Dansk i læreruddannelsen/Karakterisere

Fra Wikibooks, den frie samling af lærebøger

Karakteristik: "... refererer til læserens behandling af teksten. Man kan give en karakteristik af dele af teksten eller af teksten som helhed. En karakteristik er i så fald en sammenfattende beskrivelse af elementer i teksten, hvor der lægges vægt på helheden. En karakteristik adskiller sig fra en analyse derved at den ikke indeholder den systematiske adskillelse og opstilling af elementer, men mere bygger på den umiddelbare iagttagelse. Når man laver en karakteristik af en tekst, vil man ofte interessere sig for det særpræg, som netop denne tekst har, sammenlignet med andre tekster. Man kan fx lave en genrekarakteristik, hvor man ser på, hvilken udformning af genren der er i netop denne tekst, sammenlignet med andre." Kilde: Jens Walter: Tekstanalyse - En opslagsbog, Dlf. 1987 s. 57. (min fed)

Karakteristik: "Begrundet bestemmelse af en teksts egenskaber i henseende til fx genretilhørighed, tilgængelighed eller ideologisk præg ..." Kilde: Gradenwitz: Tekstlære 1983, s. 312.


Karakteristikken er en pointeret beskrivelse af teksten der gengiver centrale særlige træk ved teksten.

Et eksempel: HCA (Fyrtøjet): "Der kom en soldat marcherende hen ad landevejen, en, to, en, to"

Eventyret indledes ukarakteristisk uden indledningsformlen 'Der var engang'. Der er i sproget lagt vægt på det rytmiske (en to) som understøtter de mundtlige træk som HCAs skriftsprog har.

Tilbage til forsiden: Dansk i læreruddannelsen