Spring til indhold

Dansk i læreruddannelsen/Tema

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Stof/emne, motiv og tema i litterær analyse

De tre begreber er ikke klart afgrænsede men går fra det konkrete til det abstrakte. Der er også forskelle i definitionerne afhængigt af hvem man bruger som udgangspunkt.

Stof/emne Stoffet eller emnet i en tekst er de konkrete elementer der indgår i teksten. Det er teksten hvem, hvad, hvor. Fx emnet for en tekst kan være Robin Hoods gerninger i og omkring Sherwoodskovene.

Motiv Motivet er den generelle formulering af det teksten handler om. Det udgør et mønster i, og det vil kunne genfindes i mange andre tekster. Motivet vedrører ofte handlinger, konflikter og intriger.


Tema Temaet er tekstens grundlæggende betydningsstruktur beskrevet på et højt abstraktionsniveau og løsgjort fra den konkrete udførelse i teksten. Ofte kan temaet formuleres som de vigtigste modsætningsforhold der læses ind i teksten, dem der ligger bag selv handlingsforløbet. Det kan også sammenfattes i et ord eller udtryk. Temaet i et litterært værk kan fx ensomhed eller ensomhed overfor fællesskab.

(Der er flere betydninger af ordet. I en sproglig analyse er tema det led i en sætning, der er udgangspunkt for meddelelsen, som forudsættes bekendt og som ofte står længst til venstre i en sætning. Fx "Hun havde en rød kjole på”

Den nye information der giver temaet indhold, og som ofte står længst til højre i en sætningsdel, kaldes rema. I det nævnte eksempel er rema ’en rød kjole’.)

Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen