Fibonacci-tal

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger
Spring til navigation Spring til søgning

Denne bog er en "opskrift" på, hvordan man kan skabe et lille program, der kan danne Fibonacci-talfølger.

C++[redigér]

#include <iostream>

using namespace::std;

main()
{
int a=0;
int max=10;
long double b=1, c=1;

while (a<max)
{
if ((a%2)==0){c=b+c;cout << c << ", ";}
if ((a%2)==1){b=b+c;cout << b << ", ";}
a++; 
}

return 0;
}

C++[redigér]

#include <iostream>
using namespace std;
int fib(int n);  // funktion til at finde tallet
int main()
{
  int n, resultat;
  cout << "Indsaet et nummer i raekkefoelgen: ";
  cin >> n;  
  resultat = fib(n); // kalder på funktionen fib(n), som regner nummeret ud  
  cout << "Fibonacci's " << n << " nummer i raekkefoelgen er " << resultat << endl;
  return 0;
}
int fib(int n)
{
  if ( n < 3) 
  {
     return (1);
     }
  else 
  {
     return ( fib(n-2) + fib(n-1));
     }
}

Perl[redigér]

#!/usr/bin/perl

use bigint;

my ($a, $b) = (1, 1);
for (;;) {
  print("$a\n");
  ($a, $b) = ($b, $a+$b);
}

Java[redigér]

<script type="text/javascript">
var limit = 30;
y = new Array;
y[0] = 1;
y[1] = 1;

for(var i=1; i<=limit; i++)
{
  y[i+1] = y[i]+y[i-1];
  document.write(y[i] + '<br />');
}
</script>

PHP[redigér]

<?php
function Fibonacci($num)
{
  $y = array();
  $y[0] = 1;
  $y[1] = 1;

  for($i = 1; $i<=$num; $i++)
  {
    $y[$i+1] = $y[$i-1]+$y[$i];
    echo $y[$i]."<br />";
  }
}

Fibonacci(10);
?>

PHP[redigér]

<?php
function fibonacci($num){
	if ($num == 0){
		return 1;
	}
	elseif ($num == 1){
		return 1;
	}
	else{
		return fibonacci($num-1) + fibonacci($num-2);
	}
}


$input = $_GET["fib"];
echo Fibonacci($input);
?>

ASP[redigér]

<%
function Fibonacci(counter)
	Dim n1
	Dim n2
	Dim temp2
	n1 = 1
	n2 = 1
	
	Do while not i>counter
		Response.write n1 &", "
		temp2 = n2
		n2 = n1+n2
		n1 = temp2
		i = i + 1
	loop
End function
Fibonacci(10)
%>

Python[redigér]

a, b = 0, 1
while b < 20000:
  print b,
  a, b = b, a+b

Program til udregning af et bestemt nummer i talfølgen

a = 0;
b = 1;
number = 0
at = 0
bt = 0
count = 0

maxcount = int(input("Hvilket nummer vil du tælle til?: "))


while(count < maxcount):
  number = a+b
  
  b = a
  a = number
  count = count + 1
  if(count == maxcount):
    print ("Dit nummer blev: ", number)

Scala[redigér]

def f(n : Int) : Int = n match {
  case 0 => 0;
  case 1 => 1;
  case n => f(n - 1) + f(n - 2)
}

F#[redigér]

let printFibs amount =
  let rec currentFib a b i =
    if i < amount then
      printfn "%d" a
      currentFib (a + b) a (i + 1)
  currentFib 1L 0L 0