Dansk i læreruddannelsen/Web 1.0

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

WEB 1 Grundkonstruktionen i Internettet

Sammenbinding af computere (servere) som man kan søge på. WWW med URL/URI som identificerer de enkelte sider gav for alvor mulighed for at søge og bruge informationerne.

”The World Wide Web ("WWW" or simply the "Web") is a global, read-write information space. Text documents, images, multimedia and many other items of information, referred to as resources, are identified by short, unique, global identifiers called Uniform Resource Identifiers (URIs) so that each can be found, accessed and cross referenced in the simplest possible way. ….. The Web was first created around 1990 by Tim Berners-Lee working at CERN in Europe.” Fra http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web

I min oversættelse ”World wide web (www eller simpelthen webben) er et global, læse-skrive informationsrum. Tekstdokumenter, billeder, multimedier and mange andre elementer af information, betegnet som resurser er identificeret ved hjælp af korte unikke globale identifikatorer kaldet Uniform Resource Identifiers (URIs) [tidligere URLs Uniform Ressource Locators] så hver enkelt kan findes, bruges og refereret til på den enkleste mulige måde. …. Webben blev først skabt omkring 1990 af Tim Berners-Lee som arbejder ved CERN i Europa.”

Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen