Enzymer/Ordliste

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger
Spring til navigation Spring til søgning

Ordliste[redigér]

Denne liste indeholder ord, der benyttes i forbindelse med enzymer. Den er indtil videre meget mangelfuld.

 • Aktivitet – en samlebetegnelse for den hastighed og effektivitet, hvormed et enzym katalyserer en reaktion
 • Aktiveringsenergi – den energi, der behøves, for at et substrat omdannes til et produkt
 • Alosteri – mulighed for binding af regulerende molekyler
 • Aminosyre – i enzymer findes der 20 forskellige aminosyrer, som er molekyle indeholdende både en amino- og en carboxylsyregruppe
 • Cofaktor – et molekyle, enzymet behøver for at katalysere en reaktion
 • Denaturering – enzymet gøres uvirksomt ved udfoldning
 • Enzym – biomolekyle, der katalyserer reaktioner i levende organismer og virus
 • Enzymkompleks – et kompleks af flere forskellige enzymer
 • Feedbackregulering – en måde at regulere enzymer på, hvor produktet hæmmer det enzym, der katalyserer reaktionen (evt. slutproduktet i en stofskiftevej, der hæmmer den adgangsgivende enzym)
 • Foldning – enzymet folder ifølge dets primærstruktur, oftest med hydrofobe aminosyrer indad og hydrofile udad, og danner svovlbroer
 • Inhibitor – et molekyle, der hæmmer et enzyms aktivitet
 • Kinetik – studiet af enzymers aktivitet
 • Koncentration – den mængde af et givent stof, der er til stede
 • Produkt – et molekyle, der er blevet omdannet fra et substrat(er)
 • Substrat – et molekyle, der ved hjælp af enzymets katalyse bliver omdannet til et produkt(er)v