.html (S) religion og samfundsfagIsrael – en stat i Mellemøsten

Israel – en stat i Mellemøsten af Henrik Wiwe Mortensen. Systime 2011. Gennemillustreret og detaljeret stikordsregister. 199 s. http://www.systime.dk/mellemosten.html Bogen belyser baggrunden for konflikten mellem jøder og palæstinensere og giver et godt grundlag for at forstå den aktuelle konflikt i Mellemøsten i dag. Hovedvægt ligger på udviklingen i konflikten efter Israels oprettelse i 1948 og tager afsæt i den stigende jødiske indvandring til Palæstina i begyndelsen af 1900-tallet, der er grundlaget for den nuværende konflikt … Et fokus i bogen er også stormagternes interesser og indflydelse i Mellemøsten, da deres indblanding i høj grad har forstærket konfliktens omfang. Vægten er lagt på amerikanske interesser i regionen, men udviklingen i Mellemøsten ses også i lyset af Englands rolle i mellemkrigstiden og Sovjetunionens indflydelse under den kolde krig. Arbejdsopgaver: Hvordan har Kina forholdt sig til Israel-Palæstina problematikken? Vær opmærksom på, at Kina siden 1972 har været permanent medlem af FN's Sikkerhedsråd, indtil da var det Taiwan (1949-1972). læs om Sikkerhedsrådet her: http://www.globalis.dk/Land/Organisationer/FN-s-sikkerhedsraad. Hvordan forholdt Kina sig til Palæstinas ansøgning om optagelse som stat i FN sept. 2011? (S) historie, religion og samfundsfagKemiske Horisonter

Kemiske Horisonter udgivet af DTU. Gymnasieniveau. Danmarks Tekniske Universitet 2011. Gennemillustreret. 160 s. Kapiteloverskrifter Bæredygtig kemi i fremtiden 8-25, Kemisk design af lægemidler 26-45, Nanoteknologi – på vej mod en ny industriel revolution 46-59, Livets kemi under lup 60-73, Metalloproteiners kemi 74-91, Kemi og bioteknologi på nanoskala- og enkeltmolekyleniveau 92-105, Brint og brændselsceller 106-121, Brintpiller som energilager 122-139, Spektroskopisk analyse – løsning af et strukturelt puslespil 140-155, Ordliste 156-160. Find kinesiske eksempler til emnerne. Kapitlerne kan downloades her og der er også supplerende materiale til de enkelte kapitler: http://www.kemi.dtu.dk/Gymnasietilbud/Kemiske_Horisonter/Kapitlerne.aspx Til bogen er knyttet studieretningsprojekter, se her http://www.kemi.dtu.dk/Gymnasietilbud/Studieretningsprojekter.aspx Herunder ses listen med emner. For hvert emne er der angivet hvilke fag, der kan indgå i arbejdet med dette emne.

Nye Kemiske Horisonter udgivet af DTU. Gymnasieniveau. Danmarks Tekniske Universitet 2011. Gennemillustreret. 180 s. Kapiteloverskrifter Biobrændsel – et varmt alternativ 8-23, Biometics – naturens nøgle til kemiske reaktioner 24-41, Ioniske væsker – fremtidens designeropløsningsmidler? 42-57, Molekylesier – de vises sten 58- 71, Computerkemi – en opdagelsesrejse in silico 72-87, Industriel organisk kemi 88- 113, Naturens medicin – lægemidler via organisk kemi 114-133, Solceller – et strålende svar på den indlysende udfordring 134-147, Kan man filme en kemisk reaktion? 148-161, Ledende polymerer som kunstige muskler 162-180, Ordliste 180-182. Find kinesiske eksempler til emnerne. Man kan se en kapiteloversigt og downloade hele bogen her: http://www.kemi.dtu.dk/Gymnasietilbud/Nye_kemiske_horisonter.aspx Til bogen er knyttet studieretningsprojekter, se her http://www.kemi.dtu.dk/Gymnasietilbud/Studieretningsprojekter.aspx Herunder ses listen med emner. For hvert emne er der angivet hvilke fag, der kan indgå i arbejdet med dette emne. Alignment af DNA- og proteinsekvenser (biologi, matematik og datalogi) Arsen i grundvand (kemi, fysik, biologi, samfundsfag, historie og matematik) Det globale drivhus (fysik, matematik, kemi, biologi og samfundsfag) Fjedre og svingninger (fysik og matematik) Fotogrammetri (matematik, fysik, naturgeografi og historie) Kapillarpumper og mikrostrømninger (fysik og matematik) Kemiske stoffers miljøpåvirkning (kemi, matematik og biologi) Kinetik og koblede systemer (kemi og matematik) Knudeteori og DNA (matematik og biologi) Kovalente Bindinger (kemi og matematik) Nitrogenoxider og luftforurening (kemi, biologi, matematik og fysik) Ray tracing og computergrafik (fysik, matematik, datalogi og historie) Rekonstruktion af fylogenetiske træer (biologi og matematik) Tømning af vandreservoir (fysik og matematik) DTU, Anker Engelundsvej 1, Bygn. 101A, 2800 Kgs. Lyngby, tlf 45 25 10 21 dtu@dtu.dk (S) Biologi, datalogi, fysik, historie, kemi, matematik og samfundsfagKINA fra 1840

KINA - en grundbog i politik og økonomi af Peter Nedergaard. Systime 2011. Bog, ebog og ibog. Illustreret og med informationsbokse. 180 s. Bogen kobler politiske, historiske og økonomiske betragtninger. Hvordan har Kina udviklet sig økonomisk over århundrederne?

Hvilken rolle spiller kinesisk historie for landets nuværende økonomi og politik? Er der paralleller mellem kejserdømmet og etpartistaten? Hvordan er Kina opbygget politisk? Hvad er Kommunistpartiets rolle i den forbindelse? Hvad skyldes den dramatiske økonomiske vækst i Kina i de seneste tiår? Hvordan styres kinesisk økonomi? Hvordan fungerer de stadig flere store privatejede virksomheder i en (i hvert fald af navn) socialistisk stat? Spørgsmålene i bogen besvares med udgangspunkt i relevante politiske og økonomiske teorier om konfucianisme, nationalisme, planøkonomi, markedsøkonomi, hierarkiske organisationer osv., som præsenteres i bokse løbende i bogen på det sted, hvor bogens øvrige stof tilsiger det. Efter hvert kapitel er der opgaver. Til sidst i bogen findes en tidslinje over kinesisk historie fra 300 f. Kr. til i dag samt et minileksikon med begreber, navne og forkortelser. http://www.systime.dk/catalogsearch/result/?q=Kina+-+en+grundbog (S) erhvervsøkonomi, historie og samfundsfag

Kina efter 1840 - Riget i midten i fokus på ny. Af Henrik Bonne Larsen og Thorkil Smitt. Forlag: Systime 2010. Illustreret og med tekster. 203 sider. http://www.systime.dk/ungdomsuddannelser/historie/kinas-historie-fra-1840.html Bogen indeholder en grundbogsdel med seks kapitler, der formidler det historiske forløb fra 1840 til 2009, samt en tekstsamling. De seks kapitler i grundbogs-afsnittet har følgende overskrifter:

Riget i Midten s. 7-15. Kejserrige i krise 1840-1900. Fra Opiumskrig til Bokseropstand s. 16-38. Den skrøbelige republik 1900-1949. Fra kaos til kommunisme s. 39-62. Kina under Mao Zedong 1949-1976. Fra Korea-krig til Kulturrevolution s. 63-97. Kina under Deng Xiaopeng 1977-1989. Fra økonomiske reformer til politisk opstand s. 98-125. Den nye supermagt? 1989-2009. Fra politisk isolation til økonomisk dynamo s. 126-152. Tekstsamling s. 152-195 vær opmærksom på, at tekst 1-16 i denne udgave er forkert angivet. Læs den fine anmeldelse i Gymnasieskolen her: http://dev.gymnasieskolen.dk/anmeldelse-838

Kina - individ og samfund af Mette Halskov Hansen og Stig Thøgersen. Forlaget Samfundslitteratur 2008. Illustreret og med faktabokse. 272 s. Mange ser Kina som de økonomiske muligheders land. Andre er mere optaget af landets autoritære styreform og dets problemer med menneskerettigheder og miljø. Men alle er enige om, at det er umuligt at forholde sig til verdens politiske, økonomiske og miljømæssige fremtid uden at inddrage Kina. Kina - individ og samfund viser, hvordan de sidste årtiers voldsomme samfundsmæssige ændringer har påvirket kinesernes liv og deres relationer til familien, lokalsamfundet og staten. Forfatterne kender Kina fra mere end 30 års rejser og feltstudier i landet. Detaljeret indholdsfortegnelse s. 5-8, Forord s. 9-10, Indledning 11-22, kp. 1 Etniske grupper og national identitet 23-36, kp. 2 Familien 37-56, kp. 3 Partistaten 57-82, kp. 4 Magt, lov og ret 83-104, kp. 5 Landområderne 105-126, kp. 6 Byerne 127-148, kp. 7 Veje til social opstigning 149-168, kp. 8 Ulighed og social velfærd 169-190, kp. 9 Miljøet 191-208, kp. 10 Tro og mistro 209-230, kp. 11 Massemedier og kommunikation 231-248, kp. 12 Hvor går Kina hen? Vigtige årstal 258-259, Tabeller og figurer - oversigt 261, Copyright til fotografier 263, stikordsregister 265-272. http://www.samfundslitteratur.dk/Visning-af-titel.242.0.html?&cHash=cfd58996da71a56ddb41dcd31f0c4d46&ean=9788759313084 God og seriøs introduktion, der bør læses af enhver, som interesserer sig for Kina, skrev anmelderen i JyllandsPosten 18.10.2008. (S) historie og samfundsfag

Kinas vidner – Stemmer fra en tavs generation af Xinran Xue. Interviewbog. Rosinante 2009. 480 s. Xinran Xue har rejst gennem Kina og talt med helt almindelige mennesker, der har levet med kommunismen i mere end et halvt århundrede – en periode med krig, borgerkrig, henrettelser, invasion, revolution, hungersnød og idag vesterniseringen. Hun har stillet de spørgsmål, ingen før har turdet stille offentligt. Man får et bevægende indblik i Kinas nyere historie. Og med KINAS VIDNER viser Xinran Xue et folk, der har udholdt det utroligste og alligevel trods vold og brutalitet har formået at klare sig. ”Hvis disse mennesker havde endt med at tage deres oplevelser og erfaringer med sig i graven, mener jeg, at vi havde gjort dem stor uret, også fordi de giver svar på nogle af de spørgsmål, som nutidens Kina rejser," siger Xinran Xue. Indholdsoversigt: Kort over Kina og rejsen 8-9. Indledning 11-23. 1. Yao Popo eller medicinkvinden Gra Xingyi 25-38. 2. To generationer af familien Lin: en legendes forbandelse 39-53. 3. Nye opdagelser i Xinjiang – verdens største fængsel 55-94. Undervejs Mellemspil 1: Interview med en taxichaffør fra nord-vest 95-102. 4. Kinas oliepionerer: et enestående ægtepar 103-153. 5. Akrobat: en datter af en kontrarevolutionær, der vandt en medalje 155-184. Undervejs Mellemspil 2: Samtale med en kinesisk kollega om Tibet, folkekultur, tiger-ovne og kinesiske jøder 185-195. 6. Tehuse og nyhedssangere: tre tusinde år med anekdoter og underværker 197-225. 7. Videreførelse af en håndværkstradition: lampemagerne i Qin Huai 227-257. 8. Over bjerg og hen over sletter: et vidne til Den Lange March 259-287. 9. At nyde glæderne efter prøvelserne: den kvindelige general, der blev født i Amerika 289-339. Undervejs Mellemspil 3: Kærestebreve 341-368. Undervejs Mellemspil 4: Betragtninger mellem linjerne 369-370. 10. Politimanden: Han gik ind i politikorpset, da Folkerepublikken blev grundlagt 371-417. 11. Skomager-moderen: otte og tyve år i samme gade i al slags vejr 419-439. Undervejs Mellemspil 5: En batalje ved 4. maj-mindesmærket 441-445. Efterskrift: Billeder af mit moderland 447-467. Tak 468-471. Tak til mine kinesiske assistenter 472-474. Ordforklaringer 475-476. Register 477-479. ”Kommunistregimets rædselsstyre dokumenteres i Xinrans fantastiske interviewbog, KINAS VIDNER. Bevægende og tankevækkende.” - Bent Blüdnikow, Berlingske Tidende ” Det er meget informativt og man efterlades med nogle skæbner på nethinden, som sent skal glemmes.” - Maria Sjøqvist, Kristeligt Dagblad ” Det er en både god og vigtig historie. Og svimlende.” - Thomas Thurah, Politiken Forfatter og journalist Xinran Xue (f. 1958 i Beijing, fra 1989 radiostudievært i Kina, flyttede til England 1997) http://www.rosinante-co.dk/Books/9788763811231.aspx (S) dansk, historie og samfundsfag

Prince Gong’s Palace – A Chinese Visit At Frederiksborg. Udstillingskatalogbog på engelsk og kinesisk. China Theatre Press 2012. Rigt illustreret. 168 s. Paladset blev bygget i 1770’erne under Qing dynastiet (1644-1911) og ligger lige nord for Beihai Parken i Beijings centrum. I 1852 overdrog Kejser Xianfeng det store palads til sin bror Prins Gong (1838-1893). Content: Foreword by the Director of Prince Gong’s Palace Museum (Beijing) 1-5. Foreword by the Director of the Museum of National History at Frederiksborg 7-10. Introduction of Prince Gong’s Palace in Beijing 11-17. Introduction of Frederiksborg Castle and the Museum of National History 18-25. China’s Last Royal Clans: Creator of the Princely Mansion Culture by Sun Xuguang 26-41. Owners of Prince Gong’s Palace by Hou Fang 42-55. Danish-Chinese Relations in the 19th Century by Thomas Lyngby 56-80. Overview of the Exhibition: Real Life Scenes in the Only-existing Princely Mansion by Zhang Ai 81-107. Exhibition Catalogue 108-165. Catalogue Background 166-168. http://www.frederiksborgslot.dk/dk/Kinesisk_bes_oslash_g.htm

Katalogbogen på dansk som pdf-fil, du kan læse her: http://www.frederiksborgslot.dk/filer/pdf%20dokumenter/kinesisk_besoeg_katalog.pdf

Og katalogbogen på dansk kan hentes gratis til din iPad med iBooks 2 eller til din computer med iTunes. For at kunne læse denne bog skal du bruge en iPad med iBooks 2, se her https://itunes.apple.com/dk/book/kinesisk-bes-g/id570777307?l=da&mt=11 (S) billedkunst, dansk, engelsk, historie og kinesisk.

Republikken Kina. 10. oktober er Republikken Kinas nationaldag. 2011 er 100-året for Republikkens grundlæggelse efter Qing-dynastiets fald. I dag lever Republikken Kina videre i Taiwan. Kinabladet no. 50 sommer 2011 indeholder Tema om Republikken forside, side 8-19, se her: http://kinabladet.dk/

KINA fra kejserdømme til kapitalisme v. Mette Holm. Frydenlund 2001/2007. 100 s. + kildetekster på forlagets hjemmeside. Målet med bogen er at give en form for overblik over Kinas historie i det 20. århundrede. Intet andet århundrede har medført så radikale skift i landets historie som netop dette, der begyndte med det magtfulde kejserdømmes fald efterfulgt af en langvarig og blodig borgerkrig, der i 1949 sluttede med kommunismens sejr. Selvom kommunisterne fortsat er ved magten har de sidste tyve års økonomiske reformer ændret Kina til noget der minder om en kapitalistisk stat - styret af kommunistpartiet og de aktive markedskræfter.: http://www.frydenlund.dk/boeger/varebeskrivelse/536 På forlaget Frydenlunds hjemmeside finder du sider om redskaber til historisk metode med yderligere om kilder, kildekritik, historiske fremstillinger, billedanalyse, samt vejledning om at bruge internettet her: http://www.his2rie.dk/index.php?id=3141 På forlaget Frydenlunds hjemmeside finder du vejledning i studieteknik med nøgleordene AT, problemformulering, Projektarbejde, Gruppearbejde, Mundtlig formidling, lektier, eksamen her: http://www.his2rie.dk/index.php?id=studieteknik Bogens indholdsfortegnelse, her med angivelse af kildeteksterne, som du finder på: http://www.his2rie.dk/index.php?id=3191

Et kinesisk liv 1: Faderens tid, 1950-1976. En tegneserie-roman af Li Kunwu og P. Otié. Oversat af: François-Eric Grodin. Forlaget Alvilda 2011. Tegneserie. Paperback. 256 sider. Stærk, selvbiografisk graphic novel i 3 bind om Kinas nyere historie - fra Mao Zedongs magtovertagelse over Det store spring fremad og Kulturrevolutionen til Deng Xiaoping og de seneste årtiers reformpolitik. Gennem hovedpersonen Lis øjne oplever man de centralstyrede landbrugsprojekter, som fører til massiv hungersnød, et overvældende opbud af børn, der irettesætter deres lærere med Maos lille røde i hånden, en svært forståelig deportation af Lis ellers partitro far og meget mere. Kp. 1 Rød. Ren s. 25-107. Kp. 2 Den lille Røde s. 109-216. Kp. 3 Den Røde Hær s. 217-254. Li Kunwus baggrund: medlem af Kinas Kommunistiske Parti,formand for provinsen Yunnans Kunstnersammenslutning og havde i en årrække specialiseret sig i propagandategneserier http://www.alvilda.dk/udgivelse.php?isbn=9788771052084 Læs den fine anmeldelse "Besat af Mao" i JyllandsPosten 17. sept. 2011, find den på Skoda Infomedia. (S) billedkunst, dansk, filosofi, historie, psykologi, religion og samfundsfag.

Et kinesisk liv 2: Partiets tid, 1976-1980. En tegneserie-roman af Li Kunwu og P. Otié. Oversat af: François-Eric Grodin. Forlaget Alvilda 2012. Paperback. 198 sider Indhold: 1976 Kina er i sorg, Den Store Rorgænger, Mao Zedong, er død, og kineserne er rådvilde og chokerede Den magtfulde gruppering Firebanden (Zhang Chunqiao, Wang Hongwen, Yao Wenyuan og Jiang Qing, Maos enke) arresteres s. 9-35. Kp. 4 Partiet s. 37-95. Kp. 5 Den røde jord s. 97-165. Kp. 6 Gamle Li s. 167-198. http://www.alvilda.dk/udgivelse.php?isbn=9788771052091 Læs den fine anmeldelse "Kina efter Mao" i JyllandsPosten 10. marts 2012, find den på Skoda Infomedia. (S) billedkunst, dansk, filosofi, historie, psykologi, religion og samfundsfag.


EUropa på vej af Julie Hassing Nielsen og Mads Christian Dagnis Jensen. Temabog. Forlaget systime 2011. Bog, ebog og ibog. 7 illustrerede temadele med nøgleord og sammenfatninger. 224 s. Indholdsfortegnelse over temaer: Tema 1: EU's historie s. 9-41. Tema 2: EU's institutioner & beslutningsprocesser s. 43-88. Tema 3: Danmarks medlemskab af EU s. 89-110. Tema 4: Demokrati og EU's fremtid s. 111-131. Tema 5: Økonomisk og monetær politik i EU s. 133-163. Tema 6: EU's forskellige politikområder s. 165-185. Tema 7: EU og fremtidens udfordringer - quo vadis Europa? S. 187-218. anvendt litteratur internetadresser og statistik s. 219-221. Stikordsregister s. 222-224. http://www.systime.dk/europa-pa-vej-9.html Tema 7 inddrager Kina. Sammenlign Europas udvikling efter 2. Verdenskrig med oprettelsen af Den Kinesiske Folkerepublik i 1949 og senere udvikling. (S) erhvervsøkonomi, historie og samfundsfag

Mørk, Liv: Næsten levende. Slægtskrimi. Politikens Forlag 2012. 416 s.”Næsten levende” er en historie, der tager sin læser tilbage i tiden og til fremmede egne – Kina, ja vi begynder for adskillige hundred tusinde år siden, da det forhistoriske menneske - Pekingmanden - holdt til i det nuværende Kina, Stillehavet, Toscana - og derfra et lille smut til København. Men det er først og fremmest en dæmonisk historie om Anden Verdenskrig, hvor den unge italienske fascist Pier Francesco Calibano, ejer af Villa Banci, og hans forlovede Elisa ser en lys fremtid i møde. Men krigen er hård ved dem; Banci vender desillusioneret hjem fra tjeneste i Stillehavet og finder sin forlovede gravid, voldtaget af en debil mand, kaldet 'Hesten.' Om længsler, ikke mindst de seksuelle, og om menneskers ensomhed midt i vrimlen. Indholdsoversigt: Personer 3-5. Begyndelsen. Kina, 500-700.000 år f.v.t. Drageknoglebjerget, Fuchian s.7-18. 1. 9-12. 2. 13-15. 3. 16-18. Anden Del. Italien, Villa Calibano, aug. 2011 s 19-27. 1. 21-27. Tredje Del. Kina, 500-700.000 f.v.t. s. 29-33. 1. 31-33. Fjerde Del. Det nordlige Stillehav, omkring 300 sømil øst for Japan, 30. maj 1942 s. 35-57. 1. 37-45. 2. 46-52. 3. 53-57. Femte Del. Vila Calibano, det nordlige Italien, 14. marts 1944 s.59-120. 1. 61-63. 2. 64-66. 3. 67-71. 4. 72-75. 5. 76-81. 6. 82-84. 7. 3 måneder senere 85-90. 8. 91-93. 9. 94-103. 10. 104-106. 11. 107-112. 12. 113-115. 13. 116-120. Sjette Del. Villa Calibano, 23. dec. 1953 s. 121-188. 1. 123-128. 2. 129-131. 3. 132-134. 4. 135-137. 5. 138-139. 6. 140-141. 7. 142- 143. 8. 144-146. 9. 147-151. 10. 152-155. 11. 156-166. 12. Livorno, 11. nov. 1959 s. 167- 170. 13. 171-172. 14. 173-176. 15. 177-179. 16. 180-182. 17. 183-186. 18. 187-188. Syvende Del. Samtidig i Kina, s. 189-206. 1. 191-192. 2. Beijing, 1996, 193-206. Ottende Del. Villa Calibano, 1968, s. 207-230. 1. 209-212. 2. 213-217. 3. 218-220. 4. 221-222. 5. 223-230. Niende Del. Kyoto, Ikkyu-Ji-templet, 1972, s. 231-243. 1. 233-235. 2. 236-237. 3. 238-243. Tiende Del. Villa Calibano, 15. okt. 1972, mandag morgen kl. 9.20, s. 245-263. 1. 247-251. 2. 252-254. 3. 255-258. 4. 259-263. Ellevte Del. København, 1974, s. 265-276. 1. 267-270. 2. 271-274. 3. 275-276. Tolvte Del. Villa Calibano, 1974, s.277-296. 1. 279-282. 2. 283-286. 3. 287-290. 4. 291-293. 5. 294-296. Trettende Del. København, 1975, s. 297-312. 1. 299-304. 2. 305-309. 3. 310-312. Fjortende Del. Italien, 1980’erne, s. 313-378. 1. 315-317. 2. 318-319. 3. 320-323. 4. 324-327. 5. 328-330. 6. 331-333. 7. 334-335. 8. 336. 9. 337-341. 10. 342-345. 11. 346-348. 12. 349-352. 13 353-356. 14. 357-361. 15. 362-366. 16. 367-369. 17. 370-371. 18. 372-375. 19. 376-378. Afslutningen. London, Villa Calibano, Beijing, senere, s. 379-414. 1. 381-385. 2. 386-389. 3. 390-392. 4. 393-397. 5. 398-401. 6. Beijing 402-405. 7. 406-407. 8. 408-410. 9. 411-412. 10. 413-414. http://www.politikensforlag.dk/Skoenlitteratur/Naesten_levende(9788740003499).aspx Læs den flotte anmeldelse i Jyllands-Posten 19. marts 2012 her: http://kpn.dk/boger/article2726853.ece (S) Storby Beijing, dansk og historieKinesisk områdestudium C og Sprog i brug


Sprog i brug – sproghandlinger og kommunikation af Anna Maria Lassen. Systime 2012 bog og ibog. Illustreret og med modeller, figurer samt fine opgaver. 208 s. Bogen undersøger de sproglige samspils grundvilkår og belyser det levende, aktive sprog, som vi møder det i hverdagen. Eleverne får redskaber til at skelne imellem og at finde både åbenlyse og skjulte betydninger i ytringer fra forskellige kommunikationssituationer. Sprog i brug behandler de fleste af de sproglige dimensioner i læreplanerne for dansk i alle de gymnasiale uddannelser. Indholdsoversigt: Forord 5, 1. Sprogets oprindelse 6-37. 2. Sproghandlinger og sprogspil (bl.a. Høflighed og Face-begrebet s. 59 f.) 38-66. 3. Kommunikation og medier 67-101. 4. Sprog og betydning 102-130. 5. Argumentation og retorik (bl.a. oversigt over retoriske stilfigurer s. 151-154) 131-165. 6. Sprog og psykologi bl.a. girafsprog og ulvesprog 166-191. 7. Arbejdstekster: Magtens sprog, Parforhold, Politiske sprogspil 192-202. Litteraturliste 202-204. Billedliste 205-206. Stikordsregister 207-208. http://www.systime.dk/sprog-i-brug-8.html Lav et mandarin-kinesisk sprogtræ se s. 36. Find selv eksempler på kinesiske sproghandlinger og kommunikation i kinesiske aviser tryk kinesiske medier og bøger som fx Et kinesisk liv 3: Pengenes tid, 1980-2010. En tegneserie-roman af Li Kunwu og P. Otié, Forlaget Alvilda 2012. De fede år af Chan Koonchung, Roman med mange samtaler, Gyldendal 2012. Balancegang - Ti historier om Kina og menneskerettighederne v. Gert Holmgaard Nielsen, Forlaget Frydenlund 2010. Kinesisk etikette - Takt og tone, læs kort her: http://www.kina-portal.dk/kultur/etikette.php (S) Almen studieforberedelse og Tværfag, dansk, erhvervsøkonomi, filosofi, kinesisk, psykologi og samfundsfag.

Kinesisk områdestudium C om det moderne Kina, sammenhæng mellem sprog, kultur og samfundsforhold. Læs på undervisningsministeriets side om det og få inspiration: http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Gymnasiale-uddannelser/Studieretninger-og-fag/Valgfag/Fag-p%c3%a5-valgfag/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF11/110512_laereplan_kinesiskC.ashx

Kinesiske skrifttegn for begyndere - lær at læse og skrive 300 basale kinesiske skrifttegn af Christian Nielsen og Lene Sønderby Bech. Systime 2011. Rigt illustreret. 261 s. Kinesiske skrifttegn for begyndere er en analytisk og systematisk introduktion til de kinesiske skrifttegn. Bogens bærende idé er at den mest holdbare og effektive måde at lære at skrive og læse tegnene er at forstå dem. Der er tusindvis af skrifttegn, men de er ikke tilfældigt skabt. Der ligger et logisk system bag deres design og at forstå dette system gør det betydeligt nemmere at lære tegnene og aktivt at kunne anvende dem. Kinesiske skrifttegn for begyndere er opdelt i to hovedafsnit. Første afsnit: • Følger opbygningen af det kinesiske skriftsprog fra de basale streger til hele sætninger • Præsenterer udviklingen fra de første primitive billedtegn til de skrifttegn, som anvendes i dag • Introducerer de byggeklodser, som tegnene er sammensat af, reglerne for at skrive tegn og streger, den historiske udvikling af skrifttegn og skrifttyper, kinesisk kalligrafi og endelig kinesisk orddannelse Andet afsnit indeholder bl.a.: • Præsenterer 300 basale skrifttegn, fordelt på 15 lektioner med hver 20 nye skrifttegn og 15-20 gloser, som indeholder de nye eller allerede indlærte skrifttegn http://www.systime.dk/kinesiske-skrifttegn-for-begyndere.html

(S) almen studieforberedelse på STX, engelsk, historie, religion og samfundsfag

Se også næste undervisningsforslag om Kultur og samfund i det nye KinaKultur og samfund i det nye Kina

Kultur og samfund. En grundbog til kultur- og samfundsfagsgruppen på hf. Af Sofie Reimick, Lene Madsen, Christina Blach Hansen og Pernille Bødker Frank. Forlaget Systime. 1. udgave 2009 (Bog og ibog). Illustreret og med opgaver 240 s. Bogen inddrager både det tværfaglige og særfaglige potentiale og fungerer derved som det fælles fundament, der på én gang afgrænser faggruppen og fungerer som springbræt til det videre arbejde i fagene.

I bogen får du central viden om hvad der karakteriserer samarbejdet mellem faggruppens tre fag - historie, religion og samfundsfag, hvilke metoder og begreber man anvender i de tre fag og hvilken indfaldsvinkel hvert af de tre fag har til et aktuelt emne såsom terrorisme. Bogen beskæftiger sig med seks gennemgående temaer: • Identitetsdannelse i traditionelle, moderne og senmoderne samfund • Værdier og livsformer • Religiøse og politiske brud • Det gode samfund - med USA som eksempel • Globalisering • Områdestudium - med Kina som eksempel s. 97, 177-197, kronologi over centrale begivenheder i Kinas historie s. 182-183. Derudover beskæftiger bog sig også med, hvordan man rent metodisk udvikler de kompetencer, som er en forudsætning for det tværfaglige samarbejde i kultur- og samfundsfagsgruppen: • Problemformulering og taksonomi • Opbygning af en synopsis • Kritisk brug af tekster, billeder og statistisk materiale • Søgning på internettet • Feltarbejde • Stikordsregister s. 239-240 Bogen henvender sig først og fremmest til HF-faget Kultur og samfund, men den kan også anvendes i andre former for fagsamarbejde, hvori et eller flere af de tre fag indgår, fx i Almen studieforberedelse på STX. Se her: http://www.systime.dk/ungdomsuddannelser/kultur-og-samfundsfagsgruppen/kultur-og-samfund-materialesamling-til-kultur-og-samfundsfaggruppen-pa-hf.html Læs den fine anmeldelse i Gymnasieskolen her: http://ww.gymnasieskolen.dk/anmeldelse-676 Og

Kultur og samfund - En materialesamling til kultur- og samfundsfaggruppen på hf. Af Sofie Reimick, Lene Madsen, Christina Blach Hansen og Pernille Bødker Frank. Forlaget Systime 2011. Illustreret og med øvelser. 272 s. Materialesamlingen tager udgangspunkt i 4 konkrete emner, der tilsammen dækker de fællesfaglige mål og store dele af de kernefaglige stofområder. Afsnit 4 Kina - mellem tradition og fornyelse indholdsfortegnelse s. 196-197, introduktion og materiale s. 199-254 Stikordsregister s. 264-266. Bogen indleder hvert emnes problemstillinger med en fællesfaglig introduktion med aktuelt materiale – og forsøger altså at motivere tilvidere fordybelse i emnet i form af både fællesfaglige og særfaglige tekster. Et kriterium for udvælgelse af tekster m.v. har været, at de var centrale i forhold til at belyse emnet, og gerne to- eller trefaglige i deres synsvinkel. Selvom kravene til kernestof i vid udstrækning kan dækkes med Grundbogen og Materialesamlingen, skal der stadig suppleres med de dele af det kernefaglige stof som udgør fundamentet under eller rammen for de fællesfagligeemner. Materialesamlingen er øvelsesbaseret, sådan at vi hele tiden appellerer til kursisterne om at bruge teksterne til at besvare spørgsmål og belyse problemstillinger på kryds og tværs. Materialesamlingen matcher desuden grundbogens kapitler, sådan at både baggrundstof og de centrale begreber, som man kan forudsætte i tekstlæsningen, kan findes i grundbogen. Læs her http://www.systime.dk/kultur-og-samfund-materialesamling-til-kultur-og-samfundsfaggruppen-pa-hf.html (S) almen studieforberedelse på STX, historie, religion og samfundsfagMassemedier og meningsdannelse

Bladtegnere i et globalt minefelt af Anders Jerichow. Gyldendal 2011. Rigt illustreret. 280 s. Politiske bladtegnere lever af kritik og satire. I nogle samfund bliver de censureret, i andre bliver de truet. De gør grin med dogmer. De udsætter tabuer for satire. De kritiserer hykleri. Anders Jerichow er rejst ud i verden for at møde en række af verdens skarpeste tegnere. Resultatet er den første bog om bladtegnernes liv i et tabubelagt minefelt. Kp. 1 Forord 8-19, Kp. 10 Hong Kong 118-137. Om Kina iøvrigt s. 58, 112, 160, 175, 181, 188, 192, 196, 230.http://www.gyldendal.dk/boeger-til-voksne/politik-debat/9788702109498/bladtegnere-i-et-globalt-minefelt Læs anmeldelse i BogGuide.dk her af den fine bog: http://bog.guide.dk/Tegneserie/Anders%20Jerichow/Politik/Humor%20&%20satire/Samfund/Kunst%20&%20kultur/Oplysende/Historie/Anders_Jerichow_Bladtegnere_i_et_globalt_minefelt__Rolf_SlotHenriksen_Danmarks_humor_i_lyst_og_n%C3%B8d_2621181 (S) billedkunst, dansk, filosofi, historie, religion og samfundsfag

Medier NU - massemedier og meningsdannelse af Rune Valentin Gregersen. Systime 2011. Bog, eBog og iBog. Rigt illustreret og med figur bokse. 183 s. MedierNU er en aktuel og appetitlig introduktion til medier, magt og politisk meningsdannelse. Bogen er rettet mod samfundsfag på A-niveau, men er interessant for alle, der ønsker en introduktion til emnet. MedierNU består af kernetekster og tematekster, hvor temateksterne eksemplificerer den teori, der bliver gennemgået i kerneteksterne. Bogen gennemgår fx teorier om meningsdannelse og mediesociologi. Med afsæt heri behandles mediernes historiske udvikling og nyeste tendenser i det danske mediebillede, fx reality-tv. Indhold: Det globale mediebillede, Teorier om medier og meningsdannelse, Nyhedsmediernes historie, Tendenser og brudflader i moderne dansk reality-tv, Medierne og demokrati, Medier i krig, Medierne og den politiske kommunikation, Medierne i valgkampe, Mediesociologi, Stikord s. 182-183. For at kunne sammenligne danske forhold med kinesiske se fx og læs kinesiske aviser under kinesiske medier. http://www.systime.dk/catalogsearch/result/?q=Medier+Nu (S) Billedkunst, dansk, mediefag og samfundsfag Materialeforslag til Kina (find det eventuelt på SKODA's Infomedia): Som eksempel 1 fx om internettet, læs artiklerne i JyllandsPosten 'Partiet udfordres på internettet' af Jes Randrup 17. juni 2011 og notits 31. aug. 2011 'Anslag mod bloggere'. Som eksempel 2 fx 'X Factor i Kina lukkes' læs i JyllandsPosten 20. sept. 2011 og 'Kinas censorer tager tv-succes af tapetet' samme avis 21.sept. 2011.

Som eksempel 3 fx 'sagaen' om kunstneren Ai Weiwei.Reuters artikel: Guests party while Chinese artist under house arrest. Autoriteterne i Shanghai fik Ai Weiweis million-dollar Studio ødelagt. Reuters World Service 07.11.2010, Side | 537 ord Artikel-id: e2479704. Find og læs den på SkoDas Infomedi. JyllandsPostens journalist Jes Randrup 'Ai Weiwei løsladt mod kaution' 23.juni 2011, og 'Løsladt med mundkurv' 24. juni 2011. Ritzau: 27.juni 'Kinesisk aktivitst er ude af fængslet'. JyllandsPosten 16. okt. 2011 'Dissidenten taler igen - nu i billeder' og Ai Weiwei er nummer 1. JyllandsPosten 9. nov 2011 'Netbrugere samler ind til Ai Weiwei'; 13. nov. 2011 'Ai Weiwei i syv sind over skattesmæk', 16. nov. 2011 'Ai Weiwei betaler skattebøde', 23.nov. 2011 'Politiet kigger på Weiweis nøgenbilleder'. Berlingske Tidendes journalist i Kina http://kinablog.dk/2010/11/07/protest-ai-weiwei-i-husarrest/


Se introduktion til filmen ’Ai Weiwei: Never Sorry’ her: http://aiweiweineversorry.com/


Medier i dansk - selviscenesættelse - samfundsengagement af Dorte Schmidt Granild og Jens Haaning. systime 2011. Undervisningsbog med mange illustrationer og opgaver. 176 s. Lægger op til et kreativt og kritisk arbejde med selvfremstilling og politisk engagement på tværs af tv, film, reklamer og internet. s. 73 Case Story - indsæt her fx den kinesiske kunstner Ai WeiWei. Læs om Ai WeiWei lige her ovenover. http://www.systime.dk/medier-i-dansk.html (S) dansk, mediefag og samfundsfag.Matematiske horisonter

Matematik i Kina fra 180 f.v.t. til 1300-tallet e.v.t. Artikel af: Vagn Lundsgaard Hansen, okt 2009 professor, DTU Matematik. Ligesom det kinesiske sprog var matematikken i det gamle Kina meget koncis. Som regel var den motiveret af praktiske problemer, såsom at lave kalendere, og påvirket af handel, landmåling, arkitektur, bogholderi og skatter. Det sidstnævnte arbejde indeholder den aritmetiske trekant af binomialkoefficienter. http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/matematik-i-kina

Matematiske Horisonter af Carsten Broder Hansen, Per Christian Hansen, Vagn Lundsgaaard Hansen og Mette Minor Andersen (red.). DTU 2009. Rigt illustreret. 281 s.

Matematiske horisonter er skrevet af forskere og studerende på Danmarks Tekniske Universitet. Bogen er foræret til elever og lærere på landets gymnasier og tekniske skoler. Bogen er en matematikbog og viser med moderne eksempler og opgaver, hvor vigtig matematik er i samfundet og i vores hverdag. Indholdsoversigt: Matematik i støbeskeen 1 s. 8 Evolutionens matematik s. 22 Matematik i støbeskeen 2 s. 36 Matematik i Kina indtil 1300-tallet s. 45- 49 Brand! s. 50 Hvordan virker en colaautomat? s. 62 Wavelets s. 80 Europæisk matematik fra renæssancen til 1900-tallet s. 88 Da de hemmelige koder blev offentlige s. 104 Matematik i medicinudviklingen s. 114 Hvorfor kører Michael Rasmussen så hurtigt op ad bakke? s. 132 Kvinder og matematik s. 140 Matematik i det tyvende århundrede s. 154 Fejlrettende koder s. 162 Øl og fladskærme s. 174 Matematkken i computerens verden s. 188 Operationsanalyse - the sciende of the better s. 202 Logik, computere og kunstig intelligens s. 218 Matematisk modellering af klima og energi s. 234 Mission til Mars s. 246 Når matematikken tager form s. 268

Omsæt eksempler i kapitlerne til Kina. http://www.imm.dtu.dk/Om_IMM/Informationsmateriale/MatematiskeHorisonter.aspx Du kan downloade hele bogen her (ca. 11 MB). http://www.imm.dtu.dk/Nyheder/Nyheder_IMM.aspx?guid=%7B06733555-15D9-4BAE-872C-83B520DA919F%7D (S) datalogi, matematik.MenneskeUdstilling

MenneskeUdstilling - Fremvisninger af eksotiske mennesker i Zoologisk Have og Tivoli af Rikke Andreasen og Anne Folke Henningsen. Forlaget Tiderne Skifter 2011. Rigt illustreret og med detaljeret indholdsoversigt. 312 s. Fra 1870'erne til 1910'erne var der mindst 50 udstillinger af 'eksotiske' mennesker i Danmark. Folk der blev betragtet som vilde og uciviliserede. Der var afrikaner-udstilling, beduiner-udstilling, inder-udstilling, kineser-udstilling osv. Udstillingerne var ikke bare underholdning, også videnskabsfolk var yderst interesserede og studerede flittigt de udstillede mennesker. Udstillingerne var nemlig tæt forbundet med tidens raceforskning og raceopfattelse. Udstillingerne er et vindue til datidens strenge seksualmoral, racevidenskab, jagten på den perfekte hvide race og fastholdelsen af andre folkeslag som mindreværdige. Kinesere, foto eller omtale: 32, 34, 41, 42-45, 54, 60, 85-86, 87, 88, 91, 111-115, 131-133, 145, 148, 152, 168-171, 180-183, 191-193, 197, 201-207, 250, 253, 254-268.http://www.tiderneskifter.dk/default.asp?pid=42&bogid=548 Læs evt. artikel i Weekendavisen 4. nov. 2011 'Folkeopdragelse' af Anne Knudsen på SKODA's Infomedia. (S) Se billedkunst, biologi, historie, psykologi og samfundsfag

Vær opmærksom på den danske forfatter Jesper Wung-Sung. Kopierne. Ungdomsroman Science fiction. Forlaget Høst og Søn 2010, 3. oplag 2011. 165 s. Kulturministeriets Børnebogspris: Årets Bog 2010 http://www.rosinante-co.dk/Books/9788763814713.aspx (S) dansk og teknologifag og teknik "Mænd er fra Marstal" af Jesper Wung-Sung. 20 noveller. Forlaget Svendborg:Fugl 2007. 184 s. (9-10. klasse og derover) Surrealistiske, tragikomiske og kærlige portrætter af aggressive, modløse, ofte handlingslammede eller dagdrømmende mænd og drenge. http://www.forlaget-fugl.dk/ http://www.wungsung.dk/Maend%20er%20fra%20Marstal.htm Undervisningsmateriale med både kommentarer og arbejdsspørgsmål til samtlige noveller ligger her: http://www.wungsung.dk/Maend%20er%20fra%20Marstal(und).htm og tryk på "Åbn undervisningsmateriale". (S) dansk, historie, psykologi og samfundsfag http://www.wungsung.dk/ http://www.wungsung.dk/Portraet.htm http://www.litteratursiden.dk/forfattere/jesper-wung-sung Læs fx om Jesper Wung-Sungs kinesiske oldefar i MenneskeUdstilling - Fremvisninger af eksotiske mennesker i Zoologisk Have og Tivoli af Rikke Andreasen og Anne Folke Henningsen. Forlaget Tiderne Skifter 2011, s. 264-268. Vær opmærksom på, at din skole kan få foredrag af forfatteren Jesper Wung-Sung, kontakt ham her: http://www.wungsung.dk/Adresse.htm

Antropologiens Idéhistorie - 2500 års konstruktion af os selv og de fremmede af Ole Høiris. Aarhus Universitetsforlag 2010. 516 s. Ethvert individ og samfund opfatter sig selv som enestående og gør de andre til fremmede - grænsen for ens identitet standser der, hvor den fremmedes begynder. Dette spil mellem identitet og fremmedhad har lige siden antikken optaget filosoffer, forfattere og opdagelsesrejsende. Men fra antropologiens perspektiv skifter individer og menneskegrupper også mellem at definere sig selv som helt unikke og som brikker i et større universelt projekt om f.eks. kristendommens udbredelse eller udvikling af civilisation. Indhold 5-10 viser hvilke forskere, der bliver gennemgået, og sidetal for sammenfatningerne efter hvert kapitel, Forord 11-13, En videnskab om mennesket og mennesker 15-38, Antikken 39-94, Middelalderen 95-160, Renæssancen og Oplysningstiden 161-308, Romantikken 309-388, Moderniteten 389-500, Efterskrift 501-508, Indeks over de nævnte personer 509-516. Kina, kinesere, sererne, 113-125, 126, 127, 131, 176, 200, 202, 212, 215, 216, 237, 238, 241, 244, 245, 257, 271, 279, 289-290, 292, 342, 395, 495. Østen, Asien (kun, hvor Indien eller Kina formodentlig er inkluderet) 99, 101, 103, 113, 116, 117, 118, 124, 126, 129, 131, 136, 140, 145, 187, 221, 225, 226, 229, 286, 288, 326-327, 350, 356, 357, 376. Læs den flotte anmeldelse '2.500 år diskussionerne om 'os og dem: 'Antropologiens idéhistorie' i Dknyt 22/12.2010 af Paul Hegedal her: http://www.dknyt.dk/sider/artikel.php?id=52911&kat=27 (S) biologi, filosofi, historie, oldtidskundskab, religion og samfundsfag

Mankell, Henning: Kineseren. Roman. Gyldendal 2008/2011. 491 s. I en lille landsby langt inde i det landlige Sverige findes 19 mennesker myrdet. Stort set samtlige indbyggere i landsbyen er blevet knivmyrdet, de fleste gamle mennesker, en enkelt 12-årig dreng. Alle tilhørte de samme tre slægter, som måske endda oprindelig kun var én. Kriminalinspektør Vivi Sundberg sættes på sagen. http://www.gyldendal.dk/boeger-til-voksne/skoenlitteratur-digte/9788702110364/kineseren Læs den flotte anmeldelse 'I lyset af storpolitik. Kampen mellem det ny og det gamle Kina er rammen for Mankells nye bog' i Jyllands-Posten 10. juni 2008 på SkoDas Infomedia.Den olympiske idé

Den moralske stedfortræder - og andre historier om idræt og politik af Jørn Hansen. Syddansk Universitetsforlag 2008. 182 s. Bogen stiller skarpt på forbindelsen mellem idræt og politik og betoner det umulige i at adskille sport og politik i internationale relationer. Idræt/sport - skråstregen henviser til den hidsige danske diskussion i slutningen af 1800-årene om hvilket ord eller begreb, man skulle bruge om legemsøvelserne. Den engelske sport med konkurrence og 'højere-hurtigere-længere' over for den ægte danske gymnastik eller idræt, som defineredes som led i bøndernes kamp for demokrati. Hitlers olympiske lege i 1936 er det mest fremhævede eksempel på en kynisk udnyttelse af sporten i en politisk sags tjeneste. Forord og indledning s. 9-12. Idræt som politik - det borgerlige samfund og industrisamfundet s. 13-45. Idræt og politik - idrætten mellem masserne og lederne s. 47-102. Systemernes kamp - idræt og politik under den kolde krig s. 103-140: Kina eller Taiwan s. 119-120,123. Idræt og politik i en kommerciel global verden s. 141-167: Kp. 9 Markedskræfter, idræt og politik - frem mod OL i Beijing, Kp. 10 Den moralske stedfortræder. Idræt og politik mellem diktatur og demokrati - en afrunding. Litteratur og kilder s. 169-178. Personindex s. 179-182. Jørn Hansen er forskningsleder ved Syddansk Universitets Institut for Idræt. En spændende, indsigtsfuld og væsentlig bog om et stort emne. Der er masser af stof til diskussioner og overvejelser. http://www.universitypress.dk/shop/den-moralske-stedfortraeder-1539p.html Læs den fine anmeldelse på historie-online.dk her: http://www.historie-online.dk/nyt/bogfeature/den_moralske.htm Eller Idrættens Analyseinstituts anmeldelse: http://www.idan.dk/Boganmeldelser/Bog34MoralskeStedfortraeder.aspx?/Home/Boganmeldelser.aspx?currentstart=25&ResultPrPage=5&Kortvisning=False Læs artiklen 'Kina opruster i medaljejagten - OL i London 2012 kommer til at signalere det endelige magtskifte i international eliteidræt, når Kina overhaler USA som den altoverskyggende medaljevinder.' Jyllands-Posten 31. jan.2012. Læs den på Infomedia. Se idræt, historie, klassiske fag/oldtidskundskab og samfundsfag.

De Olympiske Lege 2008 i Beijing. Materialeforslagene her giver et kinesisk perspektiv på et emne om den olympiske idé. Vær opmærksom på, at andre store kinesiske byer som fx Tianjin, Shanghai vil være centrum for særlige sportsgrene. Den officielle hjemmeside for de Olympiske Lege 2008 i Beijing http://en.beijing-2008.org/ Du får bl.a. en oversigt over værtsbyer siden 1932 http://www.beijing2008china.com/ Læs om de Olympiske Lege i Beijing og andre kinesiske storbyer her: http://www.china.org.cn/english/olympic/114380.htm På EMU-tema kan du finde mere om olympiaden i Beijing http://ol.emu.dk/sommer08/index.html Og generelt om OL her http://www.ol.emu.dk/ På hjemmesiden for de Olympiske Lege i Beijing 2008 kan biologi, geografi og kemi, under overskriften Environment/Miljø finde materiale om luftforurening fra fx biler i byen og kemikalier. http://en.beijing2008.cn/80/67/column211716780.shtml

Stefan Landesbergers store samling af kinesisk plakatkunst fra kulturrevolutionen og til idag. Scroll ned ad siden og få adgang til plakater for Beijing Olympics 2008 http://iisg.nl/~landsberger/

Under KinaPortalens klassiske fags side finder du et undervisningsforslag til oldtidskundskab. Dette forslag kan nemt udvides til at inddrage en række andre fag som fx billedkunst, græsk, historie, idræt, kinesisk, latin, religion og samfundsfag, samt biologi, geografi og kemi.


Ondskab og etik

Tag udgangspunkt i undervisningsbogen Ondskab og etik af Birgitte Berner og Marianne Olsen. Forlaget systime 2011, med stikordsregister. 156 s. Bogen tematiserer ondskab i meget bred forstand, dvs. alt fra hån, spot og latterliggørelse over jalousi, misundelse, intolerance, had og racisme til psykisk vold, fysisk lemlæstelse og mord. Bogens område er den europæiske kulturkreds. se her: http://www.systime.dk/ondskab-og-etik.html Teoretisk gennemgang s. 7-39, skønlitterære og historiske tekster med arbejdsopgaver s. 40 -148. 1. Anvend og diskuter først teorierne. 2. Inddrag derefter kinesisk daoisme, kongfuzianisme, buddhisme, islam, kommunisme og kinesisk skønlitteratur i debatten om emnet ondskab i kinesisk kultur. Læs i aviserne på SKODA infomedia om fx uighurer – eller fx i Los Angeles Times http://www.latimes.com/news/nationworld/world/la-fg-china-kashgar-20110801,0,412853.story (s) filosofi, historie, psykologi, religion og samfundskundskabOpdagelsesrejser

Zheng He (1371-1435) eller Cheng Ho sejlede på 7 ekspeditioner fra Kina til Afrika fra 1405-33 udsendt af kejser Zhu Di. Læs om dem i danske aviser fra 2005 på infomedia på SKODA. Husk at få din skoles password: http://skoda.emu.dk/ Tryk på menupunktet history, find overskriften 'history' og artiklen med illustrationer om Zheng He (1371-1435), eller Cheng Ho og de 7 ekspeditioner han ledede fra Kina til Afrika fra 1405-33 udsendte af kejser Zhu Di. Umiddelbart under artiklen kan du læse om Rise and Fall of 15th Century Chinese Seapower af Bosworth: http://www.chinapage.com/main2.htmlSeksualitet

Elskeren fra Nordkina af Marguerite Duras. Selvbiografisk roman. Forlaget Vandkunsten 2012. 269 s. Se ovenfor under emnet Seksualitet. Elskeren fra Nordkina er beretningen om den lidenskabelige kærlighed mellem den femtenårige Marguerite Duras og en rig kineser fra Manchuriet. Romanen er skrevet som drejebog til en tænkt film om forfatterens barndom i 1920ernes Indokina, hendes kærlighed til lillebroren, duften af jorden efter regn, morens galskab – og begæret efter den kinesiske mand. Hun brød sig ikke om filmen Elskeren, så da hun nogle år senere blev klar over, at kineseren var død, skrev hun Elskeren fra Nordkina, hvor hun fortalte den samme historie igen, men nu som hun havde ønsket sig filmen. Hun betragtede selv Elskeren fra Nordkina som en af sine vigtigste bøger. Marguerite Duras døde i 1996. Indholdsoversigt: Bogen kunne have heddet 5-6. Et hus midt i en skolegård 9-11. Det er en bog 13-18. Det er moren 21-32. Det er floden 35-124. Det er meget tidligt 125-159. Èden. Cinéma i Saigon 160-184. Chaufføren standser 184-230. Han sad på bagsædet 233-247. Mange år efter krigen 249-250. De billeder 253-256. Efterskrift 261-269. http://www.forlagetvandkunsten.dk/110927/ "Intensiteten og poesien, klarsynet og vreden mod kolonialisme, løgn og lurvethed gør denne roman til det 20. århundredes kærlighedshistorie uden konkurrence, vil jeg påstå. Som læser bløder man indvendigt flere dage efter, men hvor er den uundværlig!" Lars Bonnevie, Weekendavisen, 1. juni 2012. Læs en detaljeret anmeldelse i Information af Tanja Ørum 12. maj 2012 http://www.information.dk/302365 (S) dansk og fransk

”Supermagten Kina – mirakel eller mareridt.” Af Flemming Ytzen. Politikens Forlag 2008. 287 sider, 249 kr. En spændende bog som skitserer Kinas forvandling frem til i dag. Bogen behandler bredt udvalgte emner dog med et særligt fokus på samfundsmæssige problemstillinger. Bogen har et rigt indeks som gør emner og stikord lettilgængelige. Til et emne om seksualitet er der materiale her: -Kejserbørn på sejrens vej. Om en generations tid vil den restriktive familieplanlægning begynde at gøre ondt i det kinesiske samfund.(s.77-87) -Sex som videnskab. Erotisk museum gør op med puritanismen.(s.212-216) http://www.politikensforlag.dk/Historie/Verdenshistorie/Supermagten_Kina(9788756784634).aspx

Muo og de kinesiske jomfruer af Dai Sijie. Roman. Borgen 2005. 282 s. Muo er psykoanalytiker, og er i Frankrig for at studere - Da hans ungdoms kærlighed, bliver fængslet, tager han tílbage til Kina for at redde hende ud af fængslet. Men den onde og griske dommer Di kan dog ikke bestikkes med penge, han vil have en jomfru. Det giver ifølge gammel kinesisk folketro ny livsenergi. Forfatteren Dai (f. 1954) har siden 1984 boet i Frankrig. Romanen modtog i 2004 Prix Femina. Indhold: 1. Del Ridderlighedens vej s.7-121 2. Del Det er stadig nat s. 125-181 3. Del Lille Vej s. 183-282 Se kapiteloverskrifter, tryk her: dansk undervisningsforslag - emnet seksualtiet http://www.borgen.dk/product.asp?product=931 Læs den fine anmeldelse på litteratursiden her: http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/muo-og-de-kinesiske-jomfruer-af-sijie-dai (S) dansk, psykologi og samfundsfag

Yan Lianke: Folkets tjener. Lindhardt og Ringhof.2008, roman, 207 sider. Læs de fine anmeldelser på SKODAs infomedia (få kodeord på din skole) »At tjene divisionskommandanten og hans familie er at tjene folket.«

Året er 1967, og Maos kulturrevolution er på sit højeste. Mønstersoldaten Wu Dawang har fået den ære at blive betroet hvervet som personlig tjener for en højtstående divisionskommandant og dennes unge og smukke hustru Liu Lian. Liu Lian er alt for ofte overladt til sig selv mens hendes mand er travlt beskæftiget med revolutionen. I sin kedsomhed og længsel efter nærvær lokker hun Wu Dawang op i soveværelset på den forbudte førstesal under befalingen: ´Husk at du skal tjene folket.´ Inden længe indleder Liu Lian og Wu Dawang et heftigt, erotisk forhold. De opdager at det øger deres lyst til hinanden at vandalisere Mao-ikoner, og snart bliver det en seksuel besættelse at konkurrere om hvem der kan udvise den mest revolutionsfjendske adfærd. - En altopslugende leg indtil virkeligheden en dag melder sin ankomst.

Da Yan Lianke i 2005 skrev Folkets tjener blev den straks forbudt af Kommunistpartiets propagandafdeling i Kina. Men i undergrundsmiljøet og på internettet fattedes der interesse for Liankes statsfjendtlige kritik af kulturrevolutionens hykleri og vanvid, og mange kritikere verden over har siden kaldt Yan Lianke for en af Kinas vigtigste nulevende forfattere.

Folkets tjener er en satirisk og skarpsindig fortælling om en kærlighed der udvikler sig under groteske forhold. http://www.lindhardtogringhof.dk/Default.aspx?ID=156&ProductID=1502872

På grundlag af bogen om homoseksualitet "Den forbandede kærlighed" af Malene Fenger-Grøndahl og Marianne Nøhr Larsen, CDR-forlag 2007, 207 sider, 220 kr. Bogen fik journalistprisen 2007 Se undervisningsforslag på bogens hjemmeside under menupunktet Bogen i undervisningen. Der er lærervejledning og tre undermenupunkter (I, II, III) I. Arbejde med en fortælling med arbejdsopgaver. Det kinesiske eksempel er no 8 Gid jeg bare tilhørte majoriteten (i bogen s. 117-127). II. Arbejde med et tema 1. Tema: Fra homoseksualitetens historie/storby/index.html 2. Tema: Familieliv – idealer, normer og muligheder 3. Tema: Religion 4. Tema: Seksualitet og seksualisering 5. Tema: At springe ud 6. Tema: Diskrimination og racisme, danskhed og anderledeshed 7. Tema: Kultur, køn og roller III. Kulturtema - kloden rundt Hjemmesidens adresse er: http://denforbandedekaerlighed.dk/start.asp?side=1

Se nedenfor under Verdenskulturhistorie Renæssance: Jin Ping Mei i vers og prosa (Blommegren i Gylden Vase), oversættelse ved Vibeke Børdahl. 1. bog af en fortælle-roman. Forlaget Vandkunsten 2011. Indbundet i silke og med fine illustrationer. 10 kapitler. 252 s. En erotisk roman fra 1500-tallets Kina, som regnes for et mesterværk inden for den kinesiske talesprogslitteratur.Selvbiografi - livsbeskrivelse

Kampråb fra en tigermor af Amy Chua. Selvbiografi. Gads Forlag 2011. Illustreret. 224 s. Den amerikansk-kinesiske Yale-professor Amy Chua (f. 1962) fortæller om sit familieliv med en jødisk mand og to døtre, Sophia (f. 1993) og Lulu (f. 1996) og om sin børneopdragelse efter kinesisk tradition. Alle forældre ønsker at gøre, hvad der er bedst for deres børn. Denne bog viser, at kinesiske forældre har en grundlæggende anden måde at gøre netop det på. Hvor vestlige forældre lægger vægt på at respektere deres børns selvstændighed og opmuntrer dem til at forfølge deres drømme, så anstrenger kinesiske mødre sig, ifølge Amy Chua, på at forberede deres børn på fremtiden ved at stille meget store krav - og derigennem udstyre børnene med ikke blot færdigheder, men med disciplin og højt selvværd. http://gad.dk/Kampr%C3%A5b%20fra%20en%20tigermor Læs fx Jes Randrups artikel i Jyllands-Posten 16. april 2011 Lærernes paradis, et aktuelt eksempel fra en af Kinas allerbedste gymnasier, søg på Infomedia. (S) dansk, engelsk, psykologi og samfundsfag

Li, Kunwu og Otié, P.: Et kinesisk liv 1: Faderens tid, 1950-1976. Oversat af: François-Eric Grodin. Forlaget Alvilda 2011. Tegneserie. Paperback. 256 sider. Stærk, selvbiografisk graphic novel om Kinas nyere historie - fra Mao Zedongs magtovertagelse over Det store spring fremad og Kulturrevolutionen til Deng Xiaoping og de seneste årtiers reformpolitik. Gennem hovedpersonen Lis øjne (f. 1955) oplever man de centralstyrede landbrugsprojekter, som fører til massiv hungersnød, et overvældende opbud af børn, der irettesætter deres lærere med Maos lille røde i hånden, en svært forståelig deportation af Lis ellers partitro far og meget mere. Kp. 1 Rød. Ren s. 25-107. Kp. 2 Den lille Røde s. 109-216. Kp. 3 Den Røde Hær s. 217-254. Li Kunwus baggrund: medlem af Kinas Kommunistiske Parti,formand for provinsen Yunnans Kunstnersammenslutning og havde i en årrække specialiseret sig i propagandategneserier: http://www.alvilda.dk/udgivelse.php?isbn=9788771052084 Læs den fine anmeldelse "Besat af Mao" i JyllandsPosten 17. sept. 2011, find den på Skoda Infomedia. (S) billedkunst, dansk, filosofi, historie, psykologi, religion og samfundsfag.

Elskeren fra Nordkina af Marguerite Duras. Selvbiografisk roman. Forlaget Vandkunsten 2012. 269 s. Se ovenfor under emnet Seksualitet.Storbystudium - se Beijing.

Vær opmærksom på hovedmenupunktet om Kinas hovedstad Beijing, der giver materiale til, at Beijing kan være et selvstændigt storbystudium eller indgå i et emne med andre af verdens storbyer. Under Beijing kan du bl.a. læse aviser fra byen.Tibet og tibetansk buddhisme

Tibet - en anderledes udfordring af Claude B. Levenson. Forlaget Hovedland 2008. 252 s. Indholdsoversigt: 1. Hvis Tibet var et eventyr 7, 2. Maos tropper erobrer Tibet 29, 3. Tibetanernes Tibet 53, 4. Kinesernes Tibet 91, 5. De andres Tibet 121, 6. Tibet på den internationale scene 155, 7. Tibet i FN's skærsild 183, 8. Tibet mellem drøm og mareridt 205, Epilog: Tibets flamme kan ikke slukkes 233, Efterord af Erik Meier Carlsen 237, Kronologi i hovedtræk 246. Vær opmærksom på, at der er mange korrekturfejl i bogen, der kan sinke læsningen. 'I over 50 år har Kina udsat Tibet for en skånselsløs kolonisering og dets folk for store lidelser med det resultat, at tibetanernes unikke kultur i dag er truet. At dominere og undertrykke Tibet er en forudsætning for at dominere Asien.' http://hovedland.dk/bog/tibet&q=histor.htm Se anmeldelsen af Bo bjørnvig i Weekendavisen no. 35, 29. august 2008 påSkoDa's Infomedia: Vestens hykleri. (S) historie, religion og samfundsfag

Den ugentlige tibetanske nyhedsportal Tibet Express har base i Dharamsala, India, læs nyheder fx onsdag nat 26. okt. 2011 en bombe mod en regeringsbygning i Lhasa, på engelsk her: http://www.tibetexpress.net/en

Dalai Lama overdrog 29. maj 2011 den politiske ledelse af det tibetanske eksilparlament i Dharmsala i Indien til Lobsang Sangay som "Kalon Tripa" eller tibetansk premierminister/statsminister. Dalai Lama beholder selv den åndelige ledelse, som han også har haft siden han var 16 år gammel. Læs på engelsk her: http://articles.cnn.com/keyword/dalai-lama

Dalai Lama - Autoriseret Biografi af Mayank Chhaya. Lindhardt og Ringhof 2009. 329 s. Dalai Lama fortæller i denne autoriserede biografi om sit fascinerende og dramatiske liv. Bogen tegner et nærgående portræt af en af verdens største politiske og åndelige personligheder og giver et indblik i Tibets konfliktfyldte historie og den buddhistiske tradition, som har formet Dalai Lamas overbevisninger, politik og idealer. Detaljeret indholdsfortegnelse. Register s. 322-329. http://www.lindhardtogringhof.dk/titler.aspx?c=Item&category=4972&item=27835

Og læs Tor Tolstrups anmeldelse her: http://bog.guide.dk/Biografi/Mayank%20Chhaya/Tro%20&%20%C3%A5nd/Historie/Selvudvikling/Mayank_Chhaya_Dalai_Lama_Autoriseret_biografi_1700659 (S) dansk, historie, religion og samfundsfag

Tanker for det nye Årtusinde af Hans Hellighed Dalai Lama. Aschehoug 2. udgave, 4. oplag, 2004. 239 s. Detaljeret indholdsfortegnelse s. 5-6. Første Del - Etikkens grundlag s. 11, Anden Del - Etik og Individet s. 87, Tredje Del - Etik og Samfundet s. 165. I denne bog giver han sit bud på en række etiske værktøjer, der giver det enkelte individ overskud til at forbedre menneskelige relationer og samfundet omkring os. (S) filosofi, religion og samfundsfag

Tilstedeværelsen - Dalai Lamas liv og lære - uden pynt af Erik Meier Carlsen. Politikens Forlag 2007. Illustreret. 288 s. Detaljeret indholdsfortegnelse s. 2-3, Tidslinje over Tibets historie fra 600 til 2005. Ordforklaring s. 252-265. Navneregister s. 270-274. Læs Henriette Bacher Linds anmeldelse i Jyllands Posten her: http://bog.guide.dk/Biografi/Erik%20Meier%20Carlsen/Tro%20&%20%C3%A5nd/Historie/Filosofi/Erik_Meier_Carlsen_Tilstedev%C3%A6relsen_1184316

(S) historie, religion og samfundsfag

Dødebogen - udvidet og kommenteret udgave af Den tibetanske Dødebog ved Erik Meier Carlsen. Borgen 2010. Illustrationer. 238 s. Indhold: Introduktion til Erik Meier Carlsens oversættelse 7, Oversætterens forord 9, Dødebogen - gaven fra Tibet 17, Dødebogen og Tibets buddhisme 49, Dødebogens indhold 64, Den Store Udfrielse ved at Høre i Bardo'en 91, forklaringen på, hvordan de vrede guddomme viser sig i Dharmata's bardo 124, en forklaring på Tilblivelsens Bardo 143, Bardo'ens Hovedvers 173, Selv-udfrielsen ved Nøgen Seen 201, Ordliste 231, Litteraturliste 237. Den tibetanske Dødebog anses som et af verdenslitteraturens hovedværker og foreligger med denne udgave i en ny dansk, kommenteret oversættelse med en autentisk gengivelse af den tibetanske tradition og tænkning. "Alle søger efter et lykkeligt liv. Men normalt er der ikke nogen, som søger efter en lykkelig død. Det er imidlertid ikke muligt at få det ene uden det andet. Den praksis, Bardo Thödol beskriver, får mennesker til at indse, at de to hører sammen som en helhed, hvilket bringer både en selv og andre lykke og giver os tillid til den sidste del af vejen, i dette liv og i dem, der kommer." http://www.borgen.dk/product.asp?product=3228 "Lige siden Baardo Thödol blev udgivet første gang, har den været min konstante ledsager, og jeg skylder den ikke bare mange stimulerende ideer og opdagelser, men også mange grundlæggende indsigter": C.G. Jung. (S) psykologi, religion og samfundsfag

Buddhismen - Klassiske og nutidige kilder af Charlotte Bie og Merete Munk. Pantheon 2007. Illustreret. 112 s. http://www.pantheon.dk/bog.php?page=24 Læs den fine anmeldelse ' Inspirerende og nødvendig fornyelse!' i Gymnasieskolen: http://www.gymnasieskolen.dk/article.dsp?page=22022 (S) religion og samfundsfag

Buddha og Kristus - Refleksioner og spiritualitet i grænselandet mellem øst og vest af Notto R. Thelle. Forlaget ALFA, 2007. 166 s. Indholdsoversigt: Oversætterens forord 7. Præludium 9, Kære Siddhartha I 9, Kære Siddhartha II 12, Jeg har ventet dig 14, Dårernes paradis 19, Kære læser! 30. Historiske strejftog i Øst og Vest 32, Øst er øst og Vest er vest? 32, At erobre Østen 32, Aleksander den Store og Indiens vise 33, Thomasevangeliet og Østens visdom 36, Fælles skæbner, forskellig trøst 46, Buddha som kristen helgen 50, Kors og lotus 53, Vor Buddha er verdens skaber 61, Religionsdebat på Ceylon i kolonimagtens skygge 67, Japans religionsfrihed under nationalismens banner 73, …mere end Indien … 78, Missionærernes omvendelse 86, Var Jesus buddhist? 89, Østen i Vesten i Østen i Vesten 103, Østen findes ikke 106, Men hvad med kvinderne? 111. Postludium 115, Sørlandsk daoisme 115, Det er helt zen 122, Zen og zen, fru Blom 126, Tomheden - en samtale mellem Buddha, Beckett og Jesus 129, Energi, indsigt og relation 142 Litteratur 159. Fra forordet: "Thelles bog er en øjenåbner, der rummer en rigdom af fortællinger, fiktive breve, samtaler og refleksioner … Overalt er bogen båret af en kunstnerisk vilje til samtale og form. http://forlagetalfa.dk/alfa_detail.asp?ID=2077 Og læs her: http://www.religionsmoede.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=221:buddha-og-kristus&catid=6:inspiration-undervisning "Sjældent indsigtsfuld bog om dialogmulighederne mellem buddhisme og kristendom." Johannes Værge, Weekendavisen læs videre på SkoDa's Infomedia.

Strid om den 14. Dalai Lamas reinkarnation. Han skriver, at Kinas Kommunistiske Parti ikke har ret til at udvælge og anerkende reinkarnationer, som det skete med 11. Panchen Lama i 1995. Læs fx artiklen i JP International 26. sept. 2011 på Skodas Infomedia.

Læs fx Kristeligt Dagblads kronik 17.1.2003: "Tidens Tro - Buddhismen er en falsk ven, som burde få kirken til at tage til genmæle." på Skodas Infomedia.

Lederen for tibetanske buddhister, Dalai Lama, hævder i et interview, at der er et stort fællesskab mellem buddhisme og kristendom, læs artiklen fra 2006 i Kristeligt Dagblad her: http://www.kristendom.dk/artikel/267999:--Buddha-og-Jesus-som-bodisattva?all=1Verdenskulturhistorie - Vesten sammenlignet med Kina. Samarbejde mellem mange fag. Verden i nyeste tid ca. 1960- postmodernisme, kold krig til krigen mod terror. Moderniteten ca. 1775- ca. 1960 selvidentitet og industriel civilisation. Romantikken ca. 1775-1914 Følelse, åndelighed og den nationale idé. Oplysningstiden ca. 1650-1830 bekender sig først og fremmest til den menneskelige fornuft. Renæssance ca 1400-1650 genfødsel tilbage til antikkens rødder. Middelalderen 476-1500 mellemtiden, hvor det katolske kristne verdensbillede skaber et sammenhængende Europa. Antikken ca. 800 f.v.t. til år 476 e.v.t.


Om litteraturhistorie se nederst i denne oversigt.

Verden i nyeste tid ca. 1960- postmodernisme, kold krig til krigen mod terror.

Materialeforslag:

Verden i nyeste tid. Fra kold krig til krigen mod terror af Henrik Bonne Larsen og Thorkil Smitt. Forlaget Systime 2. udgave 2011. Illustreret og med oversigter. Bogens website på www.nyestetid.systime.dk har supplerende undervisningsmateriale til bogens emner. 201 s. Bogen beskræftiger sig med de konflikter, der karakteriserer verdenshistorien siden slutningen af 1980'erne: 1. Den nye Verdensorden 7-13, 2. Den Den Kolde Krig og Murens fald 15-35, 3. Udvidelsen i EU og de ændrede spilleregler for samarbejdet 37-58, 4. Konflikten om Det hellige land 59-82, 5. Fra Golfkrig til Irak-krig 83-106, 6. International islamistisk terror 107-126, 7. Kina - det 21. århundredes supermagt? 127-146, 8. Globalisering 147-168, 9. Den globale folkevandring 169-184, 10. Menneskerettigheder 185-200. Bogen på grund af det brede udvalg af historiske emner er det oplagt også at bruge bogen i tværfagligt arbejde. 2. udgaven er opdateret med en beskrivelse af finanskrisen og dens betydning for EU-samarbejdet samt en analyse af drabet på Osama bin Laden og hvilken indflydelse det vil få for den internationale islamiske terrorisme. Find selv andre eksempler fra Kina. http://www.systime.dk/verden-i-nyeste-tid-fra-kold-krig-til-krigen-mod-terror-1.html (S) erhvervsøkonomi, sprogfag, historie, geografi, religion og samfundsfag

Følg med i aviserne om territorial striden mellem Japan og Kina om Senkaku-/Diaoyu øerne i Det sydkinesiske hav. Men vær også opmærksom på, at Kina kræver magten over Det sydkinesiske hav Nan Hai, 2,3 mio. km2 stort, velafgrænset randhav syd for Taiwan. olie- og gasreserver, og som regnes som en af de vigtigste maritime handelsruter, har varet siden 2. Verdenskrig. Det sydkinesiske hav grænser desuden op til: Brunei, Filippinerne, Malaysia, Spratly Islands og Vietnam. Se kortet her: http://da.wikipedia.org/wiki/Sydkinesiske_Hav

Læs fx. 'Protestens anatomi' om 18. sept., 81-års dagen for Japans kolonisering af Kina, artikel af Jes Randrup i Jyllands-Posten International s. 16-17 den 19. sept. 2012, eller 'Kina Tillader nye protester' om ø-striden, artikel af Jes Randrup og Thomas Høy Davidsen i Jyllands-Posten International 18. sept. 2012. Find artikler på SkoDa's Infomedia.

Læs i Global Times fra 20.12.2011 (kinesisk avis i dansk oversættelse) om Striden om Det Sydkinesiske hav, hvor Kina den 17. august lancerede sit nye hangarskib, artikel af Xilong Wang: http://dk.gbtimes.com/kina-og-nu/striden-i-det-sydkinesiske-hav-opsummering (S) naturgeografi og samfundsfag

World in Motion 2.0 – Science – Fiction – Technology af Lars Ulrik Tambjerg-Ravn. Anthology. Systime 2012. Illustrated and with Tasks. 190 p. Table of Contents: Living Online 7-43. Here’s Looking at You 45-66. Genes and Destiny 69-109. Automation for the People 111-143. Where To Now? 145-184. Credits 186-190. Find examples from China. http://www.systime.dk/world-in-motion-2-0-science-fiction-technology.html (S) engelsk undervisningsforslag

Se emneforslag på denne side i øvrigt, meget materiale derfra kan du anvende.

Modernitet ca. 1775-ca. 1960 selvidentitet og industriel civilisation.

Materialeforslag:

Modernitetens verden - Tiden, videnskab, historien og kunsten. Redigeret af Ole Høiris og Thomas Ledet. Aarhus Universitetsforlag 2009. Gennemillustreret. 671 s. Det modernes gennembrud i 1800- og 1900-tallet betød, at mennesket nu skulle stå helt og aldeles på egne ben. Familien, naturen, historien, Gud og nationen var pludselig ikke længere en fast ramme om menneskelivet. Nu måtte den enkelte finde svarene og skabe meningen i en verden, hvor menneskelivet var reduceret til et element i et meningsløst univers underkastet ubrydelige naturlove. Bogen er også særdeles anvendelig som leksikon med de fyldige emneregister s. 651-659 og personregister s. 660-668, samt verdenskort over de europæiske kolonier 1814 på omslagets inderside forrest og over kolonier i 1914 på omslagets inderside bagerst. I 37 artikler på ca. 10-20 sider stiller forskere på Aarhus Universitet skarpt på centrale aspekter af modernitetens verden. Indholdsoversigt: Indledning 11-29, Tiden 30-166, Videnskab 168-366, Historien 368-506, Kunst 508-650, Billedoplysninger 669-671. http://da.unipress.dk/udgivelser/m/modernitetens-verden/ Citat fra Tom Hermansens anmeldelse i Jyllands-Posten "[.] Og sådan kunne man fortsætte opremsningen fra en bog, man bliver klog af at læse. Denne bogserie er et fremragende bevis på forskningens berettigelse." (S) arabisk, billedkunst, biologi, dansk, datalogi, engelsk, filosofi, fysik, geografi, historie, kemi, klassiske fag, matematik, mediefag, psykologi, religion, russisk, samfundsfag, tysk og teknikfag.

Statsdannelse, regimeforandring og økonomisk udvikling - en introduktion til komparative historiske analyser af Jørgen Møller. Hans Reitzels Forlag 2012. 225 s. Hvorfor opstod den moderne stat, demokratiet og markedsøkonomien netop i Europa? Hvad forstår vi overhovedet ved en stat, og hvorfor er stater vigtige? Og hvordan kan vi undersøge den historiske udvikling af stater på tværs af århundreder og store geografiske afstande? Statsdannelse, regimeforandring og økonomisk udvikling analyserer udviklingen af den moderne stat i et empirisk, teoretisk og metodisk perspektiv. Historiske, faktuelle forhold omkring statsdannelse præsenteres, og det analyseres, hvorfor aksen fra Europa til Østasien historisk har været begunstiget, og hvorfor især Vesteuropa i moderne tid har været hjemsted for markante udviklinger. Bogen diskuterer forskellige teorier om statsdannelse, og vejen lægges om navne som Weber, Hintze, Schumpeter, Skocpol og Tilly blandt mange andre. Endelig diskuteres de metodiske principper i historisk sociologi og komparative historiske studier, og bogen kan dermed fungere som metodebog i sociologi, statskundskab og historie. Se henvisningerne til Indien Kina i stikordsregister s. 251-255. http://www.gyldendal-akademisk.dk/Books/9788741255095.aspx (S) erhvervsøkonomi, filosofi, historie og samfundsfag

Romantikken ca. 1775-1914 Følelse, åndelighed og den nationale idé

Materialeforslag:

Romantikkens Verden - Natur, menneske, samfund, kunst og kultur redigeret af Ole Høiris og Thomas Ledet. Aarhus Universitetsforlag 2009. Gennemillustreret. 640 s. Romantikken formulerede et særligt verdenssyn, der åbnede for en dyrkelse af folkelig fortid, den nationale idé, for melankolsk livsførelse, splittelse og higen efter helhed og harmoni og åndelighed. Den var en kritisk reaktion mod oplysningstidens materialistiske rationalisme og modernitetens fremvoksende industrialisering. Bogen er også særdeles anvendelig som leksikon med de fyldige emneregister s. 626-629 og personregister s. 630-636, samt tidens verdenskort på omslagets indersider. I mere end 40 artikler stiller forskere på Aarhus Universitet skarpt på centrale aspekter af perioden. Indholdsoversigt: Indledning 11-29, Naturen 33-151, Mennesket 152-255, Samfund 256-369, Kunst og kultur 370-520, Kunstneren 522-625. Billedoplysninger 637-639. http://da.unipress.dk/udgivelser/r/romantikkens-verden/ Læs anmeldelsesuddrag her: Jakob Ladegaard StandArt: "Bogen … giver ikke alene et nuanceret billede af en afgørende epoke i Vestens historie, den er tilmed smukt produceret med et væld af farvebilleder og et, ja, lækkert layout. Det er i en romantisk forstand et fragmentarisk værk, der frem for at lukke indre modsigelser og spændinger ude, lader læseren opdage en tid og et verdenssyn fra forskellige og ofte overraskende vinkler. Antologien er af den grund at betragte som et regulært straffespark for enhver underviser eller romantik-interesseret med tværfaglige ambitioner. Grundet de generelt velskrevne og fint formidlede artikler, gælder dette ikke blot på universitetsniveau, men også på f.eks. ungdomsunddannelser. Desuden er bogen et befriende modspil til vor tids nationalistiske definiton af romantikken." Finn Windfeldt Hansen lektørudtalelse: "Bogen favner med sin detailrigdom og inviterer i øvrigt bredt. Omslag, udstyr og layout er i fuld overensstemmelse hermed, og resultatet er da også blevet, at man står med en bog, der næsten synes uomgængelig. Det er formidling, når det er bedst: solid faglig forankring gjort tilgængelig for såvel lærd og læg. En stor og flot udgivelse, der nærmest fremstår encyklopædisk i sigte og indhold, og som udover udtalte faglige kvaliteter også er skrevet med blik for formidling af emnet." (S) Billedkunst, biologi, dansk, engelsk, filosofi, fysik, geografi, historie, idræt, kemi, musik, religion, russisk, samfundsfag og tysk.

Oplysningstiden ca. 1650-1830 bekender sig først og fremmest til den menneskelige fornuft.

Materialeforslag:

Oplysningens verden - Idé, historie, videnskab og kunst. Redigeret af Ole Højris og Thomas Ledet. I serien Verdensbøger. Aarhus Universitetsforlag 2007. Rigt illustrere. 600 s. Bogen er også særdeles anvendelig som leksikon med de fyldige emneregister s. 583-589 (se Kina) og personregister s. 590-598. 38 Fagfolk fra alle fakulteter på Aarhus Universitet bidrager med artikler i læsbart sprog af en længde på ca. 10-20 sider hver. Indholdsoversigt 7-10. Indledning 11-26, Prolog 29-42. Oplysningens tid og idé 45-121. Naturvidenskab 125-266. Samfundsteori og -Praksis 268-435. Kunst og dannelse 436-564. Epilog 567-582. 'Feudalismens økonomi i Europa kulminerede, den industrielle revolution med dampmaskinen satte i gang, og europæerne systematiserede global arbejdsdeling og handel med totalt herredømme til søs og magtfulde kolonier rundt om i verden. Nu var verden og livet ikke længere styret af Gud, men af fornuftige love, som mennesket kunne erkende og udnytte, og de menneskelige fællesskaber baserede sig på frie og lige menneskers indgåelse af en fornuftig kontrakt. Denne verdsliggjorte verdensopfattelse med dens udvikling af en empirisk erkendelsestradition har sammen med det globale udsyn været et helt specielt europæisk fænomen. Måske finder vi heri det egentlige grundlag for Europas politiske og økonomiske verdensherredømme, som derefter udviklede sig, og for den videnskabsopfattelse, som stadig er globalt dominerende. Dette var perioden, hvor de eksperimentelle videnskaber blev grundlagt, og hvor varetagelsen af dem blev lagt ind i det, der blev til det moderne universitet.' Se her og læs også de flotte anmeldelser: http://unipress.dk/udgivelser/o/oplysningens-verden/ (S) astronomi, billedkunst, biologi, dans, dansk, dramatik, engelsk, erhvervsøkonomi, filosofi, fransk, fysik, historie, idræt, italiensk, kemi, klassiske fag/oldtidskundskab, naturgeografi, psykologi, religion, samfundsfag og kulturforståelse, teknologi og tysk.

Renæssance ca 1400-1650 genfødsel tilbage til antikkens rødder Renæssance-perioden blev indledt i Italien i 1300-tallet. Epoken bredte sig til det resterende Europa i 14-1500-tallet og sluttede i Nord- og Vesteuropa omkring 1650. Perioden før var middelalderen, dvs. mellemtiden. Nu søgte man tilbage til antikkens rødder, hvis kunst, filosofi og litteratur blev de nye idealer.

Materialeforslag


Jin Ping Mei i vers og prosa (Blommegren i Gylden Vase), oversættelse ved Vibeke Børdahl. 1. bog af en fortælle-roman. Forlaget Vandkunsten 2011. Indbundet i silke og med fine illustrationer. 10 kapitler. 252 s. En erotisk roman fra 1500-tallets Kina, som regnes for et mesterværk inden for den kinesiske talesprogslitteratur. Den tager udgangspunkt i en fortælling fra 1100-tallets begyndelse i Shandong-provinsen om Wu Song, der dræber en tiger med de bare næver. Handlingen udspiller sig bl.a. omkring den smukke kvinde Pan Jinlian og en kinesisk Don Juan-skikkelse apotekeren Ximen Qing. Den er farvet af den tid, den blev til i nemlig 1500-tallet. Historien oser af erotik, intriger, druk og svig. Det er særdeles saftig læsning. Som den græske oldtids rapsoder og middelalderens omvandrende fortællere i Europa, har den kinesiske fortæller formodentlig i ti dage i træk, to timer hver dag skiftevis fortalt og sunget versene til eget akkompagnement på pipa/lut. Derfor slutter et kapitel med ordene "Hvis I ikke ved, hvad der siden sker, så lyt til fortællingen i næste runde". Denne fortælle-tradition er i Kina i dag bevaret på et thehus i Yangzhou øst for Nanjing. Romanens første bevarede trykte udgave er fra 1617. Kejser Kangxi (1654-1722) udstedte et edikt i 1687, der forbød fortællinger med umoralsk indhold. Men fortælle-romanen cirkulerede i det skjulte og blev læst af det meste af den uddannede elite. Træsnit s. 12-13, 21-22 (kp. 1), 57-58 (kp. 2), 79-80 (kp. 3), 101-102 (kp. 4), 117-118 (kp. 5), 135-136 (kp. 6), 151-152 (kp. 7), 175-176 (kp. 8), 201-202 (kp. 9), 221-222 (kp. 10) Navneliste s. 239-243. Ordliste s. 244-248. http://www.forlagetvandkunsten.dk/110659/ Læs den fine anmeldelse i Information her: http://www.information.dk/294335 (S) billedkunst og dansk

Renæssancens Verden - Tænkning, kulturliv, dagligliv og efterliv red. Af Ole Høiris og Jens Vellev. Bog og e-bog. Aarhus Universitetsforlag 2006. Gennemillustreret. 546 s. Renæssancen var en af de mest revolutionerende epoker i historien. Jorden blev flyttet væk fra universets centrum; Gud overlod verden til menneskenes ansvar; reformationen medførte en ny opfattelse af det at være kristen; Europa blev hærget af langvarige religionskrige; verdenshandlen kom på europæiske hænder; Europa blev verdens dominerende militærmagt; og verdenskortet blev vendt, så Europa kom øverst. Bogen har tidens verdenskort på omslagets indersider samt et fyldigt personregister s. 539-546. I 25 artikler stiller forskere skarpt på perioden. Indholdsoversigt: Indledning 11-17. Renæssancens tænkning 18-201. Renæssancens kulturliv 202-367. Renæssancens dagligliv 368-468. Renæssancens efterliv 470-538. Navneindeks 539-546, se fx Marco Polo. http://da.unipress.dk/udgivelser/r/renæssancens-verden/ Læs uddrag af anmeldelse af Mette Vinge i Politiken: "en stor, grundig og flot gennemillustreret bog om den periode, hvor grundlaget for den moderne verden blev skabt …humøret stiger nogle grader, når man får bogen i hånden. Begynder man at bladre bogen igennem, vil læseren garanteret flere gange udstøde et 'nej, hvor nydeligt', for det er bogen. Illustrationsmaterialet er originalt, smukt sat op og meget smukt reproduceret [ …] Samme universitet kan godt bryste sig lidt stolt over det utrolig flotte værk, der her har lagt i danskernes hænder. Så er det bare, om læserne har fingerkræfter nok." (S) Billedkunst, biologi, dansk, drama, engelsk, filosofi, geografi, historie, kemi, musik, religion, samfundsfag og teknikfag.

Middelalderen 476-1500, dvs. mellemtiden, hvor det katolske kristne verdensbillede skaber et sammenhængende Europa. Den tidlige middelalder 476-1000, Højmiddelalderen 1000-1300, Senmiddelalderen 1300-1500.

Materialeforslag:

Middelalderen - historie, religion, litteratur og kunst af Sanne Stemann Knudsen og Kim Beck Danielsen. Forlaget Systime 2011. Baggrund, kilder/tekster, illustrationer. 168 s. I middelalderen var det vigtigste spørgsmål: Hvad siger Gud til det? Gennem den kristne tro fik man indsigt i, hvordan verden var sat sammen. At Gud havde skabt verden var ikke til diskussion, og man troede på det evige liv i himlen og den evige fortabelse i helvedet. Bogen handler bl.a. om katolicismen, adelen, konger og kejsere, bønder, levevilkår, familieforhold, kunst og arkitektur, litteratur, naturfilosofi og teknologi. Et gennemarbejdet afsnit om arkitektur i perioden, som fint kan anvendes på en studietur til Rom. Bogen er også en introduktion til middelalderens litteratur: Folkeeventyr, folkeviser, mariaviser, ridderdigtningen og minnesangen. Men i endnu højere grad et fremragende indblik i periodens litteratur og visedigtning. Det åbner dels for et samarbejde med andre fag, særligt dansk, om litterære perioder, men giver samtidig et indblik i periodens forestillingsverden. Udgivelsen afsluttes med middelalderen i eftertiden med fine kilder, som lægger op til overvejelser omkring historiebevidsthedsbegrebet. Find selv paralleller til Kina http://www.systime.dk/middelalderen-historie-religion-litteratur-og-kunst.html Læs hele den fine anmeldelse her i Gymnasieskolen: http://gymnasieskolen.dk/anmeldelse-834 (S) Billedkunst og design, Dansk, Historie, Religion


Middelalderens verden: Verdensbilledet, tænkningen, rummet og religionen Redigeret af Ole Høiris og Per Ingesman. I serien Verdensbøger. Aarhus Universitetsforlag 2010. Rigt illustreret. 528 s. Bogen er også særdeles anvendelig som leksikon med de fyldige emneregister s. 510-516 (se Kina) og personregister s. 517-522, samt tidens verdenskort på omslagets indersider. Fagfolk fra alle fakulteter på Aarhus Universitet bidrager med artikler i læsbart sprog af en længde på ca. 10-20 sider hver. I Middelalderens Verden får du et indblik i en fremmedartet og mangfoldig fortid. Billeder og bygninger, begreber og tankefigurer, fortællinger og følelser. kristendommens møde med andre religioner. Sidst, men ikke mindst, kommer du ind på livet af vigtige middelalderskikkelser, fra fyrster som Karl den Store til filosoffer som Johannes Duns Scotus. Fra anmeldelse i Information: "En storslået publikation i forlagets ambitiøse serie … Endnu et storværk i vanligt rigt udstyr og generøst format med 28 specialartikler. Stof til både lærd og læg. Enestående flot." s. 11-27 Indledning, s. 28-86 Prolog: Verdensbilledet, s. 88-164 Tænkningen, s. 166-258 Rummet, s. 260-371 Kirkens magt, s. 372-459 Nordens Kristianisering, s. 460-509 Epilog: Arven fra Middelalderen, s. 523-527 Billedoplysninger. Se en indholdsoversigt over bogens artikler og forfattere her: http://da.unipress.dk/udgivelser/m/middelalderens-verden/ (S) astronomi, billedkunst, biologi, dansk, dramatik, engelsk, erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, historie, klassiske fag, naturgeografi, psykologi, religion, samfundsfag og kulturforståelse, teknologi og tysk.

Se ovenover AT 2009, A i detaljer: A. Silkekejserinden, en romantrilogi, bind 1. Verdens Tag, 2. Buddhas Øjne, 3. Tronranersken af José Frèches. Borgen 2006. Året er 655 og langs med silkevejen drømmer alle om én ting, nemlig at fravriste Kina hemmeligheden bag fremstillingen af silken, som er sjældnere og langt mere kostbar end både guld og ædelstene. Den illustrer også magtfordelingen mellem de mange forskellige trosretninger i Kina omkring 600-tallet, kombineret med historiske detaljer omkring hoffets og menigmands liv, i en tid for så længe siden. Historien tager sin begyndelse, da kejserinde Wu (f. 624, kejser 690-705 under Tang-dynastiet) personligt påtager sig at lede en efterforskning, som skal afsløre bagmændene bag et brud på det kejserlige silkemonopol. Med rødder i buddhismen allierer hun sig med klostrenes ældste, og snart går den vilde jagt ad Silkevejen blandt præster, munke og røvere. Herfra udfolder historien sig langsomt. Buddhas Øjne, bind 2, 394 s. I José Frèches Buddhas øjne er overhovedet for det største indiske kloster forsvundet sammen med kostbare relikvier, og uden at vide det, har han bragt forholdet mellem Kina, Indien og Tibet i ubalance. Efterforskningen af bruddet på det kejserlige silkemonopol er i fuld gang, og udløser sammen med overhovedets forsvinden en lavine af stridigheder og menneskeskabte dramaer. I denne turbulente tid bliver "De Himmelske Tvillinger" født. http://www.borgen.dk/product.asp?product=1219 Læs den flotte anmeldelse "Det har været en fornøjelse at tage hul på Buddhas øjne og bogen har været svær at slippe igen … Sproget er spændstigt og varieret, og historien rummer fremdrift kombineret med intriger, magtbegær, buddhistisk indsigt." her: http://www.bookworm.dk/visanmeldelse.php?815 Tronranersken, bind 3, 382 s. I Kina trækker kejserinde Wu Zetian stadig i trådene for at bemægtige sig kejsertronen http://www.borgen.dk/product.asp?product=1218 Læs den fine anmeldelse af Tronranersken her: http://www.bookworm.dk/visanmeldelse.php?816

Antikken ca. 800 f.v.t. til år 476 e.v.t.


Materialeforslag:


Antikkens verden: Videnskab, kultur, myter, religion og de fremmede Redigeret af Ole Høiris og Birte Poulsen. Aarhus Universitets Forlag 2011. Gennemillustreret. 540 s. Antikkens kultur havde sit udspring i Grækenland og Romerriget og påvirkede hele Middelhavsområdet, Mellemøsten og over til Indien. Bogen er også særdeles anvendelig som leksikon med de fyldige emneregister s. 523-530 og personregister s. 531-536, samt tidens verdenskort på omslagets indersider. I 25 artikler på ca. 10-20 sider stiller forskere på Aarhus Universitet skarpt på centrale aspekter af antikkens tænkning og livsformer. Antikken dannede bl.a. grobund for de tre store idésystemer, der skulle komme til at bære den europæiske historie i flere tusinde år. A) Det ene idésystem havde som kerne, at verden skulle forstås verdsligt på baggrund af observation og tænkning eller logik. De fleste af nutidens videnskaber fører deres rødder tilbage til græske filosoffer som Herodot, Platon og Aristoteles. B) Den romerske statsforvaltning, som har dannet grundlag for statsret og generel lovgivning over store dele af verden. C) Kristendommen. Indholdsoversigt: Indledning 11-24, Prolog 26-57, Videnskab 58-156, Kunst og Kultur 158-241, Myter og Religion 242-364, De Fremmede 366-453, Antikken i Eftertiden 454-522, Billedoplysninger 537-538. Lektørudtalelsen siger: "Det er en overdådigt og mangfoldigt illustreret udgivelse med meget høj kvalitet både teknisk og i udvælgelsen." http://da.unipress.dk/udgivelser/a/antikkens-verden/ (S) billedkunst, biologi, drama, filosofi, historie, klassiske fag/oldtidskundskab, matematik, naturgeografi og religion

Den Gule Kejsers Klassiker Huang di Nei Jing oversat af Hugo Hørlych Karlsen. Sphinx Forlag, 1. udgave, 5. oplag 2010. 767 s. Den Gule Kejsers Klassiker er indbegrebet af traditionel kinesisk medicin i alle dens aspekter, hvad enten det er akupunktur, energiarbejde eller urtemedicin. Den gennemgår elementerne, meridianerne og qi-energiens forskellige udtryksformer. Hvert kapitel indleder med en kort indholdsbeskrivelse i skråskrift. Så følger Den Gule Kejsers spørgsmål og den himmelske lærer Qi Bo's svar. Legenden siger, at Den Gule Kejser (2698-2589 f.v.t.) er forfatteren. Værket er nedskrevet i De Stridende Staters periode 475-221 f. v. t. og er et af verdens ældste klassiske værker om medicin. Det giver indsigt i 'Hvad er et menneske? Hvordan lever det i forhold til verden uden for sig selv og til verden inden i det selv?' Et dybtgående værk, der kan læses af enhver med interesse for menneskers muligheder for et liv i balance med sig selv og den jord, vi lever på. Værket bliver stadig læst og anvendt af traditionelle behandlere overalt i verden. Bogen indeholder Vejledende forord s. 10-12. To dele, Del I. Klassikeren med D ialogerne om Indre Medicin Su Wen. De ligefremme spørgsmål i denne del beskæftiger sig især med de væsentlige sammenhænge i 81 kapitler s. 13-330. Del II. Klassikeren med Dialogerne om Akupunktur Ling Shu. Den Mirakuløse Akse her beskæftiger sig især med akupunktur-behandling i 81 kapitler s. 331-601. Desuden indeholder bogen også Klassikeren om De Vanskelige Områder Nan Jing 81 korte kapitler s.602-650. Akupunkturpunkternes navne på dansk s. 651-667, De kinesiske begreber på dansk s. 668-670. Noter til kapitlerne s. 671-759, Billedlige fremstillinger af fx De fem forvandlinger, Skema over nogle af de tolv jordiske grenes korrespondanceforhold og Stamme-gren cyklusser s. 760-765. Kilder s. 766-767. http://sphinxforlag.dk/ostens-visdom/den-gule-kejsers-klassiker/ e-mail: ordre@detukendtes.dk (S) biologi, klassiske fag, naturgeografi, psykologi

Perspektiver til:

Ayurveda Før muslimerne kom i det 700-tallet e.v.t., eksisterede der to fremherskende former for lægekunst i Indien: Ayurveda i Nordindien, i det centrale Indien og dele af Kerala i syd, og Siddha som hovedsageligt er fra Tamil Nadu. Begge har lange historier og bliver stadig praktiseret i deres respektive Indiske regioner. Man ved meget lidt om Siddha, fordi dens viden er blevet mundtligt overleveret fra lærer til student, så meget lidt er nedskrevet. Siddha bruger fx puls- diagnosticering. Kuren skabes primært af et system af medicinsk alkymi. Derimod er der skrevet meget omkring historien, udviklingen og praktiseringen af Ayurveda både på sanskrit og på hindi. Ayurveda (Sanskrit: आयुर्वेद Āyurveda, "the complete knowledge for long life") På Sanskrit, betyder ordene āyus lang levetid og veda betyder viden. Den tidligste litteratur om indisk medicinsk praksis stammer fra den vediske periode 1200-500 f.v.t. Susruta Samhita og Caraka Samhita er store medicinske samlinger fra mange kilder. Ayurveda bruger balancen fra tre basale kropsvæsker til at diagnosticere: luft, galde og slim. Balancen bliver genoprettet og vedligeholdt ved en kombination af urter, mineraler, livsstil og til tider kirurgi. Begge systemer hviler på en fundamental forståelse af forholdet imellem mennesker og deres miljø. Læs fx om ayurveda på engelsk og med illustrationer her: http://en.wikipedia.org/wiki/Ayurveda (S) (biologi, klassiske fag/oldtidskundskab)

Og perspektiver til: Blod, slim og galde - Hippokrates om sundhed og sygdom, miljø og klima i antikken. Tekster oversat og indledt af Anders Frøland og Simon Laursen. Forlaget systime 2011. Illustreret. 182 s. Hippokrates (ca 460-ca 375 f.v.t.). Indledning 5-25, Tids- og stedsbestemmelse i de hippokratiske skrifter 27-33, Epidemibog 1 31-63, Vind, vand og steder 65-95, Den hellige syge 97-115, Lægekunstens oprindelse og principper 117-140, Menneskets natur 143-164, Eden 167-173, Ordliste 174-177, Indeks 178-180, Litteratur og Billedliste 181-182. http://www.systime.dk/blod-slim-og-galde.html Læs den fine anmeldelse i gymnasieskolen her: http://gymnasieskolen.dk/anmeldelse-663 (S) (biologi, geografi og klassiske fag/oldtidskundskab)

Litteraturens veje af Johannes Fibiger og Gerd Lütken. Systime 2012. 3. udgave. Flot illustreret. 588 s. En litteraturhistorisk fremstilling fra sagatiden til 2012 med fyldigt litteraturleksikon, analyseeksempler og mere end 200 farveillustrationer af billedkunst, skulptur, arkitektur og installationer fra de sidste 1000 års især europæiske historie. Opslagsværk og samlet fremstilling i ét greb. Litteraturens Veje viser Danmark og dansk litteratur som en del af en større verden og lægger derfor vægt på også at formidle idé- og verdenshistorie som en central reference for den danske. Kina-relevante sider i bogen er: 37-38, 387, 407, 443f, 489, 528, 536. http://www.systime.dk/litteraturens-veje-4.html Sammenlign de litterære perioder med tilsvarende i Kina http://www.kina-portal.dk/kultur/litteratur.php Den klassiske periode, fra det 18. århundrede f.Kr. til det 1. århundrede f.Kr. Se her: http://www.kina-portal.dk/kultur/litteratur_klassisk.php Den middelalderlige periode, fra det 1. århundrede f.Kr til slutningen af det 19. århundrede http://www.kina-portal.dk/kultur/litteratur_middelalder.php Se en mere detaljeret engelsk oversigtsartikel her om litteratur i kejserdynastiernes periode fra 221 f.v.t. til 1911 og videre om politiske og litterære revolutioner: http://academic.brooklyn.cuny.edu/core9/phalsall/texts/chinlit.html Find selv billedkunst-paralleller. (S) almen studieforberedelse og Tværfag, billedkunst og danskXplore

Xplore Geografi 8 Elevbog og i-bog af Poul Kristensen og Ditte Marie Pagaard. Geografforlaget 2011. 8. -10. klassetrin. Rigt illustreret og med valgopgaver. 128 s. Bogen er struktureret omkring geografiske emner, der motiverer eleverne og gør geografi spændende. Bogen præsenterer kernestof af høj faglighed for at forberede eleverne til afgangsprøverne. Teksterne er skrevet, så de er letforståelige. Emneoversigt 3. Et æble om dagen - om fødevarer, landbrug og levevilkår 4-29. Sundhed for alle - Befolkning og sundhed 30-51. Den skæve verden - om fattigdom, ulighed og udvikling 52-71. Hvad er meningen? – kommunikation 72-85. Plader og puslespil - Jordskælv og vulkanudbrud 86-107. Ingenting forsvinder - om råstoffer, forbrug, affald og genbrug 108-127. Stikord 128. Tværfagligt samarbejde I Xplore Geografi 8 er der tre emner fælles for fagene geografi, biologi og fysik/kemi, nemlig "Æblet", "Kommunikation" og "Cyklus". Fællesemnerne giver mulighed for naturfagligt samarbejde og temaorienterede undervisningsforløb. Find selv kinesiske eksempler. http://www.geografforlaget.dk/butik/produkt/21444 (S) geografi, biologi, fysik og kemi

Xplore Natur/teknik 5 Elevbog til 4-6. klassetrin af Per Nordby Jensen, Martin Sloth Andersen og Niels Andreas Lyhne-Hansen. Geograf Forlaget 2012. Rigt illustreret og med mange opgaver + stikordsregister. 49 s. Elevbogen indeholder Bogen præsenterer naturfaglige emner, som motiverer og aktiverer eleverne til at lære nyt. Der er bevidst valgt emner, der appellerer til både drenge og piger. I elevbogen præsenteres relevante temaer og fagudtryk gennem en letlæselig tekst. Denne underbygges af et væld af fotos, kort og tegninger, der gør stoffet forståeligt for eleverne. Der er opgaver i hvert kapitel i bogen. Indholdsoversigt: Livets udvikling 2-8. Masaierne danser stadig 9-15. På opdagelse i menneskets fortid 16-23. Byens vilde natur 24-31. Fly og lufttrafik 32-39. Det vilde vejr 40-48. Stikord 49. Find kinesiske eksempler til emnerne. http://www.geografforlaget.dk/butik/produkt/58784 (S) astronomi, biologi, erhvervsøkonomi, fysik, geografi, kemi og teknologi

Xplore Natur og teknik 4 Elevbog til 4. Klassetrin af Per Nordby Jensen og Niels Andreas Lyhne-Hansen. Geograf Forlaget 2011. Rigt illustreret og med mange opgaver + stikordsregister. 49 s. Elevbogen indeholder naturfaglige emner, der appellerer til både piger og drenge, og som er relevante og motiverende for målgruppen 4. klasse. Udover en letforståelig tekst indeholder Xplore Natur/teknik 4 et væld af illustrationer, tegninger og fotos, der støtter forståelsen af de faglige begreber. Layoutet er flot og farvestrålende og appellerer til elevernes nysgerrighed og lyst til at lære. Emnerne er På opdagelse ved vandhullet. Affald og energi. Med skib fra hele verden. På opdagelse i universet. Drikkevand og spildevand. Din krop er dit liv. http://www.geografforlaget.dk/butik/produkt?altTemplate=go_produkt&id=22164 Find kinesiske eksempler til emnerne. (S) astronomi, biologi, erhvervsøkonomi, geografi og teknologi

Xplore Natur og Teknik 2 af Per Nordby Jensen og Martin Sloth Andersen. Elevbog og Lærerhåndbog til 2. klassetrin. Geografforlaget 2012. Illustrerede. Elevbog 40 s, Lærerhåndbog 103 s + 61 sider opgaveark til at kopiere. Xplore Natur/teknik 2 introducerer faglige begreber ved at tage udgangspunkt i elevernes nære omverden. Systemet er praksisorienteret og gør brug af undersøgelser og aktiviteter, der motiverer eleverne. Der er fokus på, at trinmålene for 2. klasse opfyldes. Hvert opslag indeholder en letlæselig tekst, der understøttes af tegninger, fotos og kort. I lærerhåndbogen findes yderligere elevopgaver, der giver rig mulighed for undervisningsdifferentiering. Kapiteloversigt: Sten og forsteninger s. 2-9. Kom med til Færøerne s. 10-17. Fantastiske fugle s. 18-25. På opdagelse i solsystemet s. 26-53. Ud i vejret s. 34-40.

Find eksempler fra Kina på emnerne. Lærerhåndbog: http://www.geografforlaget.dk/butik/produkt/58782 Elevbog: http://www.geografforlaget.dk/butik/produkt/58781

(S) almen studieforberedelse og Tværfag, astronomi, biologi, fysik, geografi, kemi og teknologi

Tilbage til siden med oversigt over fagene: Kinaportalen/Fag

Tilbage til forsiden Kinaportalen