Spring til indhold

Fysik i Folkeskolen/Hvad er et atom?

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Et atom er grundstofs mindste byggesten. Atomer er det som udgør alt stof omkring os: Lige fra luft, vand, kaffe, træer, stjerner, asfalt til hvad mennesker og dyr består af.

Atomer består af elementarpartikler, som vi ser nærmere på i næste kapitel. Fordelingen og mængden af disse elementarpartikler i atomet, afgør hvilket grundstof der er tale om. Det betyder at grundstoffet hydrogen (brint) har en anderledes fordeling og mængde af elementarpartikler end grundstoffet helium for eksempel har - og ligeledes med alle andre grundstoffer.