Spring til indhold

Dansk i læreruddannelsen/Kohærens

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

I moderne tekstlingvistik spiller begreberne kohæsion og kohærens en vigtig rolle, men der er flere mulige betydninger.

Begreberne kan defineres som:

Kohæsion er den syntaktiske sammenhæng i teksten. Dvs at der i teksten henvises til bestemte tider, steder, ting og personer, altså til grammatiske størrelser.

Kohærens er den semantiske sammenhæng. Dvs at der i teksten er skabt en sammenhæng i kraft af henvisninger og repræsentationer af et sagsforhold, dvs. en semantisk sammenhæng.


Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen