Dansk i læreruddannelsen/Lettal

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Let-tal er et tal for en bogs læselighed. Tallet er skabt ud fra nedenstående elementer. De vurderes på en skala og giver et tal der relativt er udtryk for bogens læselighed. Det er en mere nuanceret vurdering en lix.

Let-tal:

Antal ord

Antal lange ord

Længste sætning (antal ord)

Syntaktiske træk

Negationer (ikke – ingen – intet )
Hjælpeverbum + hoved verbum (eks: er gået)
Ændring af verbets tid i samme sætning 
(eks: Jeg kommer nu råbte pigen)
Brug af forkortelser

Antal af sider i bogen

Her findes en artikel om lix,lettal og RR-tal: http://www.roskildebibliotek.dk/upload/pdf%20dokumenter/artikel_om_lettal.pdf#search=%22RR-tallet%20%22

Her findes en side til at beregne lettal: https://lettal.dk/

Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen