Jobjagt/Dine personlige og sociale færdigheder

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Hvilke færdigheder ønsker arbejdsgiverne?[redigér]

Det kan som jobsøger være svært at leve op til alle arbejdsgivernes krav. Mange annoncer er en lang ønskeliste af "krav". Der er dog ingen grund til at holde sig tilbage, hvis du kan udylde en del af jobbets indhold. Kun de færreste - og måske ingen - er den perfekte ansøger og match til jobbet.

Ud over tekniske færdigheder, har arbejdsgivere en række mere eller mindre udtalte forventninger til personlige og sociale færdigheder. Igen må man her sige, at ingen kan opfylde alle disse forventinger. Men som jobsøger er det nyttigt at være opmærksom på disse forventninger, og man kan også overveje hvilke man selv mener man kan opfylde.

Fra en undersøgelse gennemført af Det Australske Handels- og Industrikammer vises nedenfor en række områder og færdigheder der efterspørges.

.

Kommunikation

 • Lytte og forstå
 • Tale klart og tydeligt
 • Kunne skrive til konkrete læsere
 • Forhandle ansvarsfuldt
 • Tale og skrive på andre sprog end dansk
 • Forstå interne og eksterne interessenters behov
 • Etablere og benytte netværk
 • Dele viden

Teamwork

 • Arbejde på tværs af aldersforskel uden hensyntagen til køn, race, religion og politisk overbevisning
 • Arbejde selvstændigt og som del af et team
 • Håndtere teamarbejde i forskellige sammenhænge, f.eks. problemløsning
 • Identificere medlemmers individuelle styrker
 • Coaching og mentoring i teamet, at give feedback

Problemløsning

 • Udvikle kreative fornyende løsninger
 • Udvikle praktiske løsninger
 • Afprøve formodninger med udgangspunkt i konkrete data og omstændigheder

Selvledelse

 • Have en personlig vision og egne mål
 • Bedømme og overvåge egne præstationer
 • Kunne udtrykke egne visioner og ideer
 • Tage ansvar

Planlægning og organisering

 • Styre og prioritere tid
 • Tage initiativer og træffe beslutninger
 • Etablere klare projektmål og resultater
 • Fordele personer og ressourcer til aktuelle opgaver
 • Forstå grundlæggende forretningsideer

Teknologi

 • Have en række grundlæggende IT-færdigheder
 • Kunne benytte IT som et styringsværktøj
 • Bruge IT til at organisere informationer

Læring

 • Styre egen læring og udvikling
 • Have lyst til livslang/fortsat læring
 • Være villig til at lære på jobbet
 • Være åben for nye ideer og teknologi
 • Være indstillet på at investere tid og indsats i at lære nye færdigheder

Initiativ og virkelyst

 • Kunne tilpasse sig nye situationer
 • Omsætte ideer til handling
 • Igangsætte innovative løsninger

.