Dansk i læreruddannelsen/Web 3.0

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

WEB 3.0 omtales som det semantiske web. Det er måske en ny konstruktion med nye udnyttelser af nogle muligheder i grundkonstruktionen. Det vil, hvis det bliver skabt, formentlig være betinget af kapacitets udvidelser.

Tim Berners-Lee (skaber af www) udtrykte oprindeligt sin version om det semantiske net (Web 3.0) på følgende måde:

I have a dream for the Web [in which computers] become capable of analysing all the data on the Web – the content, links, and transactions between people and computers. A ‘Semantic Web’, which should make this possible, has yet to emerge, but when it does, the day-to-day mechanisms of trade, bureaucracy and our daily lives will be handled by machines talking to machines. The ‘intelligent agents’ people have touted for ages will finally materialize. —Tim Berners-Lee, 1999 Fra: http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web

I TENs danske oversættelse: ”Jeg har en drøm for webben (i hvilken computere) bliver i stand til at analysere alle data på webben – indhold, links og transaktioner mellem mennesker og computere. Et ’semantisk web’ som vil gøre det muligt, må først skabes, men når det er sket, vil de daglige rutiner for handel, administration og vores dagligdag blive ordnet af maskiner der taler med maskiner. De ’intelligente agenter/robotter’ som mennesker har talt om i umindelige tider vil endelig vise sig.”


Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen