Kalkulation af tryksager/Færdiggørelse

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger
Spring til navigation Spring til søgning

TEKSTEN ER UNDER REDIGERING --Mediehoejskolen 10. aug 2008, 22:06 (CEST)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Færdiggørelse[redigér]

Da færdiggørelse er det sidste led i den grafiske proces, er det vigtigt at være særligt omhyggelig med planlægning og produktion, fordi produktet på dette tidspunkt har den højeste "værdi". Der kan derfor være store omkostninger forbundet med eventuelle fejl, ligesom forsinket levering ofte bliver resultatet.

Færdiggørelsen omfatter alle de operationer, der indgår i bearbejdningen af tryksagen, fra det øjeblik oplaget forlader trykkeriet som planoark (eller falsede læg fra en rotationstrykmaskine), til den færdige tryksag er pakket og klar til levering.

Her er nævnt en række af de hyppigt forekommende processer, som indgår i utallige kombinationer afhængig af ordretypen:

Skæring, falsning, fræsning, blokning, bukning, garnheftning, indbinding, limning, luftning/ligestødning, nummerering, optagning, pakning, perforering, prægning, sortering, trådheftning, trimning, udstansning.

Det meste udstyr til færdiggørelse kræver forholdsvis meget manuel betjening. I mange tilfælde er der tale om processer, hvor selve produktionen måske ikke tager lang tid, men hvor indstillingerne af maskinenerne ofte får en relativ stor vægt i kalkulationerne.

Kalkulation af færdiggørelse kan være særdeles omfattende og kompliceret. Vi har i denne bog valgt at fokusere på de almindeligste processer ved brochure¬fremstilling:

 • Skæring
 • Falsning
 • Samleheftning

De viste kalkulationsprincipper kan i mange tilfælde overføres til andre processer og andet udstyr.


Skæring[redigér]

Ved stort set alle ordrer skal der foretages skæring. Processen omfatter

 • Intern transport og klargøring af ark til skæring
 • Indstilling af skæremaskine og godkendelse af skæreprøve
 • Evt. luftning og ligestødning af arkene
 • Skæring
 • Frastilling af de udskårne dele på palle, i kasser etc.

Omkostningsberegning[redigér]

Omkostningerne ved skæringen knytter sig til tidsforbruget ved henholdsvis indstilling og skæring.

Indstillingstiden afhænger primært af, hvor mange skæresnit der skal foretages, hvilket kan omregnes til, hvor mange dele/elementer der skal renskæres på arket.

Skærehastigheden afhænger af arkets størrelse, dets tykkelse og vægt samt antallet af skæresnit (udtrykt i antal dele, arket skal skæres i).

Det samlede tidsforbrug ved skæring kan med udgangspunkt i nedenstående skema beregnes således:

Indstilling: Indstillingstid efter antal dele, arket skal skæres i.

 +

Skæring: Antal ark x skæretid/1.000 ark x papirets gramvægt/100 g

Ud det aktuelle arkformat findes det antal dele, der skal renskæres på arket, og tidsforbruget for indstilling af skæremaskinen. Skæretiden er anført pr. 1.000 ark ved 100 g papir. For at kompen¬sere for mere eller mindre skæretid, når papirets gramvægt og tykkelse ændres, anføres den aktuelle gramvægt i formlen i forhold til 100 g papir.

Falsning[redigér]

Falseprocessen omfatter

 • Intern transport og klargøring til falsning
 • Indstilling af falsemaskine og godkendelse af falseprøve
 • Falseproduktion
 • Fratagning af falseark og pakning på paller, i kasser etc.

Omkostningsberegning[redigér]

Omkostningerne ved falsning vedrører tidsforbruget ved indstilling af falsemaskine og falseproduktionen.

Indstillingstiden varierer med antallet af falsebrud og sværhedgraden af den pågældende falsetype. Ved dobbeltproduktion med skærehjul er indstillingstiden ekstra lang, fordi skærehjulet skal monteres – og efterfølgende afmonteres.

Produktionshastigheden afhænger af falsetypen, antallet af falsebrud, længden på falsearket, papirets gramvægt og evt. dobbeltproduktion.

Nogle falsetyper er vanskeligere at ‘køre’ end andre, fx er hastigheden ved 4-fløjet portfals lavere end ved en 4-fløjet parallel fals. Generelt gælder, at hastigheden falder med flere falsebrud.

Falsearkets længde (indløbslængde) har afgørende betydning for hastigheden. Jo længere falseark, des færre eksemplarer produceres pr. time. Med papir i gramvægten 80–130 g/m2 er falsehastigheden forholdsvis konstant, men ved tyndere eller kraftigere papir reduceres hastigheden.

Ved dobbeltproduktion, hvor to ark falses samtidig og deles i falsemaskinen med et skærehjul, er det normalt at falsehastigheden reduceres omkring 10 %.

Det samlede tidsforbrug kan med udgangspunkt i nedenstående skema 2 og 3 beregnes således:

Indstilling: Indstillingstid efter falsetype + Falsning: Antal falseark / hastighed pr. time

De angivne produktionshastigheder i skemaet baserer sig på:

 • At papirets gramvægt er 80–130 g/m2. Gramvægt herudenfor – se skema 3.
 • At det færdigt, falsede format (slutformatet) er A4 ved falsninger indtil 16 sider. Ved et større eller mindre slutformat ændres hastigheden – se skema 3.
 • At slutformatet ved 24 og 32 sider er A5.
 • Timesats: 430 kr.
 • Maksimal indløbsbredde: 75 cm. – Maksimal indløbslængde: 105 cm.


Samlehæfter m/ trimmer[redigér]

Samlehæftning omfatter følgende processer:

 • Intern transport og klargøring af de enkelte ark (falselæg) t arkstationerne
 • Indstilling af samlehefteren (arkstationer, hefteenheder og trimmer) – evt. indstilles til dobbeltproduktion.
 • Samleheftning (falseark samles i indstik, heftes og trimmes)
 • Tryksagerne tages fra, stakkes, evt. omsnørres og pakkes.

Omkostningsberegning[redigér]

Omkostningerne ved samleheftningen vedrører tidsforbruget ved indstilling og produktion.

Indstillingstiden afhænger af, hvor mange falseark der skal heftes. Jo flere falseark, des flere arkstationer skal indstilles. Ved dobbeltproduktion forøges indstillingstiden, fordi der her skal monteres ekstra hefteenheder og stansejern i trimmeren.

Der anvendes normalt kun en medarbejder til indstilling, hvorimod der under produktionen ofte anvendes 2 eller 3 medarbejdere afhængig af antallet af falseark.

Produktionshastigheden afhænger af, hvor mange forskellige falseark, der skal samleheftes, og formatet på de falsede ark. Endvidere har antallet sider i falsearket og gramvægten betydning.

Det samlede tidsforbrug ved samleheftning kan med udgangspunkt i nedenstående skemer 4, 5 og 6 beregnes således:

Indstilling: Indstillingstid efter antal falseark + Samleheftning: Antal eksemplarer / hastigheden pr. time

De angivne produktionshastigheder og timesatser baserer sig på:

 • At de falsede ark har formatet A4
 • At der ikke tages hensyn til antal sider i falsearket eller papirets gramvægt
 • At samlehefteren er bemandet således:

Ved 1 falseark: 1 mand Ved 2-4 falseark: 2 mand Ved 5-6 falseark: 3 mand


Pakning[redigér]

De fleste tryksager pakkes inden levering for at undgå skader under transport og lagring. De typiske muligheder for pakning er:

 • Stablet løst på paller og omvikles med plast
 • Pakket i kasser
 • Pakket i papir

Ved pakning forbruges indpakningsmaterialer og tid.

Pakningsmaterialer[redigér]

 • Forbruget af plast til omvikling, paller og indpakningspapir til den enkelte ordre er typisk minimale og indregnes i timesatsen for bogbinder-udstyret.
 • Kasser og æsker kan være ganske bekostelige og bør registreres på den enkelte ordre som en direkte omkostning.

Tidsforbrug[redigér]

 • I de fleste tilfælde foretages pakningen i forbindelse med den sidste proces, fx falsning eller samleheftning. Det betyder, at hastigheden ved pågældende proces evt. reduceres afhængig af pakkemetoden.
 • I andre tilfælde foretages indpakningen som en separat proces, og tidsforbruget må her vurderes skønsmæssigt.