Digital Fotografering /Kameraet

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger
Digitalt spejlreflekskamera

Digitalkamera er et kamera som lagrer fotografier elektronisk i stedet for på fotografisk film, som i traditionelle kameraer. Moderne digitale kompaktkameraer er udstyret med flere funktioner, og kan tage stilbilleder, film, lydoptagelser og lagre metadata om billederne.

Når billedet tages foregår det ved at det af objektivet fokuserede lys rammer en chip, der omdanner lyset i enkelte punkter til elektriske signaler, der så igen omdannes til talværdier, der angiver lys og farve for de enkelte billedpunkter.

I et digitalkamera føres det lys som danner motivet ind på en lysfølsom billedsensor, som er opdelt i et antal kvadratiske bildepunkter eller pixler. Lysstyrke og farve aflæses digitalt for hvert bildepunkt. Antal pixler udgør kameraets opløsning. Opløsningen opgives normalt i megapixler, dvs. antal billedpunkter i millioner. Oplysningerne fra censoren sendes til en processor som behandler informationerne fra censoren og sætter den sammen til et billede. Dataene lagres så ofte i et udskifteligt memory stick i kameraet. Billederne kan derefter overføres til en computer for videre behandling, eller til en tv-skærm eller en anden monitor for fremvisning.

Man skelner typisk mellem kompaktkameraer og digitale spejlreflekskameraer (dSLR), der som regel giver mulighed for at benytte forskellige objektiver og normalt giver mulighed for en højere billedkvalitet.

Standard digitalkameraer, de såkaldte kompaktkameraer er udstyret med en udstrakt automatik og enkel betjening. De enkleste har et objektiv med en fast brændevidde og gerne et digital zoom, mens de dyrere udgaver har optisk zoom. JPEG er det typiske bildeformat for kompaktkameraer.

Digitale spejlreflekskameraer kombinerer det traditionelle spejlreflekskameras egenskaber med avanceret elektronik. De har et udskiftelig objektiv, og billedet som vises i søgeren er næsten identisk eller identisk (normalt 95-100% dækning i søgeren) med billedet som registreres på memory sticket. Mange fabrikanter har samme montering af objektivet på sine filmbaserede og digitale spejlreflekskameraer, sådan at det samme objektiv kan bruges på begge typer.