Digital Fotografering / Udstyret

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Udstyret[redigér]

Udstyret til brug for digital fotografering adskiller sig ikke væsentligt fra det udstyr, der benyttes til det konventionelle fotografi, når man ser på den del, der handler om optagelsen af billedet. Derimod er hele efterbehandlingen 'fremkaldelsen' markant anderledes. Se afsnittet om billedbehandling.

Optageudstyret består i sin grundform af et kamerahus med en lukker, et objektiv, og en chip, hvorpå billedet dannes samt en hukommelse, hvori det opbevares.

Desuden vil de fleste fotografer benytte en blitz (flash) for at få tilstrækkeligt lys under mindre gunstige optageforhold samt eventuelt et stativ, der sikrer at billederne ikke bliver rystede.

Når billedet tages foregår det ved at det fokuserede lys rammer en chip, der omdanner lyset i enkelte punkter til elektriske signaler, der så igen omdannes til talværdier, der angiver lys og farve for de enkelte billedpunkter. For at skabe et billede med farver (RGB) benytter man et såkaldt Bayerfilter, der giver mulighed for at beregne sig frem til farverne i de enkelte punkter ud fra en viden om, hvilke intensiteter for rød, grøn og blå de enkelte punkter har.