DrukUNO Spillergler

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger
Spring til navigation Spring til søgning

DrukUNO eller Druk UNO er et drukspil som spilles med UNOkort. Reglerne i DrukUNO bygger på de klassiske UNO regler hvor der er tilføjet regler for hvad, hvor meget og hvornår der skal drikkes.

Spille regler[redigér]

Når man har Uno så er det en anden’s tur

Kortspillet består af 4 farver: Rød, grøn, blå og gul og numrene 0 til 9. Der er desuden tre kort i hver farve, med symboler for "spring over", "+2" og "skift retning" udermere er der to sorte kort, ”skift farve” og ”skift farve +4”.

Der er to af hver almindelig kort, spring over, +2 og skift retning i hver farve, undtagen 0, som der kun et i hver farve, der er fire skift farve og fire skift farve +4 kort i hvert spil.

Ved start på spillet, gives 7 kort til hver spiller, og resten placeres på bordet og øverste kort i bunken vendes for at starte afsmidningsbunken. Hvis det vendte kort er et specialkort, betragtes det som om kortgiveren har smidt kortet. Spillet startes med at der spilles med uret.

Når det er en spillers tur skal man smide et kort som matcher farven på det øverste kort i afsmidningsbunken såfremt man har flere kort med samme nummer værdi som det valgte kort i samme eller andre farver må disse også spilles. ""Eks. På en blå 7’er spilles en blå 2’er og en rød 2’er.""

Man kan også spille et eller flere kort med samme nummer værdi som det øverste kort i afsmidningsbunken. Eks. På en grøn 5’er kan man spille en gul og en blå 5’er.

Man kan også spille et eller flere spring over, +2 eller skift retning dog kun en af typerne såfremt mindst et af kortene matcher farven på det øverste kort i afsmidningsbunken. Det kort med farve match til kortet i afsmidningsbunken skal spilles som det første kort.

Regler for brug af spring over kort Ved brug af et eller flere spring over kort springes det antal personer over svarende til antallet antal af spring over kort der er spillet bemærk at hvis der er fire spilere og man spiller fire spring over kort springer man sig selv over.

Regler for brug af +2 kort Ved brug af et eller flere +2 kort skal den næste spiller trække 2 kort op for hvert kort der er spillet med mindre spilleren også kan spiller et eller flere +2 kort. Så sendes hele puljen videre til tredje spiller. Eks. Spiller 1 lægger et grønt +2 kort på en grøn 8’er. Spiller 2 lægger et gult og et blåt +2 kort, 3 spiller har ingen +2 kort og må der for trække seks kort op.

Regler for brug af skift retning kort Ved brug af et eller flere skift retning kort skiftes retningen på spillet et antal gange svarene til det antal skiftretning kort der er spillet Eks. Spilles 1,3,5 eller 7 skift retning kort vendes spillets retning, men spilles 2,4,6 eller 8 skift retning kort bibeholdes samme spille retning.

Regler efter brug af spring over, +2 eller skift retning kort Når et eller flere spring over, +2 eller skift retning har været spillet og turen er gået videre til næste spiller kan denne spiller spille et tilsvarende kort eller et normalt kort det matcher farven på det øverste kort i afsmidningsbunken. Eks. Spiller 1 spiller spiller en grøn +2 kort, spiller 2 har ingen +2 kort og trækker 2 kort op, nu går turen videre til spiller 3 som kan spille et grønt kort eller et +2 kort i vilkårlig farve.

Regler for brug af skift farve og skift farve +4 kort Skift farve og skift farve +4 kort kan spilles på alle normale kort og inaktive spring over, +2 og skift retning de kan ikke anvendes til at modvirke regler for disse kort hvis de er aktive. Man kan heller ikke spille et skift farve kort på et skift farve kort +4 medmindre det er inaktivt. Et skift farve +4 kort kan spilles på både et skift farve kort og et skiftfarve + 4 kort. eks. Spiller 1 spiller spiller et skiftfarve +4 kort spiller 2 spiller også et skiftfarve +4 kort spiller 3 har ikke et skift farve +4 kort og må trække 8 kort op. Når et +4 kort anvendes skal personen der trækker de fire kort op, ligge samme farve kort oven på bunken. Hvis spilleren ikke har den farve kort som skal placeres, skal personen fortsætte som før hen og trække højst tre kort op og derefter kan spilleren sige pas. Regler hvis man ikke kan eller vil smide et eller flere kort. Såfremt en spiller ikke kan spille nogen kort eller ikke ønsker at spille et kort skal spilleren trække et kort op fra bunken og turen går videre til næste spiller uanset og det optrukne kort kan spilles.

afslutning på spillet Når en spiller har et kort tilbage skal spilleren sige ”UNO” inden turen går videre til næste spiler, hvis en spiller har flere kort som alle kan spille så spillet afsluttes skal alle kort spilles på nær et her på siges ”UNO” og det sidste kort må læges. Eks der ligger en blå 7’er øverst i afsmidningsbunken spiller 1 sider med en blå 5’er og en gul 5’er på hånden, spilleren skal nu lægge den blå 5’er sige ”UNO” og der på lægge den gule 5’er. Hvis man glemmer at sige ”UNO” når man har et kort tilbage og det opdages skal man trække 2 kort op.

Hvis det sidste kort en spiller spiller er et +2, spring over eller skift farve +4 kort skal kortes regel stadig udføres. Eks spiller 1 har et kort tilbage et skift farve +4 som spilles. Spiller 2 skal nu trække 4 kort op uanset om spille 2 har et skift farve +4 kort selv da spillet er afsluttet.

Der kan optræde andre kort et spil UNO: Skift farve +8 og alle spillere trækker 2 kort op.De særlige regler for disse kort skal altid oplyses af spillets arrangør.

Helsinki rules er en variation af DræberUNO med druk regler. Evighedstræk. Hvis man vælger at trække kort, eller bliver tvunget her til, skal man fortsætte med at trække til du får et kort du kan smide. Hvis nødvendigt, blandes afsmidningsbunken og bruges igen. når det er muligt at lægge kortet (i modsætning til normal UNO hvor optrukne kort ikke må lægges ned).

Når et nulkort spilles, bytter alle kort med næste spiller imod spillets retning.

Bemærk at smider du et nulkort som det sidste, resulterer det i at du får en anden spillers kort og dermed ikke vinder spillet.

Warszawa Rules Det er et udvidet regelsæt som kun kan anvendes når der samtidig anvendes Helsinki Rules.

Når en eller flere 7'er spilles må og skal spilleren bytte kort med en valgfri modspiller. Spilles 7'eren eller 7'erene som sidste kort skal man stadig bytte kort og dermed vinder man ikke spillet.

Spring ind er en regel hvor man må læggen et tal kort der er et præcist match med det øverste kort i afsmidningsbunken både farve og nummer selvom det ikke er spillerens tur. Spillet forsætter som normalt her efter, med den spiller som havde sin tur.

Drukregler er regler for hvornår, hvad og hvor meget der skal drikkes. I Druk UNO Skal man drikke en tår som udspiciferet i "Hvor meget skal man drikke" For værd kort man trækker op uanset om det er fordi man ikke selv kan lægge noget ned eller fordi forrige spiller har lagt et +2 eller skift farve +4 kort som man ikke selv kan lægge noget på. Man skal drikke en tår for at blive sprunget over. Når spillet afsluttes skal drikke en tår for værd normale kort, en tår for skift retning, en tår for spring over, en tår for skiftfarve, to tåre for +2 kort og 4 tåre for +4 kort. Bemærk hvis en spiller afslutter med et +2 eller skift farve +4 kort skal den næste spiller først trække henholdsvis 2 eller 4 kort op og der med drikke henholdsvis 2 eller 4 tåre og der på også drikke på kortenes værdi samme med resten af kortene på hånden.

Regler for hvad der må drikkes og hvordan tåre udregnes.

Alkohol Volumen Alkohol procent Bemærkning
Alm. Øl 33cl. 4,6%
Fadøl 50cl. 4,6%
Cider 33cl. 4,5%
1. glas vin 12cl. 12%
1. flaske vin 70cl. 12% 6 glas vin
1. shot spiritus 2cl. 37%
1. flaske spiritus 70cl. 37% 35 shots

Stærk øl og cider (skatteklasse 3,4 og 5) anvendes normalt ikke til tureringer, anvendes de adligevel betræktes de som henholdsvis alm. øl og cider.

anvendes øl i ikke 33cl. beholdere kan et glas anvendes. af ca. 33cl. volumen.

anvendes hedvin og spiritus med lav alkohol styrke anvendes ekstrapolation for at kompenserer for den lave alkohol styrke. eks.

Malibu (21%) 2cl/21%vol*37%vol = 3,5cl. Der er tillad at blande alt spiritus med læskedrik.

Andre regler kan indgås i så fald skal det tydeligt oplyses til alle spillets deltagere før spillets start.

Flaske UNO Det er en afart at rundt om flasken men med UNO kort.

Tal/Symbol Farve Regl
0 Alle farver Kategori
1 Rød/blå én tår
1 Grøn/Gul én tår
2 Rød/blå to tåre
2 Grøn/Gul to tåre
3 Rød/blå tre tåre
3 Grøn/Gul tre tåre
4 Rød/blå fire tåre
4 Grøn/Gul fire tåre
5 Rød/blå fem tåre
5 Grøn/Gul fem tåre
6 Alle farver Goldenshower / vandfald
7 Alle farver Pis' kort
8 Alle farver Regel
9 Alle farver Finger
Spring over Alle farver Spring den næste spiller over
Skift retning Alle farver Skift spilleretning
Skift farve Fælles skål
+2 Rød/Blå To tåre til spilleren til højre
+2 Grøn/Gul To tåre til spilleren til venstre
+4 Fire tåre til spilleren til højre og spilleren til venstre

UNO Rommy er et kortspil for to eller flere personer, hvori man bruger et spil UNO kort.

Spillet går ud på at samle "stik"; serier af mindst tre kort som passer sammen (enten ved at have samme numeriske værdi, eller ved at være fortløbende "talrækker" indenfor samme kulør). Desuden kan man blandt sine "stik" lægge ekstra kort der passer sammen med enten egne eller andre deltageres "stik", og derigennem opnå ekstra points. såfremt en spiller ikke kan lægge ned skal man trække et kort fra enten bunken men billed siden nedad eller det øverste kort i bunken med billed siden opad, man kan også vælge at tage hele bunken med billed siden opad, men her skal man kunne lægge mindst 3 kort ned ellers skal man bunde.

Spillerens tur afsluttes ved at man lægger et kort ned i bunken med billed siden opad.

Spillet slutter, når det lykkes en deltager at komme af med alle sine kort i form af stik og "lukker spillet" med et ikke spilbart kort. Herefter tælles points op ved hjælp af et pointsystem, hvor stik på bordet regnes positivt, mens de spillere der har kort på hånden, når spillet slutter, må trække points fra for disse kort.

Der skal der drikkes for alle kort på hånden som beskrevet i DrukUNO reglerne.

Skift farve og skift farve +4 fungerer som jokere de må sættes istedet for andre kort. Hvis en spiller sider med et kort som en joker lægger istedet for på bordet må denne spiller tag jokeren og lægge det rigtige kort istedet for herefter skal den som havde lagt jokeren på bordet drikke 4 tåre hvis jokeren er et skift farve +4 kort hvis jokeren er et skift farve er der ingen drikke krav.

Spring over bruges til at springe den næste spiller over kortet kan bruges når der er farve mach mellem kortet og det øverste kort i bunken på bordet.

+2 kort kan ligeledes bruges når der er farve mach mellem kortet og øverste kort i bunken den næste spiller skal herefter trække 2 kort op og drikke 2 tåre.

Et skifte retning kort skifter spillets retning dette kort kan lige ledes kun spilles når der er farve mach mellem kortet og det øverste kort i bunken.


Point system:

Kort Point
kort med værdi 1-9 5 point
kort med værdi 0 10 point
spring over 15 point
+2 kort 15 point
skift retning 15 point
skift farve 25 point
skift farve +4 25 point

Point skrives på og der spilles en runde til indtil et på forhånd sat antal point eks. 500 er opnået af en spiller og denne spiller er vinder.

Disse regler er beskrevet af Camp UNO efter langtids udvikling og afprøvning af hvad der virker og hvad der ikke gør