Engelsk/Ordliste/Tal

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Se også Engelsk/Grundlæggende


Engelsk Dansk
One En
Two To
Three Tre
Four Fire
Five Fem
Six Seks
Seven Syv
Eight Otte
Nine Ni
Ten Ti
Eleven Elleve